Karriereløp

Tida er inne for å sjå akademiske karrierar og graden av tilknyting og makt i eit livløpsperspektiv, meiner forskarar.
December 11, 2020
Mange studenter med ikke-vestlig bakgrunn satser på krevende utdanninger. For dem er støtte fra søsken en viktig ressurs.
October 12, 2020
UiT Noregs arktiske universitet er blitt noregsmeister i kvinnelege professorar ved å rekruttere frå eigne rekkjer. No startar dei opprykksprosjekt for tredje gong.
September 24, 2020
– Jeg blir stadig overrasket når forskere ikke spør om kjønnsaspekter burde inngå i analyser av fenomenene de undersøker, sier musikkprofessor Hilde Blix.
April 30, 2020
Kvinner og menn har like sjansar til å gjere karrierehopp i akademia som heilskap. Likevel finst det fleire systematiske skilnader.
December 11, 2019
– Svært mannsdominerte fagmiljøer er i realiteten mannsnettverk. Det er nettopp dét kvinnenettverk er en liten motvekt til, sier leder av nettverk for næringslivsforskere.
June 19, 2019
Metaforer som beskriver kvinners karriere i akademia er verken inkluderende eller maktkritiske. Vi må ikke blindt kjøpe dette bildespråket – ulikestilling er ikke naturgitt, mener forsker Sofia Moratti.
June 3, 2019
Innvandrarar utgjer ei aukande gruppe i svensk akademia, men dei blir ofte parkert i den akademiske periferien.
May 28, 2019
Flere mener det er vanskelig å forene likestillingskrav og tiltak som moderat kvotering med akademias kvalitetsforståelse. Det viser en ny masteroppgave om vurderinger og kjønn i ansettelsesprosesser til toppstillinger.
October 25, 2018
Det herskar usemje om ei utfasing av dosentløpet vil kunne råke karrieren til kvinner i akademia. Fleire instansar går no gjennom framlegga frå Underdalsutvalet før høyringsfristen i oktober.
August 31, 2018

Pages