Strukturelle tiltak

Vi har delt oversikten i to deler; personalpolitiske og organisatoriske tiltak og forskningsstrategiske tiltak. Mange institusjoner konsentrerer tiltakene sine rundt personalpolitikk og organisasjon, men det finnes også viktige tiltak som går inn i de forskningsstrategiske prioriteringer i institusjonene. Samtidig er det viktig å påpeke at dette må sees i sammenheng; enkelte tiltak er derfor noe overlappende.