Nina Strand.

Email: 
Danmark har den laveste kvinneandelen blant professorer i Norden. Det diskuterer de lite.
07. august 2006