Studenter

Kif-komiteens studentrepresentanter mener covid-19, #BLM og #metoo i akademia særlig har rammet de nye studentene og minoriteter.
December 15, 2020
Mange menn på kvinnedominerte profesjonsstudier faller fra. Men menn som er i midten av tjueåra eller eldre da de begynte studiet, fullfører oftere.
November 5, 2020
Mange studenter med ikke-vestlig bakgrunn satser på krevende utdanninger. For dem er støtte fra søsken en viktig ressurs.
October 12, 2020
NTNU-rektor Anne Borg vil ha flere kvinner til teknologifag, og vil beholde muligheten til å gi kjønnspoeng ved opptak til studier. Et utvalg nedsatt av Kunnskapsdepartementet foreslår å fjerne dagens ordning, og mener den kan være i strid med rådende EU-rett.
March 6, 2020
Etterkommere av innvandrere blir møtt med holdninger om at utdanningsvalget er et resultat av sosial kontroll. Men de er tvert imot opptatt av at det er selvstendige valg, sier forsker Marianne Takvam Kindt.
August 7, 2019
– Kjønnspoeng handlar ikkje berre om å bruke poeng til å vippe folk over ei poenggrense dei elles ikkje ville oppnådd. Det handlar også om å sende eit signal om at både kvinner og menn er ønskt på studiet, seier forskingsleiar Liza Reisel.
June 26, 2019
Taushet om seksuell trakassering er fortsatt et problem i akademia. Nå skal nye tiltak gjøre det lettere for studenter og ansatte å varsle.
April 12, 2019
#MeToo-kampanjen tar oppgjør med seksuell trakassering, også i akademia og forskningsmiljøer. – Kampanjen viser bare toppen av ett av flere isfjell, mener NTNU-forsker Mons Bendixen.
December 18, 2017
Kif-komiteen går imot regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i universitets- og høyskolesektoren.
October 19, 2017

Studentforeningen ved Uppsala universitet har gått pensum etter i sømmene for å sikre kjønnsbalanse og mangfold i litteraturen.

February 8, 2016

Pages