Tilsettingsprosesser

Det tidligere Likestillingsombudet har utformet tips til hva man bør tenke på når man skriver en stillingsannonse, og når man skal rekruttere internt. De har også eksempler på hvordan bedrifter har lykkes med å rekruttere flere kvinner.
Les mer: Likestillingombudet: rekrutteringstips
Les mer: Talentspeiding ga økt kvinneandel
Les mer: Organisasjons-kultur stoppet kvinnene

Fra magasinet

Rekrutteringsfrima

Filmskolen på Lillehammer leide inn et rekrutteringsfirma da de kun fikk mannlige søkere til utlyste stillinger.
- Det kostet både ekstra tid og penger, men det resulterte i at en kvinne ble ansatt.
Marit Godeseth, leder av likestillingsutvalget ved høgskolen
Les mer: Likestilling i system

Utlyser der kvinnene er

Karolinska Institutet sliter med å øke andelen kvinnelige professorer. Nå vil de opprette stillinger på fagområder der kvinnene briljerer.
Les mer: Utlyser der kvinnene er

 

 

Publikasjoner

UK Resource Centre for Women in SET har laget en guide med råd til arbeidsgivere knyttet til rekruttering. Last ned .pdf her:

Se også