Etnisk mangfold

Innlegg av Curt Rice:
Vi står i fare for å ha et underskudd på antallet ansatte med førstestillingskompetanse innen flere fagfelt om noen år, skriver Curt Rice.
January 16, 2018
Det vanker både skryt og selvkritikk fra utgående medlemmer i Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning.
December 21, 2017
Å telle henholdsvis kvinner og menn regnes stort sett som ganske uproblematisk. Men hvordan måler man mangfold?
November 24, 2017
En god mangfoldsleder ser på ulikhet som en ressurs, og er bevisst på at ansatte kan ha behov for tilrettelegging, mener forsker.
September 8, 2017
Det var på tide med økt fokus på etnisk mangfold, mener aktører i akademia. Men å utvide Kif-komiteens mandat ytterligere, vekker skepsis.
June 19, 2017
Å bedre kjønnsbalansen i forskningssektoren er vanskelig nok. Målet om økt mangfold har ikke gjort oppgaven lettere.
May 31, 2017
Det hjelper ikke bare å snakke om mangfold. Når mangfold ikke brukes riktig, ødelegger det for både kjønnslikestilling og inkludering av minoriteter, ifølge forskere.
May 28, 2017
Ny statistikk:
Mobile forskere som har flyttet hit grunnet en vitenskapelig stilling, utgjør det store flertallet av minoriteter i norsk akademia.
April 19, 2017
Lederopplæring i kjønn og mangfold, en pilotstudie om arbeidsmiljø, et opprykksprosjekt og en kjønnsbalansepris er bare noe av det som skal skje framover.
February 17, 2017
Andelen innvandrere og personer med innvandringsbakgrunn har økt i alle stillingsgrupper og fagområder i norsk forskning. Det kommer fram i den første offisielle mangfoldstatistikken for akademia.
December 7, 2016

Pages