Resultater fra innhold

Motivasjonsarbeid og en aktiv personalpolitikk skal få kvinner til topps i Lillehammer.

26. april 2006

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning har bevilget 225 000 kroner til nettverksbygging i universitets- og høgskolesektoren.

26. april 2006
Vi må synliggjøre kjønnsmobbing i akademia, skriver sosiologen Hannah Helseth.
26. april 2006

De er mangelvare på professornivå. Det merkes når vervene skal fordeles.

24. april 2006