Rollemodeller

Gjennom historien har akademia bidratt til å opprettholde en negativ fremstilling av urfolk. Nå har tiden kommet for å endre dette, mener forskere.
September 26, 2019
– Kvinnelige forskere blir oversett og betraktes som mindre kvalifiserte enn menn, mener Kathrin Hopmann. Nå ønsker hun å vise at kvinner kan gjøre karriere innen forskning med utstillingen «Trodde du?».
March 23, 2018
Vi er langt unna kjønnsbalanse blant nobelprisvinnere. I morgen skal Curt Rice, rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og leder av Kif-komiteen, fortelle om sin løsning til den svenske Nobelstiftelsen.
February 8, 2018