DAMER! 100 år med kvinner i realfagene ved UiO

8mar
8. mars 2017 - 15:15 til 18:00

Oslo

Vi ønsker å feire, hylle og inspirere kvinnelige forskere innen realfagene med utstillingen «Damer!»  i Realfagsbiblioteket.

Kvinnenes plass i realfagene er nå som før et aktuelt diskusjonstema i akademia. Kvinnelige forskere er viktige rollemodeller for unge jenter som skal velge utdannelse og yrkesvei. Utstillingen trekker fram kvinnelige forskere ved Universitetet i Oslo - fra pionerene som virket tidlig på 1900-tallet til dagens og morgendagens forskere.

Les mer