Maktmisbruk eller mislykka sjekking?

8mar
8. mars 2018 - 14:00 til 17:30

Oslo

Fafo inviterer til seminar og mingling på den internasjonale kvinnedagen.

#MeToo-kampanjen og mange av sakene om seksuell trakassering i norsk offentlighet har fått enorm medieoppmerksomhet. På dette 8. mars-seminaret skal vi diskutere situasjonen i arbeidsliv og fagbevegelse, tiltak for å få bukt med problemet og hvor grensen går mellom hva som er akseptabelt og uakseptabelt. Til sist spør vi om kampanjen markerer et tidsskille i likestillingskampen, og om dette vil vare i årene framover.

Les mer