Religion

Kif-komiteen går imot regjeringens forslag om å forby ansiktsdekkende plagg i universitets- og høyskolesektoren.
19. oktober 2017

Juridisk kan man argumentere både for og mot bruk av niqab ved høyere utdanningsinstitusjoner. Et forbud kan sende et tydelig signal i likestillingsøyemed, men det kan også virke ekskluderende og føre til mer ekstreme holdninger.

30. januar 2015