Nettsider i og utenfor Norge

En gruppe folk med bøker, pc og mobil

Her er et utvalg norske, nordiske, europeiske og internasjonale nettressurser om likestilling og mangfold i forskning. (Illustrasjonsbilde: iStockphoto)

Her har vi samlet en oversikt over aktuelle nettsider for deg som jobber med likestilling, kjønnsbalanse og mangfold i forskningssektoren. Listen nedenfor er ikke uttømmende, men innholder et utvalg norske, nordiske, europeiske og internasjonale nettressurser:

Norge

Statistikk

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse har Database for statistikk om høyere utdanning (DBH), som inneholder informasjon om den tertiære utdanningen i Norge som inkluderer universiteter, høgskoler og høyere yrkesfaglig utdanning.

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning utarbeider og presenterer statistikk fra forsknings- og utdanningssektoren.

Samordna opptak fører statistikk over søkning og opptak til studier.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har en egen temaside om likestilling som samler en del av den kjønnsdelte statistikken. SSB har også statistikk om universitets- og høgskoleutdanning og forskerpersonale.

Se også Statistikk om kjønnsbalanse og mangfold

Nasjonal politikk

Norges forskningsråd har en informasjonsside om krav til handlingsplaner for likestilling. Der kan man også finne Forskningsrådets egen handlingsplan.

Forskningsrådet har programmet Kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse (BALANSE). Programmet startet i 2013 med mål om å bedre kjønnsbalansen på seniornivå i norsk forskning gjennom ny kunnskap, læring og innovative tiltak.

Universiteter og høgskoler

Oversikt over alle universiteter og høyskoler i Norge

Her er noen eksempler fra universitetene og høgskolenes egne informasjonssider:

Likestilling ved Norges Handelshøyskole

Likestilling og mangfold ved Universitetet i Bergen

Likestilling og mangfold ved NTNU

UiOs likestillingspolitikk

Likestilling, integrering og mangfold på Universitetet i Agder

Se også Handlingsplaner for likestilling og mangfold

Instituttsektoren

NIFU Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning driver Instituttkatalogen med en oppdatert og fullstendig oversikt over norske forskningsinstitutter.

Forskningsinstituttenes Fellesarena - FFA er en paraplyorganisasjon for rundt 50 fristilte forskningsinstitutter, både de teknisk-industrielle, de regionale, samfunnsforsknings-, primærnærings- og miljøforskningsinstituttene.

Abelia representerer ikke-statlige forskningsinstitutter som kommer under retningslinjer for å motta offentlig støtte.

Kjønnsforskning

Forening for kjønnsforskning i Norge

Hos Kilden kjønnsforskning.no finner du oversikt over ulike fagmiljøer, som nettverk og forskningssentre.

Norden

Island

Islands nasjonale statistikk-institutt: Hagstofa ìslands / Statistics Iceland

Islands forskningsråd: Rannsóknamiðstöð Íslands / The Icelandic Centre for Research

Danmark

Beskæftigelsesministeriets departement i Danmark.

Myndighet for dansk statistikk: Danmarks Statistik

Finland

Finsk statistikksentral: Tilastokeskus / Statistics Finland

Finlands Akademi: Suomen Akatemia / Academy of Finland

Sverige

Universitets- och högskolerådet: Så främjar UHR minoriteterna | Jämställdhet inom högskolan

Temasider om likestilling hos Universitetskanslersämbetet: Om jämställdhet i högskolan

Jämställdhetsmyndigheten: Jämställdhetsintegrering

Portal om jämställhetsintegrering: Jämställ.nu

Statistikmyndigheten SCB har ansvar for offisiell statistikk og annen statlig statistikk.

Vetenskapsrådet: Jämställdhet – lika villkor i forskningen

Nordisk

Nordisk information för kunskap om kön: NIKK

Nordisk ministerråd for likestilling: Ministerrådet for likestilling og LGBTI (MR-JÄM)

Europa

European Institute for Gender Equality: EIGE og EIGEs Gender Equality in Academia and Research (GEAR tool)

EU-kommisjonens arbeid for likestilling: Gender equality

GENDERACTION ble finansiert gjennom EUs Horisont 2020 for perioden 2017 til 2021. Målet var å øke kompetansen på kjønnslikestilling: GENDer equality in the ERA Community To Innovate policy implementatiON. Coordination and Support Action (GENDERACTION). Prosjektet ble avløst av GENDERACTIONplus, finansiert av EUs forskningsprogram Horisont Europa.

Konsortium for å fremme kjønn i forskning: GENDER-NET Plus

Gender Equality Network in the European Research Area: GENERA

Nettportal for å dele kunnskap og tiltak om kjønn i forskning: GenPORT

EU-prosjekt som støtter implementeringen av handlingsplaner for likestilling (GEPs): SPEAR project og Modifying Institutions by Developing Gender Equality Plans: MINDtheGEPs

EU-prosjekt mot seksuell trakassering og kjønnsbasert vold i forskningsorganisasjoner: UniSAFE Ending gender-based violence

Unifying innovative efforts of European research centres to achieve gender equality in academia: LIBRA

Frankrike

Mission for the place of women at CNRS: Mission pour la place des femmes CNRS

Irland

Trinity Centre for Gender Equality and Leadership: TCGEL

Storbritannia

Advance HE: Services to support equality, diversity and inclusion

Advance HE: Athena SWAN Charter

International Journal of Gender, Science and Technology

Women in to Science and Engineering: WISE

Tsjekkia

National Contact Centre for Gender & Science: NKC - gender a věda / gender & science

Tyskland

Center of Excellence Women and Science: CEWS

GESIS - Leibniz-Institute for the Social Sciences: /femconsult database of more than 3,000 women experts

Østerrike

ERA Portal Austria: Gender Aspects

Internasjonalt

Australia

Science in Australia Gender Equity (SAGE) is the only transformative gender equity, diversity and inclusion program of its kind in Australia: SAGE

Internasjonalt forum

Organization for Women in Science for the Developing World: OWSDW

UNESCO

UNESCO: Priority Gender Equality

USA

Organizational Change for Gender Equity in STEM Academic Professions (ADVANCE), National Science Foundation: ADVANCE

Association for Women in Science: AWIS

The National Center for Women & Information Technology (NCWIT): NCWIT

National Academies of Sciences, Engineering and Medicine: Committee on Women in Science, Engineering and Medicine (CWSEM)

Harvard University: The Office of Faculty Development & Diversity

Hunter College University of New York: Gender Equity Project

Nettverk

European Platform of Women Scientists (EPWS) samler nettverk for kvinnelige forskere i Europa. På EPWS' hjemmeside ligger oversikt over alle medlemsnettverkene.

Se også vår oversikt over nettverk og nettverksaktiviteter for kvinnelige forskere og studenter i Norge.