Frokostseminar: Det nye arbeidslivet

25okt
25. oktober 2017 - 9:00 til 11:00

Oslo

Strukturelle endringer som globalisering, innovasjon, migrasjon og teknologiske endringer fører til store endringer i arbeidslivet. Nye jobber skapes, forsvinner eller endres, nye kompetansekrav oppstår og organisering og innhold i stillingene endres.

Innledere:
Kjell Salvanes, Norges Handelshøyskole/Universitetet i Bergen
Liza Reisel, Institutt for samfunnsforskning
Jon Erik Dølvik, Fafo

Salvanes har sett på hvilke konsekvenser strukturelle endringer de siste 30 årene har hatt for næringsutvikling og arbeidsliv.

Dølvik har studert hvordan midlertidige jobber har påvirket folks jobbkarrierer og muligheter til å skaffe seg varig arbeid.

Reisel har forsket på hva som gjør at gutter og jenter velger forskjellig utdanning og hvilke prosesser i arbeidsmarkedet som bidrar til at forskjellene mellom menn og kvinner endrer seg med hensyn til karriereutvikling og lønn.

Les mer hos Forskningsrådet