Program

Nettverksmøte for likestillingsarbeidere 2007

Møteleder: Elisabeth Okkenhaug, Høgskolen i Nord-Trøndelag.

10.30:
Registrering (kaffe og frukt)
11.00:
Åpning: Ernst Håkon Jahr, rektor Høgskolen i Agder
 
11.15:
Karriere og ambisjoner – mest for menn?
 
Mona Larsen-Asp, underdirektør i samfunnsavdelingen i Likestillings- og diskrimineringsombudet
12.45
Lunsj i Peisestua, musikalsk innslag ved Signe Wiig Salvesen
13.45
Sluttrapporten fra Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning
 
Innleder: Linda Rustad, seniorrådgiver i Kif-komiteen
14.45:
Kjønnsbarrierer i akademia “The leaking pipeline”
 
Innleder: Inge Henningsen, professor i statistikk ved Københavns Universitet
15.30:
Likestillingshensyn ved tilsettinger
 
Innleder: Lise Christensen, Seniorrådgiver Norges Forskningsråd
16.45:
Oppsummering, tema neste møte, avslutning

Programkomité

Svandís Benediktsdóttir, NTNU
Linda M. Rustad, UHR
Maris S. Rigstad, UHR
Elisabeth Okkenhaug, HINT
Birgitte Kleivset, HIA
Hilde Inntjore, HIA