Avslutningskonferanse: Female Researchers On Track (FRONT)

9nov
9. november 2018 - 10:00 til 16:00

Oslo

FRONT er et samarbeidsprosjekt mellom Senter for tverrfaglig kjønnsforskning og Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO).

FRONT skal skape likestilling og kjønnsbalanse i akademia. Etter tre år oppsummer forskningsprosjektet funn, med innlegg fra blant annet Hanne Bjurstrøm, Åse Gornitzka, Dag O. Hessen, Anna Wahl og Knut Liestøl.  

Se UiO for program og påmelding.