Fremragende forskning

Internasjonalisering i akademia blir ofte omtalt som et nødvendig konkurransefortrinn for å øke kvalitet og eksellense i forskning. Mulige negative konsekvenser snakkes det sjeldnere om. Stipendiat Julie Katrine Flikke ser på akkurat dette.
23. januar 2023
Hele 14 prosent av de spurte i en undersøkelse ved Universitetet i Oslo oppgir å ha blitt diskriminert.
31. august 2022
Proteststemmer i akademia:
Verdier som likestilling, inkludering og mangfold blir kvalt av den rådende styringsideologien i akademia, ifølge kritikere. Den britiske organisasjonspsykologen Kathryn Waddington mener tiden er inne for å bygge en akademisk medfølelseskultur.
12. februar 2019
Bare et fåtall av nobelprisvinnerne er kvinner, og Abelprisen har bare blitt utdelt til menn. Hva skal til for å viske ut kjønnsforskjellene i vitenskapsprisene?
18. april 2018
Vi er langt unna kjønnsbalanse blant nobelprisvinnere. I morgen skal Curt Rice, rektor ved OsloMet – storbyuniversitetet og leder av Kif-komiteen, fortelle om sin løsning til den svenske Nobelstiftelsen.
08. februar 2018
To nye forskningssentre skal finne løsningen på kjønnsubalansen i nordisk akademia.
31. oktober 2016

Målet er bedre kjønnsbalanse i realfag. Nå går EU-prosjektet inn i siste fase med en rekke rapporter om alt fra møtekultur til likestillingsmotstand.

30. oktober 2015

 – Elektroner og stjerner har ikke kjønn. Men fysikkens historie, klasserom, laboratorier og pauserom er langt fra kjønnsløs, mener fysikkprofessor.

23. juni 2015

Det er vanskelegare for kvinner å møte krava for å kvalifisere til innstegsstillingar, hevdar forskar.

22. januar 2015

– Hierarkiene i akademia finnes. Vi må være dem bevisst, og vite at de har konsekvenser. Slik som det er nå, har faghierarkiene ulemper for kvinner, sier Knut Liestøl, professor i informatikk ved Universitetet i Oslo.

19. november 2013