Kjønnsdelt arbeidsliv

Mange menn på kvinnedominerte profesjonsstudier faller fra. Men menn som er i midten av tjueåra eller eldre da de begynte studiet, fullfører oftere.
November 5, 2020
Kvinner og menn har like sjansar til å gjere karrierehopp i akademia som heilskap. Likevel finst det fleire systematiske skilnader.
December 11, 2019
Korleis argumenterer kvinnedominerte sektorar for rekruttering av menn? Forskarane Birgitte Ljunggren og Tonje Lauritzen har vurdert argumentasjonen for å finne ut akkurat det.
June 19, 2018
Det hjelper ikke bare å snakke om mangfold. Når mangfold ikke brukes riktig, ødelegger det for både kjønnslikestilling og inkludering av minoriteter, ifølge forskere.
May 28, 2017
To nye forskningssentre skal finne løsningen på kjønnsubalansen i nordisk akademia.
October 31, 2016

Det er ikke mangel på gode argumenter for kjønnsbalanse og mangfold i helsefagene - det er mangel på menn.

February 29, 2016

Hva er det egentlig som skjer når kvinneandelen drastisk ebber ut på toppstillingsnivå? Nettverkskonferansen for likestillingsarbeidere 2016 vil se nærmere på hva slags hindringer det faktisk dreier seg om.

December 21, 2015

Ein ny studie frå USA viser at kvinner og menn møter forskingsresultat om kjønnsdiskriminering med ulike blikk.

December 18, 2015

Ideen om at akademiske institusjonar er bygd på merittar, der den beste kandidaten alltid får jobben, kan paradoksalt nok vere med på å hindre kjønnslikestilling i akademia.

August 25, 2015

Det er likevel viktige forskjellar på diskriminering på grunn av etnisitet og på grunn av kjønn, hevdar forskar.

December 19, 2014