Webinar om arbeidsgiveres aktivitets- og redegjørelsesplikt til likestilling

10 Dec
til

Webinar

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) arrangerer webinar om arbeidsgiveres aktivitetsplikt.

Vet du at mange arbeidsgivere har fått en styrket plikt til å jobbe med likestilling og mangfold? Og visste du at arbeidsgiver skal kartlegge lønnsforskjeller mellom kjønn og publisere tall om forskjeller i årsrapporten? På webinaret får du hjelp til å oppfylle pliktene til likestillingsarbeid.
 
Les mer hos Bufdir