Likestillingsnettverk

LUN-nettverket

LUN-nettverket samler likestillingsrådgiverne ved universitetene i Norge. Dette nettverket har bestått i en årrekke og fungerer som et diskusjons- og utvekslingsforum for rådgiverne.

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren

Nettverk for likestillingsarbeidere i forskningssektoren ble etablert av Komité for integreringstiltak - Kvinner i forskning i 2006. Dette nettverket samler likestillingsrådgivere og andre som jobber med likestilling fra ulike institusjoner i forskningssektoren til møte en gang i året. Oppgaven med å arrangere møtet veksler mellom institusjonene. Nettverket har administrativ støtte fra Universitets- og høgskolerådet, finansiert av midler fra Kif-komiteen.

Kontakt Kif-komiteens sekretariat for mer informasjon.