Resultater fra innhold

Hun betegnes som en av Norges fremste matematikere. Nå advarer hun mot tendensen til at flere menn enn kvinner blir ansatt i forskningsstillinger ved universitetene.

22. september 2010

14 europeiske forskningsledere har samlet seg om en ny ekspertrapport med 13 velbegrunnede råd om hvordan man kan fremme likestilling i forskning.

08. september 2010