Etnisk mangfold

Det er likevel viktige forskjellar på diskriminering på grunn av etnisitet og på grunn av kjønn, hevdar forskar.

19. desember 2014

I går fikk Kif-komiteen nytt navn og mandat fra Kunnskapsdepartementet.

19. august 2014

Hva gjør du, når alle andre har blitt presentert med etternavn og professortittel, og du selv introduseres med ‘dette er Sara’?

15. mai 2013

Stadig fleire universitet og høgskular har byrja å ta med til dømes etnisitet, funksjonsevne og seksuell orientering i likestillingsarbeidet. Men sjølv om likestillingsarbeidarane har fått meir å gjere, finst det ikkje naudsynleg meir pengar i potten.

27. april 2012

Sider