Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen)

Kif-komiteen mener:
Regjeringen foreslår å slå sammen likestillingsloven og tre diskrimineringslover til en ny felles diskrimineringslov. Det er flere grunner til at det ikke er et strålende forslag, ifølge Kif-komiteen.
January 28, 2016

Curt Rice ba representantskapsmøtet om å forkaste innstillingen om to menn i UHR-ledelsen. Det gjorde de ikke, men et benkeforslag sikret kvinnelig nestleder.

November 25, 2015

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning ønsker at Kunnskapsdepartementet skal bruke kompetansen deres mer. Det skal komiteen og Torbjørn Røe Isaksen snakke om i morgen.

October 8, 2015

Det finst mykje forsking på barrierar for kjønnsbalanse i akademia, men lite på etnisk mangfald. No utlyser Kif-komiteen ei utreiing som skal bøte på dette.

April 30, 2015

Kif-komiteen sin strategi for arbeidet med kjønnsbalanse og etnisk mangfald i forsking fram mot 2017 er ferdig. Tilbakemeldingar frå sektoren viser at institusjonane set pris på ein aktiv komité, men skulle ønske at omgrepet «etnisk mangfald» var tydelegare.

April 15, 2015

– Satsing på kjønnsbalanse og mangfold fremmer kvalitet i forskning. Jeg regner med at det blir et tema i likestillingsmeldingen, sier Curt Rice fra Kif-komiteen.

January 16, 2015

I går fikk Kif-komiteen nytt navn og mandat fra Kunnskapsdepartementet.

August 19, 2014

I disse dager pågår det en diskusjon om kjønnspoeng til gutter ved opptak til kvinnedominerte studier. Kif-komiteen har gått gjennom sine argumenter for og mot innføring av kjønnspoeng og har kommet med en uttalelse.

April 27, 2012

Kif-komiteens nettverksmidler går i år til både veletablerte og til ferske nettverk. Ti forskernettverk får til sammen 416 000 kroner.

December 21, 2011

Forskernettverk i fag med skjev kjønnsbalanse kan igjen søke om pengestøtte fra Kif. Søknadsfrist er 1. november.

September 29, 2011

Pages