Marte Ericsson Ryste og Anita Haslie

Email: 

Den europeiske organisasjonen for kvinnelige forskere, EPWS, har stengt sitt kontor i Brüssel. Oppstartsmidlene fra EU er brukt opp og aktiviteten er på et minimumsnivå. Trengs ikke grasrota lenger i likestillingsarbeidet?

04. mai 2010

Luisa Prista i EU-kommisjonen vil ikke ”fikse” på kvinnelige forskere. Det er  institusjonene og forskningen som må endres, mener hun. Hennes mål er at medlemslandene skal bli forpliktet til å bry seg om likestilling i forskning.

28. april 2010