Erik Martiniussen

Email: 

Regjeringens forslag om å innføre innstegsstillinger er mer til skade for likestillingen enn til gunst, mener professor Curt Rice.

23. mai 2014

Postdoktor Anja Røyne oppfordrer kvinner til å ”klore seg fast i akademia”. − Jeg kan ikke tenke meg et yrke som er bedre tilpasset småbarnsforeldre, sier hun.

07. mars 2014

Evalueringen av Norges forskningsråd viste at bare 1 av 5 prosjektledere i prosjekter støttet av Forskningsrådet er kvinner. Nå mener Kunnskapsdepartementet at de har virkemidler som kan øke kvinneandelen.

10. oktober 2012

En ny studie fra Universitetet i Oslo retter søkelys mot kvinners karrieremuligheter ved universitetet. Utgangspunktet var en evaluering av mentorordningen.

17. september 2012

Det eksisterer en uformell mannskultur som stenger kvinner ute fra faste stillinger ved Det teologiske fakultet i Oslo. Det hevder flere kvinner som har vært ansatt som stipendiater ved fakultetet. En ny rapport gir dem langt på vei rett.

23. august 2012

I 1988 fant sosiolog Elisabeth L’orange Fürst at det ikke var likebehandling av kjønnene i akademia. Boken hun skrev skapte rabalder. 25 år seinere reflekterer hun over hvordan boken ble mottatt og hvilken virkning den har hatt.

08. august 2012

Kvinnene inntar nå den tidligere mannsbastionen Institutt for naturforvaltning, ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Instituttleder Ørjan Totland mener det er bra for arbeidsmiljøet.

27. juni 2012

Har instituttsektoren utfordringer knyttet til likestilling? Nei, mener Lars Holden fra Norsk Regnesentral. Jo, mener Elisabet Ljunggren ved Nordlandsforskning.

11. mai 2012

Det har de siste årene vært mye forvirring rundt hvordan universiteter og høyskoler skal rapportere om likestilling. Nå får de veiledning.

08. mai 2012

Instituttene er for dårlige til å rapportere om likestilling, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. Kif-komiteen mener Norges forskningsråd bør gripe inn.

26. april 2012

Flere og flere humanistiske fag blir lagt ned ved landets universitet. Mange av fagene som stenges er populære blant kvinnelige studenter. Leder av Kif-komiteen, Gerd Bjørhovde, mener utviklingen er betenkelig.

08. mars 2012

Hun betegnes som en av Norges fremste matematikere. Nå advarer hun mot tendensen til at flere menn enn kvinner blir ansatt i forskningsstillinger ved universitetene.

22. september 2010

14 europeiske forskningsledere har samlet seg om en ny ekspertrapport med 13 velbegrunnede råd om hvordan man kan fremme likestilling i forskning.

08. september 2010

Likestillings- og diskrimineringsombudets rapporteringskrav er for detaljerte. Det mener de fem institusjonene som ifølge LDO har brutt likestillingslovens rapporteringsplikt. 

27. april 2010

Fem forskningsinstitusjoner bryter likestillingslovens redegjørelsesplikt. Det fastslår Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

20. april 2010

Kvinnene overtar universitetene, skriver avisene. Men vil kvinnedominans på studentnivå nødvendigvis føre til kvinnedominerte fag?

04. mars 2010

– Det har gått for sakte. Det sier prorektor Inga Bostad om likestillingsarbeidet ved sitt eget universitet, Universitetet i Oslo.

25. september 2009