Vil øremerke

Tora Aasland fikk blomster og lovord fra studentene etter hun endelig snakket i klartekst om øremerking.

10. mars 2008

Tora Aasland står ved sin erklæring om å åpne for øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner. Dette bekreftet ministeren for forskning og høyere utdanning da hun innledet på konferansen ”Likestillingspolitikk for et nytt tiår” i regi av Universitetet i Oslo 7. mars.

Forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland innledet på konferansen ”Likestillingspolitikk for et nytt tiår” i regi av Universitetet i Oslo. Foto: Martin Toft

De frammøtte virket godt fornøyde med de hørte, og da møtet var over møtte Aasland en smilende leder i Norsk Studentunion, ventende med en stor blomsterbukett.

Overraskende

Diskusjonene om hvorvidt endringer i EU-regelverket på ny kan åpne opp for øremerking av vitenskapelige stillinger for kvinner har pågått siden august 2007. Men statsråden har holdt lav profil.

I februar dette året erklærte imidlertid Kunnskapsdepartementet at de har bedt Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning (Kif-komiteen) utrede konkrete og målrettede tiltak som kan styrke kvinners muligheter for avansement som forskere, og som er i samsvar med gjeldende EØS-rett. Denne utredning skal ferdigstilles innen 1. mai. I forbindelse med denne saken uttalte Toril Johansson, ekspedisjonssjef i Kunnskapsdepartementet til ressursbanken at departementet regnet med å kunngjøre hvilke tiltak institusjonene kan ta i bruk høsten 2008.

Derfor kom det overraskende på mange da Aasland allerede 6. mars sa til NRK at hun ønsker å øremerke stillinger på høyt nivå for kvinner, for eksempel i fysikk, kjemi og matematikk.

Stortingsmelding

Det er sannsynlig at stortingsmeldingen om forskerrekruttering, som regjeringen legger fram denne våren har skrudd opp tempo i arbeidet. Ifølge statsråden vil denne ha et særlig fokus på likestilling. Blant annet vil flere av forslagene den forrige Kif-komiteen fremmet i sin sluttrapport bli fulgt opp i meldingen. Og kanskje lanseres de aller første øremerkede tiltakene også her.

- Målet er i løpet av våren å lansere øremerkede tiltak rettet mot kvinner i veldig mannsdominerte fag, som en del av realfagene. Dette vil dreie seg om øremerkede midlertidige stillinger mot stipendiater og post.doc, sa statsråden til tilhørerne ved Universitetet i Oslo.

Ikke i strid

Det var øremerking av professorat til kvinner som ble dømt i strid med EØS-avtalen av EFTA-domstolen i 2003. Nå snakkes det om øremerking av midlertidige stillinger, rettet mot fag med en særlig høy mannsdominans.

Slik mener Kunnskapsdepartementet at de kan unngå å handle i strid med EØS-regelverket, noe Aasland også understreket at departementet ikke vil gjøre. Dette er imidlertid en sak som handler viljen til å strekke seg i tolkningen av reglene, og her lovte Aasland å være offensiv.

- Vi vil gå så langt dette kan tøyes, sa hun.

Aasland la til at øremerking bare er ett av flere tiltak, og at dette er spørsmål som krever langsiktig arbeid. På sikt ønsker hun også å se på bredere tiltak, rettet mot hele karriereløpet, også mer målrettet for å øke andelen kvinnelige professorer.

Likestillingspris

Ellers kunne ministeren fortelle at Kunnskapsdepartementet vil videreføre likestillingsprisen for universitets- og høgskolesektoren som ble tildelt for første gang dette året, og at hun vil være vertskap for en nordisk forskningspolitisk konferanse med likestilling som tema i 2009.