Langt fra likestilt i EUs 7. rammeprogram

Glasstaket over Europas kvinnelige forskere er intakt. Det konstaterer ekspertgruppa som står bak midtveisevalueringen av EUs 7. rammeprogram. "EU-kommisjonen kan gjøre mer for å øke deltakelsen av kvinner i rammeprogrammet og bør utvise lederskap på dette området," skriver panelet i rapporten.

10. desember 2010

Rolf Annerberg har ledet arbeidet med å evaluere rammeprogrammet. (Foto: Formas)

Halvveis ut i EUs 7. rammeprogram er andelen kvinner som deltar i programmets forskningsprosjekter 25,5 prosent. Selv om det er en forbedring fra forrige rammeprogram, der kvinneandelen var på cirka 16 prosent, er det fortsatt langt igjen til målet om 40 prosent kvinneandel. Økningen er også mindre enn det som hadde vært rimelig å forvente, konstaterer ekspertgruppa.

– Rammeprogrammet speiler i stor grad medlemslandenes forskningssystemer. Dessverre opplever kvinnelige forskere i mange europeiske land langt fra likestilte vilkår, og det forplanter seg til rammeprogrammet, sier Rolf Annerberg, generaldirektør for det svenske forskningsrådet Formas og leder av ekspertgruppa.

Flere kvinnelige eksperter

Når det gjelder kvinnerepresentasjonen i ekspertgruppene og komiteene i rammeprogrammet, gir tallene et noe lysere bilde. Her har det skjedd en jevn forbedring fra det 4. rammeprogrammet, hvor bare var tiende deltaker i disse organene var en kvinne. I dag er kvinneandelen blant ekspertene oppe i 35 prosent. Det bør også noteres at den største økningen har skjedd i de organene der EU-kommisjonens innflytelse er sterkest.

I Europa generelt er kvinneandelen blant forskerne i dag 30 prosent. For å oppnå en balansert deltakelse i rammeprogrammet, etterlyser ekspertgruppa dels tydeligere ledelse fra kommisjonen og dels større anstrengelser fra medlemslandene for å fremme deltakelsen av kvinnelige forskere. Panelet etterlyser i tillegg et langsiktig arbeid med kjønns- og likestillingsspørsmål, også når prosjektene er i gang.

– Prosjektene i rammeprogrammet har ofte store budsjetter over flere år, og det er viktig at likestilling fremmes gjennom hele prosjektsyklusen, sier Annerberg.

Les originalteksten

Originalversjonen av denne artikkelen finner du hos Nationella sekretariatet för genusforskning.

Mer om rammeprogrammet

Les Ressursbankens informasjonsside om EUs 7. rammeprogram og hele midtveisevalueringen av programmet.

Se også

Dei siste åra har fleire spurt om det no er nok utlendingar i norsk akademia. Akademiet for yngre forskarar ønskjer heller ein debatt om korleis vi best kan handtere det nye mangfaldet.
12. september 2019
Kronikk:
Arbeidsmiljø, midlertidighet og ledelse må være med når regjeringen skal evaluere strukturreformen, skriver Curt Rice og Heidi Holt Zachariassen fra Kif-komiteen.
29. august 2019
Omsider er den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren her. Vi vet fortsatt ikke hvorfor trakassering skjer, mener Kif-komiteen.
23. august 2019