Ledelse

Ifølge to ferske professorer er god planlegging det viktigste verktøyet på veien mot professortittelen. Men for å få nødvendig forskningstid må man også lære seg å si nei.
June 8, 2017
Forskningsrådet vil gjerne ha flere kvinnelige SFF-ledere. Men sentrene selv er redd for å tape konkurransen om de velger en kvinnelig leder.
April 27, 2017
Rektorkandidater i duell:
Likestilling nevnes kun én gang i valgprogrammene til rektorkandidatene ved Universitetet i Oslo.
April 7, 2017
I forrige runde var kvinneandelen på 23 prosent blant senterlederne. I årets runde er det ingen kvinner som leder et senter for fremragende forskning (SFF) alene.
April 3, 2017
Dropp å snakke om det, og ”just do it”. Har det private næringslivet skjønt noe om kjønnsbalanse som forskningssektoren ikke har?
March 8, 2017
Når nettverkskonferansen 2017 går av stabelen, er målet å ta diskriminering langs flere akser på alvor. Utdanningsinstitusjonene har fortsatt en lang vei å gå, mener to av de inviterte foredragsholderne.
January 31, 2017
Nå krever Universitetet i Agder likestillingskompetanse fra nye ledere, etter modell fra NTNU – og andre institusjoner vurderer å følge etter.
December 21, 2016
Det forventes av ledere i akademia at de skal ha fokus på kjønnsbalanse og mangfold. Men hvordan det gjøres i opplæringen, varierer mellom institusjonene og ledernivåene.
December 19, 2016
Nå er det strukturene som skal til livs – alle de usynlige mekanismene som skaper kjønnsubalanse. Denne høsten finner det sted idédugnader på alle svenske universiteter og høyskoler. Målet er et mer likestilt akademia.
November 28, 2016
Nå skal de konkrete rådene for godt mangfold i akademia komme – men noen one size fits all-løsning finnes ikke.
November 24, 2016

Pages