Rapporten "The Nordic region – a step closer to gender balance in research?".

Nordisk rapport: A step closer to gender balance in research?

Rapporten om hvordan det står til med kjønnsbalanse i forskning i Norden finnes nå på engelsk.

10. juli 2013

Mens de nordiske landene er flinke til å få inn kvinner i akademisk ledelse, er Norden bare på EU-nivå når det kommer til andel kvinnelige professorer, sa Solveig Bergman til Ressursbanken i forbindelse med lanseringen av rapporten på norsk i april.

Les saken: Norden – et likestillingsparadis?

Rapporten Norden – et steg nærmere kjønnsbalanse i forskning? Fellesnordiske strategier og tiltak for å bedre kjønnsbalansen blant forskere i akademia, er skrevet av Bergman på oppdrag fra Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen).

Rapporten er nå tilgjengelig på engelsk under tittelen The Nordic region – a step closer to gender balance in research? Joint Nordic strategies and measures to promote gender balance among researchers in academia.

Les saken: The Nordic region – a gender equality paradise?

Den ferske rapporten samler det vi vet om lovgivning, forskning, statistikk og tiltak, og kommer med anbefalinger. Målgruppen er både forskningssektoren og likestillingssektoren.

– Norden skiller seg kun ut på ett område, ledelse av de nasjonale forskningsrådene og institusjonsledelse i akademia, sier Bergman.

– Og det er i høy grad takket være kvoteringsbestemmelser!

Les mer

Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) står bak rapporten. Den er skrevet av Solveig Bergman med bistand fra Linda M. Rustad fra Kif-komiteen og en nordisk referansegruppe.

Rapporten kan lastes ned fra Nordisk ministerråd i norsk og engelsk versjon fra lenkene under. Du kan også bestille trykte versjoner av rapporten.
Pris: 125 DKK + porto (norsk versjon) og 150 DKK + porto (engelsk versjon).

Se også

Dei siste åra har fleire spurt om det no er nok utlendingar i norsk akademia. Akademiet for yngre forskarar ønskjer heller ein debatt om korleis vi best kan handtere det nye mangfaldet.
12. september 2019
Kronikk:
Arbeidsmiljø, midlertidighet og ledelse må være med når regjeringen skal evaluere strukturreformen, skriver Curt Rice og Heidi Holt Zachariassen fra Kif-komiteen.
29. august 2019
Omsider er den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren her. Vi vet fortsatt ikke hvorfor trakassering skjer, mener Kif-komiteen.
23. august 2019