Kvinnovasjon: inkluderende nyskaping for fremtiden

(Illustrasjonsfoto: iStockphoto)

Hvordan måler vi innovasjon, og hvem er innovasjonen for? Hvordan kan ledere legge til rette for at mangfold i team fører til inkluderende innovasjon?

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen), Kilden kjønnsforskning.no og NTNU inviterer til en nasjonal konferanse om kjønn og innovasjon 11. mars 2020 i Trondheim.

På programmet står blant andre statssekretær i Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch, styremedlem i European Innovation Council Anita Krohn Traaseth, rektor ved OsloMet og Kif-leder Curt Rice og konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.

Meld deg på innovasjonskonferansen

Tema

Innovasjon er viktig for å fremme økonomisk, teknologisk og sosial utvikling og løftes frem som en løsning på globale og humanitære utfordringer. En forutsetning for at innovasjon skal være bærekraftig er at både menn og kvinner inkluderes, og at innovasjonen har et kjønnsperspektiv. Dette sikrer en nyskaping som er robust og relevant for alle. 

EU-statistikk peker likevel mot et kjønnsgap i innovasjon. Over en tredjedel av alle innovasjonsteam i Europa består kun av menn. I Norge er ubalansen enda tydeligere, hvor team bestående bare av menn utgjør nesten halvparten. Norge ligger under EU-snittet også når det gjelder andelen kvinner som har søkt og fått patent. Med andre ord har Norge en lang vei å gå for å styrke kvinners posisjon i innovasjonsprosesser, og for å løfte kjønnsperspektiver i innovasjonspolitikken.

På denne konferansen ønsker vi å diskutere utviklingen av virkemidler og indikatorer for innovasjon. Sikrer disse verktøyene inkluderende innovasjonsprosesser? På hvilken måte reflekterer de en kjønnsdimensjon? Og hvilken betydning har det for fremtidens innovasjon at virkemidler og indikatorer har en kjønnsdimensjon?

Konferansen er relevant for alle som er involvert i innovasjonsprosesser, fra forsker til virkemiddelapparat.

Program

Velkommen ved leder for Kif-komiteen Curt Rice.

Åpning ved statssekretær ved Kunnskapsdepartementet Rebekka Borsch.

Presentasjon av rapporten «Mot et bredere målesystem for UoH-sektorens bidrag til innovasjon» av forskningsleder ved Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU) Espen Solberg.

Hvorfor skal innovasjon ha et kjønnsperspektiv? ved professor ved Nord universitet Elisabet Ljunggren.

Erfaringer fra Sverige: Vinnovas arbeid med kjønn og innovasjon ved rådgiver Sophia Ivarsson fra Vinnova.

Kjønnsperspektiver i innovasjon – tre eksempler:

  • Administrerende direktør i Volvo Norge Rita Kristin Broch om Volvos E.V.A.-prosjekt.
  • Kjønn og digitalisering: Småskala innovasjoner – storskala samfunnsendringer? Forsker og instituttleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet Hege Andreassen.
  • Digital innovasjon på guttas premisser? Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo og sjefsforsker ved SINTEF Petter Bae Brandtzæg.

Virkemidler – hvordan kan kjønn innarbeides i virkemidlene for innovasjon?:

Avdelingsleder for privat og offentlig innovasjon i Innovasjon Norge Eva Camerer.

Områdedirektør i Norges forskningsråd Jesper Simonsen.

Leder for Innovasjon og innsikt i TEKNA Eli Haugerud.

Advokat i avdeling for arbeidsliv i NHO Cathrine Opstad Sunde.

Panelsamtaler:

  • Hvordan rigges akademia for fremtidens innovasjon? Hva må til for at arbeidet med innovasjon skal ivareta kjønnsbalanse og mangfold i alle faser? Prorektor for nyskaping ved NTNU Toril A. Nagelhus Hernes og konsernsjef i SINTEF Alexandra Bech Gjørv.
  • Hvordan tar vi med oss innspill fra konferansen til arbeidet som skjer i EU? Samtale med styremedlem i European Innovation Council Anita Krohn Traaseth.

Samtalene ledes av Linda Marie Rustad, direktør for Kilden kjønnsforskning.no.

Oppsummering og avslutning.

Praktisk

Registrering: Kl. 09.00-10.00
Tid: Kl. 10.00-17.00 onsdag 11. mars 2020
Sted: Scandic Hotel Nidelven i Trondheim
Arrangører: Kif-komiteen, Kilden kjønnsforskning.no og NTNU
Påmeldingsfrist: 28. februar
Påmelding

Innledere(Foto: Benjamin A. Ward /OsloMet)

Curt Rice

Leder for Kif-komiteen
Professor
Rektor ved OsloMet
Les mer(Foto: Marte Garmann)

Rebekka Borsch

Statssekretær ved Kunnskapsdepartementet
Les mer(Foto: Per Kristian Lie Lowe)

Espen Solberg

Forskningsleder ved Nordisk Institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning (NIFU)
Les mer(Foto: Nord universitet)

Elisabeth Ljunggren

Professor ved Nord universitet
Les mer(Foto: Vinnova)

Sophia Ivarsson

Rådgiver ved Vinnova
Les mer(Foto: Volvo Car Norway)

Rita Kristin Broch

Administrerende direktør i Volvo Norge
Les mer(Foto: Jarl Stian Olsen)

Hege Andreassen

Forsker og instituttleder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning ved UiT Norges arktiske universitet
Les mer(Foto: Werner Juvik)

Petter Bae Brandtzæg

Førsteamanuensis ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitetet i Oslo
Sjefsforsker ved SINTEF
Les mer(Foto: Innovasjon Norge)

Eva Camerer

Avdelingsleder for privat og offentlig innovasjon i Innovasjon Norge
Les mer(Foto: Forskningsrådet)

Jesper Simonsen

Områdedirektør i Norges forskningsråd
Les mer(Foto: Tekna)

Eli Haugerud

Leder for Innovasjon og innsikt i TEKNA
Les mer(Foto: Moment Studio)

Cathrine Opstad Sunde

Advokat i avdeling for arbeidsliv i NHO
Les mer(Foto: Thor Nielsen/NTNU)

Toril A. Nagelhus Hernes

Prorektor for nyskaping ved NTNU
Les mer(Foto: Geir Mogen/SINTEF)

Alexandra Bech Gjørv

Konsernsjef i SINTEF
Les mer(Foto: Martin Skulstad)

Anita Krohn Traaseth

Styremedlem i European Innovation Council(Foto: Marte Garmann)

Linda Marie Rustad

Direktør for Kilden kjønnsforskning.no
Les mer


Meld deg på her!

Nettverkskonferanse om kjønnsbalanse og mangfold

Den årlige nettverkskonferansen går av stabelen i Trondheim dagen etter innovasjonskonferansen Kvinnovasjon.

NTNU, NINA, Uninett og SINTEF arrangerer Ta stilling! i Trondheim 12. mars.