Likestilling og mangfold = vekst! Krav, mulighet og risiko

22mai
22. mai 2017 - 9:00 til 13:00

Oslo

DNB, Forsvarets høgskole, YS og PwC vil dele sine erfaringer og fortelle om hvilke utfordringer vi har stått overfor når det gjelder mangfold, grep som er gjort, resultater som er oppnådd og - ikke minst - hvilke kostnader og utfordringer som er vanlige å møte på.

Det handler om at mangfold er god butikk - som likevel krever modig og nytenkende ledelse for å bli realisert. Derfor inviterer PwC til et seminar, hvor vi ser på likestilling og mangfold fra et bredt spekter av innfallsvinkler:

  • Hvorfor er likestilling og mangfold bra for både vekst og bunnlinje?
  • Hvordan bygge kultur og regelverk som fremmer mangfold?
  • Hvilke lover er det virksomheten må overholde?
  • Betydningen av statistikk, ledelsesforankring og forpliktende ansvar
  • Hvilke “usynlige” hindringer begrenser et reelt mangfold på arbeidsplassen?

Les mer om seminaret