Program 24.-25.4.2008

Torsdag 24. april

11.45 - 13.00: Registrering

13.00: Åpning
Rektor Bente Ohnstad, Høgskolen i Lillehammer
Kunstnerisk innslag

13.15: Innlegg fra Kunnskapsdepartementet
Avdelingsdirektør Jana Weidemann, Kunnskapsdepartementet

Tema 1 - Det utvidede likestillingsbegrep

13.30: Et utvidet likestillingsbegrep - fruktbart eller forførende? Noen teoretiske refleksjoner
Berit Gullikstad, forsker ved Institutt for tverrfaglige kulturstudier / Senter for kvinne- og kjønnsforskning, NTNU

15.00 - 15.15: Benstrekk

15.15 - 16.00: Hvorfor det utvidede likestillingsbegrep - presentasjon av Likestillings- og diskrimineringsombudets veileder
v/ Likestillings- og diskrimineringsombudet

16.00 - 16.30: Pause - kaffe med noe å ”bite i”
Innlegg fra høgskolene

16.30 - 17.15: Høgskolene i Hedmark, Gjøvik og Lillehammers tilnærming til ”det utvidede begrepet”

17.15 - 18.00: Drøfting i grupper
Tilbakemelding fra gruppedrøftingene gjøres på morgenen dag 2

18.00: Det faglige programmet for dag 1 avsluttes

18.10: Buss fra Høgskolen til Lillehammer sentrum - hotell

19.30: Middag - sosial samling på Restaurant Lundegaarden i Lillehammer sentrum

Fredag 25. april

08.45: Buss fra hotell til Høgskolen i Lillehammer                                                

09.00: Oppsummering fra gruppedrøftinger dag 1

Tema 2: Likestillingsarbeid i praksis

09.15 - 10.15: Bottom-up og top-down?! Erfaringer fra likestillingsarbeid i Sverige
Rektor Ingegerd Palmér, rektor ved Mälardalens högskola.

Palmér var den første kvinnen i ledelsen for Kungliga tekniska högskolan i Stockholm, og har vært rektor for Luleå tekniska universitet. Fra 2004-2007 drev hun det nasjonale prosjektet IDAS som hadde som mål å øke antallet kvinner i vitenskapelige toppstillinger.


10.15 - 10.45: Likestilling sett fra studentenes ståsted
Ina Roll Spinnangr, student ved Høgskolen i Gjøvik
Øystein Håvind og Mads Olsen, studenter ved Høgskolen i Hedmark

10.45 - 11.00: Benstrekk

11.00 - 12.00   Nettverkets time

  • aktuelle saker fra KiF-komiteen
    • Kif-komiteen v/ leder Gerd Bjørhovde
  • åpning for å ta opp saker
  • evaluering og avslutning av seminaret - HiL/HiG/HiHm sender stafettpinnen videre til neste arrangør)     
    • Arrangører

12.00: Lunsj

12.45: Buss fra HiL til Lillehammer sentrum - togavgang kl. 1307