Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. (Foto: Rune Kongsro)

Halvorsen snur

Komité for kjønnsbalanse i forskning beholder likevel støtten.

19. oktober 2012

I forslag til statsbudsjett fikk Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) beskjed om kutt i pengestøtten for neste år. Nå sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen at det hele var en feil.

– Det ble gjort en feil og det beklager jeg, sier statsråden.

Statsbudsjettet ble lagt fram mandag 8. oktober. Der foreslo Kunnskapsdepartementet å kutte støtten til Kif-komiteen med 300 000 kroner.

Komitéleder Gerd Bjørhovde uttalte at det ville være dramatisk med et slikt kutt for en allerede presset komité.

– Bevilgningen til Kif-komiteen har stått stille helt siden starten. Til tross for økt virkeområde har dette ikke blitt fulgt opp med økte bevilgninger, sa Bjørhovde til Ressursbanken etter at forslag til statsbudsjett ble lagt fram.

Nå forklarer Halvorsen misforståelsen:

– Det ble gjort en feil i teksten om tilskuddet til Kif-komiteen og det beklager jeg. Bevilgningen er selvfølgelig uendret og utgjør 1,5 millioner kroner. Totalt utgjør bevilgningen til Kif 3 millioner kroner, hvorav halvparten kanaliseres via Forskningsrådet. Vi har sendt brev til Stortinget som gjør oppmerksom på feilen.

– Jeg er fornøyd med at Kunnskapsdepartementet ikke ønsker å sende doble signaler, men at støtten til arbeidet for kjønnsbalanse i forskning skal være helhjertet og entydig, er Bjørhovdes spontane reaksjon på kontrabeskjeden fra departementet.

Kunnskapsministeren er enig.

– Det er viktig å holde trykket oppe på arbeidet med kjønnsbalanse i sektoren, påpeker Halvorsen.

Dei siste åra har fleire spurt om det no er nok utlendingar i norsk akademia. Akademiet for yngre forskarar ønskjer heller ein debatt om korleis vi best kan handtere det nye mangfaldet.
12. september 2019
Kronikk:
Arbeidsmiljø, midlertidighet og ledelse må være med når regjeringen skal evaluere strukturreformen, skriver Curt Rice og Heidi Holt Zachariassen fra Kif-komiteen.
29. august 2019
Omsider er den nasjonale kartleggingen av mobbing og trakassering i UH-sektoren her. Vi vet fortsatt ikke hvorfor trakassering skjer, mener Kif-komiteen.
23. august 2019