Universitets- og høgskolesektoren

Internasjonalisering i akademia blir ofte omtalt som et nødvendig konkurransefortrinn for å øke kvalitet og eksellense i forskning. Mulige negative konsekvenser snakkes det sjeldnere om. Stipendiat Julie Katrine Flikke ser på akkurat dette.
23. januar 2023
En ny rapport viser at likestillingsrådgivere og gode systemer skaper både engasjement og resultater for likestilling og mangfold i forskning.
06. desember 2022
Forskningsrådets likestillingsprogram Balanse feirer ti år. Hva har det ført til, og hva har oppstått i kjølvannet av programmet?
24. november 2022
Lærestedene mangler en politikk for å inkludere flyktninger og må starte med å identifisere dem som en særgruppe. Det mener den ferske doktoren Juhar Yasin Abamosa.
09. august 2022
Hvor vanlig er det å være førstegenerasjonsakademiker i Norge? Det vet vi ikke, ifølge forskere på feltet, fordi så få forsker på sosial bakgrunn i akademia.
27. juni 2022
Over halvparten av de kvinnelige stipendiatene har opplevd uønsket seksuell oppmerksomhet. Det kommer fram i en ny svensk rapport.
20. mai 2022
Tidsbruksundersøkelsen 2021:
Og utenlandske kvinnelige professorer aller mest i norsk akademia. Å jobbe mye kan handle om press, men også om egne ønsker, ansvarsfølelse og motivasjon, hevder forskere.
15. desember 2021
Kravet om en handlingsplan for likestilling når man søker forskningsmidler, kan bidra til å endre universiteter og høgskoler, mener likestillingsrådgiver.
30. september 2021
– Tenk helhetlig, både når det gjelder alle diskrimineringsgrunnlag og hele karriereløpet, mener likestillingsrådgiverne.
22. september 2021
Ny universitets- og høyskolelov:
Nå er det endelig: Stortinget tok ikke tydelig grep for likestilling i universitets- og høyskoleloven, som flere høringsinstanser etterspurte.
23. juni 2021

Sider