Fra kvinnefrigjøring til likestilling og mangfold i akademia

14nov
14. november 2018 - 19:30 til 21:30

Bergen

Selv om Universitetet i Bergen (UiB) i 1973 var landets første universitet med en egen likestillingskomité, er det fremdeles stor mangel på kjønnsbalanse i vitenskapelige toppstillinger, faglige lederstillinger, blant tekniske og administrativt personale og blant studentene i profesjonsstudiene. Hvordan har akademia jobbet med likestilling? Hvordan har begrepsbruken endret seg, hvilke tiltak er satt i verk, og hvilke resultater har man oppnådd?

Dette er blant spørsmålene Anne Marit Skarsbø, likestillingsrådgiver ved HR-avdelingen til Universitetet i Bergen, vil ta opp i foredraget.

Les mer hos UiB