Ida Irene Bergstrøm

Email: 

Forskningsrådet må gi kjønnsforskerne en mer sentral plass i arbeidet med å integrere kjønnsperspektiver i all forskning, mener Fredrik Bondestam fra svenske Genussekretariatet.

24. juni 2015

Et overveldende flertall av all forskning på mus gjøres på hannmus. Men frykten for at variasjonen i hunnmusenes syklus gir ustabile data er ubegrunnet, ifølge den kanadiske professoren Jeffrey Mogil.

18. juni 2015

Kjønnsforskere må akseptere at det finnes mange måter å forske på kjønn, mener Forskningsrådet. Forskningsrådet trenger langt mer kompetanse på kjønn, svarer kjønnsforskerne.

14. november 2014

Hva gjør du, når alle andre har blitt presentert med etternavn og professortittel, og du selv introduseres med ‘dette er Sara’?

15. mai 2013

Det er ingen forskjell i lederstil mellom mannlige og kvinnelige ledere, ifølge ny doktorgrad. I grupper som består av kvinner og menn er en androgyn lederstil best egnet til å oppnå et klima for innovasjon.

20. desember 2012

Norges nye likestillingsutredning adresserer i liten grad problemet med lav kvinneandel i akademiske toppstillinger, men har solide likestillingspolitiske analyser og noen radikale forslag å by på. 

31. oktober 2012