Cathinka Hambro

Email: 

Søknadsskjemaene til prosjekter i EUs 7. rammeprogram har hatt et eget felt om likestilling og kjønn. Men dette punktet i søknaden overses både av søkerne selv og av Det europeiske forskningsrådet, viser rapport.

30. april 2013

Europakommisjonen inviterer forskere til å delta i rådgivende grupper i det nye forskningsprogrammet Horisont 2020.

08. februar 2013