Veilederen for likestilling i omstilling lanseres i dag på Hamar, Høgskolen i Innlandet. (Illustrasjonsfoto: Stephen Di Donato/Unsplash.com)

Lanserer veileder for likestilling

Kif-komiteen har samlet gode råd for likestilling i omstilling. I dag lanseres veilederen på Høgskolen i Innlandet, avdeling Hamar.
27. januar 2017


Curt Rice, rektor ved HiOA og leder av Kif-komiteen, vil presentere den nye veilederen. (Foto: Ingrid S. Torp)

I fjor var det en rekke universiteter og høgskoler som slo seg sammen, og 1. januar 2017 trådte nye fusjoner i kraft. Blant annet ble Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Hedmark slått sammen til Høgskolen i Innlandet.

Kif-komiteen møter den nye høgskolen i dag for å diskutere arbeid med kjønnsbalanse og mangfold. Da skal også den ferske veilederen lanseres.

Med veilederen vil Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) gi praktiske råd og tips, framstilt på en enkel og grei måte. Den skal gjøre det lettere å bruke omstillinger til å bygge en ny struktur og kultur som fremmer likestilling og mangfold.

Veilederen kan lastes ned fra kifinfo i leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon.

Spent på reaksjonene

Da vi intervjuet statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad før jul, var han spent på om høgskolene og universitetene ble fornøyde med veilederen:

– Det er veldig nyttig at Kif-komiteen kommer med konkrete råd til ledere på så sentrale områder i forskningspolitikken. Veilederen virker svært informativ, og jeg ser fram til å få tilbakemelding fra både sektoren og komiteen om hvordan den virker, sa Haugstad til kifinfo.

Les hele saken: Nytt verktøy for likestilling i omstilling

Tid og sted

I dag kl. 10.00 blir det offisiell lansering av veilederen.

Du får høre innlegg fra Anna Linnea Ottosen, rektor ved Høgskolen i Innlandet, Hilde Gunn Avløyp, generalsekretær i Forskerforbundet, Goro Ree-Lindstad, direktør ved Likestillingssenteret og Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder av Kif-komiteen.

Se program og mer informasjon.

Hvis du ikke har anledning til å delta, kan du følge lanseringen live (på PC eller Mac): Strømmingen start litt før kl. 10.00 fredag 27. januar.

Mer om veilederen

Kilden kjønnsforskning.no har utarbeidet Omstilling i forskningssektoren – en veileder for likestilling og mangfold på oppdrag for Kif-komiteen. Veilederen er skrevet av Anne Winsnes Rødland i Kilden kjønnsforskning.no, i samarbeid med Mari Lilleslåtten i Kilden og Heidi Holt Zachariassen og Ella Ghosh i Kif-sekretariatet.

Veilederen kan lastes ned fra kifinfo i leservennlig versjon og utskriftsvennlig versjon, eller bestilles i trykt eksemplar hos Kif-sekretariatet.

Kontakt Kifs sekretariat for å bestille veilederen.

Veilederen kommer også snart på engelsk.

Lederopplæring i kjønn og mangfold, en pilotstudie om arbeidsmiljø, et opprykksprosjekt og en kjønnsbalansepris er bare noe av det som skal skje framover.
17. februar 2017
Både Universitetet i Oslo og i Bergen setter sin lit til at likestillingsloven endres. Bare slik kan de få oppfylt ønsket om å kvotere menn inn på profesjonsstudiet i psykologi.
03. februar 2017
Når nettverkskonferansen 2017 går av stabelen, er målet å ta diskriminering langs flere akser på alvor. Utdanningsinstitusjonene har fortsatt en lang vei å gå, mener to av de inviterte foredragsholderne.
31. januar 2017
Kif-komiteen har samlet gode råd for likestilling i omstilling. I dag lanseres veilederen på Høgskolen i Innlandet, avdeling Hamar.
27. januar 2017
Det nye ERA-veikartet for forskning har likestilling som et viktig satsingsområde – og alle de europeiske landenes fremgang på feltet skal følges opp jevnlig.
24. januar 2017
De mest populære nyhetssakene på kifinfo i fjor handlet om gratispassasjerer, mannskvotering, utdanningsdriv hos minoriteter, nye krav til ledere og ståa for mangfold i forskningssektoren.
04. januar 2017
Nå krever Universitetet i Agder likestillingskompetanse fra nye ledere, etter modell fra NTNU – og andre institusjoner vurderer å følge etter.
21. desember 2016
Det forventes av ledere i akademia at de skal ha fokus på kjønnsbalanse og mangfold. Men hvordan det gjøres i opplæringen, varierer mellom institusjonene og ledernivåene.
19. desember 2016
Andelen innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn har økt i alle stillingsgrupper og fagområder i norsk forskning. Det kommer fram i den første offisielle mangfoldstatistikken for akademia.
07. desember 2016
Skal instituttet du jobber på omorganiseres, eller hele høgskolen slås sammen med en annen? Nå har Kif-komiteen laget en veileder med tips til hvordan du kan jobbe med kjønn og mangfold i omstillingsprosesser.
30. november 2016
Nå er det strukturene som skal til livs – alle de usynlige mekanismene som skaper kjønnsubalanse. Denne høsten finner det sted idédugnader på alle svenske universiteter og høyskoler. Målet er et mer likestilt akademia.
28. november 2016
Nå skal de konkrete rådene for godt mangfold i akademia komme – men noen one size fits all-løsning finnes ikke.
24. november 2016
To nye forskningssentre skal finne løsningen på kjønnsubalansen i nordisk akademia.
31. oktober 2016
Minoriteter i realfagene opplever å bli utestengt av kolleger. Egne møteplasser kan være avgjørende.
26. oktober 2016