Balanse-programmet

BALANSE-programmet har som mål å bidra til økt rekruttering av kvinner til toppstillinger og forskningsledelse.

11. mars 2013

Sider