Workshop om handlingsplaner for likestilling og mangfold

3mar
3. mars 2017 - 10:00 til 15:30

Oslo

Kif-komiteen inviterer til workshop 3. mars 2017. Tema er hvordan universiteter og høgskoler kan utvikle og oppfylle en handlingsplan for kjønnsbalanse og mangfold.

Fokus for workshopen:

  • Hva vet vi om utfordringer for kjønnsbalanse og mangfold i akademia?
  • Hvordan organisere og forankre arbeidet med kjønnsbalanse og mangfold i en UH-institusjon?
  • Hvordan utformer vi en handlingsplan?

Se program og påmelding