Program

Mandag 19. januar

 

11.00
Registrering og lunsj
 
12.00
Åpning av nettverksmøtet
 
12.15
Kjønn og makt i organisasjoner
Ann Therese Lotherington, forsker I, Norut
Basert på avhandlingen: Ikke for kvinnenes skyld (.pdf)
 
13.00
Det nye Universitet i Tromsø – et kulturmøte med utviklingspotensialer?
Britt Vigdis Ekeli, førsteamanuensis/prorektor undervisning, UiT
 
13.30
Diskusjon
 
13.45 
Pause med lett servering
 
14.15 - 16.30
Hvordan skape gode arbeidsplasser for begge kjønn?
Panelpresentasjoner på 5-8 min fra ulike ståsted
 
19.30
Festmiddag

 

Tirsdag 20. januar

 

09.00
Kall og kjønn: Korleis eit kvinneyrke vart til
Ingunn Elstad, førsteamanuensis i sykepleie Høgskolen Tromsø/UiT
 
10.00
Pause med lett servering
 
10.15
UNN underveis i en stor omstilling – egne refleksjoner
Hege Andersen, rådgiver for sykehusledelsen
Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN)
Last ned presentasjon fra foredraget (.ppt)
 
11.00
Likestillingsutfordringer på din institusjon. Om ett tiltak skal prioriteres, hva velger du og hvorfor?
Ordet fritt
 
12.00
Hva er de store likestillingsutfordringerne i UH-sektoren?
Gerd Bjørhovde, leder av KIF-komiteen
 
12.30
Oppsummering
 
13.00
Lunsj

 

Program og innlegg

Her kan du laste ned utskriftsvennlig versjon av programmet, samt innlegg fra nettverksmøte.

Ann Therese Lotheringtons innlegg Kjønn og makt i organisasjoner var basert på kapittel 7 i hennes avhandling Ikke for kvinnenes skyld : en analyse av kvinnerettet distriktspolitikk i Norge 1980 - 2000. Last ned avhandlingen under.

Hege Andersen hold foredraget “UNN underveis i en stor omstilling – egne refleksjoner”. Last ned powerpoint under.