Veilederen for kjønn og mangfold i forskningssektoren er nå tilgjengelig både på norsk og engelsk. (Illustrasjonsfoto: Stephen Di Donato/Unsplash.com)

Veileder for likestilling – nå også på engelsk

Universiteter og høgskoler fikk nylig et nytt verktøy for å jobbe med kjønn og mangfold i omstillingsprosesser.
23. mars 2017

Når institusjonene står midt oppe i arbeid med store omstillinger, med et hav av viktige beslutninger og høyt tidspress, er det lett at likestillingsarbeidet blir glemt. Men både Kif-komiteen og flere rektorer er opptatt av at arbeidet med likestilling ikke skal ofres. Tvert imot gir omstilling en unik sjanse til å sikre bedre kjønnsbalanse og mangfold.

Kif-komiteens guide: Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold gir praktiske råd og tips til forskningssektoren. Den ble lansert i januar på den nylig fusjonerte Høgskolen i Innlandet.

Nå kan også engelskspråklige få Kif-komiteens råd til likestillingsarbeid i en omstillingsfase: Using restructuring to promote gender equality and diversity – a guide for the research sector: leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon.

Veilederen på norsk kan lastes ned fra kifinfo i leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon.

Veilederen kan også bestilles i trykt eksemplar på norsk og engelsk hos Kif-sekretariatet.

Les flere saker om veilederen:
Lanserer veileder for likestilling

Nytt verktøy for likestilling i omstilling

Dei siste åra har fleire spurt om det no er nok utlendingar i norsk akademia. Akademiet for yngre forskarar ønskjer heller ein debatt om korleis vi best kan handtere det nye mangfaldet.
12. september 2019
Kronikk:
Arbeidsmiljø, midlertidighet og ledelse må være med når regjeringen skal evaluere strukturreformen, skriver Curt Rice og Heidi Holt Zachariassen fra Kif-komiteen.
29. august 2019
Omsider er den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren her. Vi vet fortsatt ikke hvorfor trakassering skjer, mener Kif-komiteen.
23. august 2019