Marte Ericsson Ryste

Email: 
Hva vil statsråd Øystein Djupedal gjøre for å få fortgang i likestillingsarbeidet i universitets- og høyskolesektoren?
08. august 2006
Hvorfor går det så treigt å øke kvinneandelen innen forskning i privat sektor? Det har en ekspertgruppe i EU forsøkt å finne ut av.
28. juni 2006
Lønner kvinner seg? Det har franske Laure Turner forsøkt å regne ut.
28. juni 2006

Hvilken betydning har egentlig kravet om integrering av likestillingshensyn hatt i den nye runden med SFF-utlysninger i Norge?

26. juni 2006
Til høsten utlyses nye stipend til Yngre fremragende forskere. Professor Inge Henningsen mener Forskningsrådet bør gjøre en likestillingsvurdering av hele ordningen.
26. juni 2006

Likestillings- og diskrimineringsombudet ønsker "et bredere fokus" mot diskriminering i akademia. Med seg har de et nytt lovverk som utdannings- og forskningsinstitusjonene er forpliktet av.

23. juni 2006
Det blir nytt møte for likestillingsarbeidere mot slutten av året.
20. juni 2006

”Jeg vet hva man skal gjøre for å få likestillingsarbeidet til å fungere, men det er sjelden jeg får lov å gjøre det.” Slik innledet Eva Mark sitt foredrag på Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 29. mai.

10. juni 2006

Foreta en likestillingsvurdering av budsjettet.

10. juni 2006

Motivasjonsarbeid og en aktiv personalpolitikk skal få kvinner til topps i Lillehammer.

26. april 2006

Komité for integreringstiltak – kvinner i forskning har bevilget 225 000 kroner til nettverksbygging i universitets- og høgskolesektoren.

26. april 2006

- Å bygge nettverk mellom kvinner er noe av det viktigste jeg gjør, mener Svandís Benediksdóttir ved NTNU.

14. mars 2006
Det foregår nytenkning på likestillingsfronten ved universiteter i Norge. De siste årene er ansvarsoppgaver flyttet, likestillingsbudsjetter økt med millioner og nye tiltak satt ut i livet. Vi har tatt tempen på arbeidet ved to universiteter.
13. mars 2006
Hvem bestemmer hva som er fremragende forskning, hvilke prosjekter som skal få støtte og hvem som skal tildeles stipender? Det må vi se nærmere på om vi skal fremme likestilling i akademia.
01. mars 2006

Det trengs mer kreativ tenkning rundt virkemidler for likestilling i akademia. Det mener ledere fra universitets- og høgskolesektoren.

16. januar 2006

I fjor ble universitetet i Tromsø utpekt til dårligst i landet på likestilling. Det husker knapt personaldirektør Håvard Bekkelund. For nå stiger kvinneandelen på toppen.

09. desember 2005

Tror du de som studerer best kommer lengst? Da bør du lytte til hva erfarne professorer har å si.

23. november 2005

Satsingen på fremragende forskning har møtt kritikk for å forsterke kjønnsskillene i akademia. Nå forsøker Forskningrådet å gjøre noe med det.

11. november 2005
Gode råd til deg som skal jobbe med likestilling i akademia. Rådene er basert på erfaringer fra arbeidet ved Universitetet i Oslo.
26. februar 2005

Sider