Norden

En ny studie viser at finske universiteter har færre tiltak for kjønnsbalanse i akademia, men like høy andel kvinnelige professorer som Sverige og Norge.
January 21, 2021
Vi har tatt en spørrerunde om status for forskning på seksuell trakassering i nordisk akademia etter #metoo.
September 28, 2018
– Eit team får slagkraft og kan skape nettverk og gje råd. Å møte potensiell motstand er også lettare når vi er fleire, seier Maria Dockweiler i det nyetablerte GET-teamet ved Syddansk universitet.
August 14, 2018
På tross av de beste forutsetninger, er ikke Norden ledende når det gjelder kjønnsbalanse og mangfold i akademia. Vil åpenhet om hvilke universiteter og høgskoler som gjør det bra og dårlig løse problemet?
November 30, 2017
De er dårligst i klassen her i Norden når spørsmålet kommer til kjønnsbalanse i akademia. Hva er det med Danmark?
October 4, 2017
Curt Rice:
Likestilling som fortrinn i en stadig hardere internasjonal konkurranse er et av temaene på Kif-konferansen om likestilling og mangfold i nordisk forskning. Konferansen går av stabelen i november.
September 28, 2017
To nye forskningssentre skal finne løsningen på kjønnsubalansen i nordisk akademia.
October 31, 2016

I Narvik skal deltakerne få innblikk i en isbreforskers hverdag, og få en oppskrift på kjønnsbalanse fra en svensk matematikkprofessor.

December 20, 2013

Mens de nordiske landene er flinke til å få inn kvinner i akademisk ledelse, er Norden bare på EU-nivå når det kommer til andel kvinnelige professorer.

April 12, 2013