Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Oppslagstavle - arkiv

Her finner du oversikt over alle notisene som har stått i oppslagstavla. Notiser fra andre år finner du i menyen til høyre.

2012

Innovasjon. (20.12.2012)

Elisabet Ljunggren og Trine Kvidal har skrevet kapittelet "Implementing "a Gender Perspective" in an Innovation Policy Programme" i VINNOVAs bok om innovasjon. Les mer hos VINNOVA

FoU-statistikk for 2011. (20.12.2012)

Endelige resultater fra FoU-undersøkelsene for 2011 i instituttsektoren og universitets- og høgskolesektoren er klare. Les mer hos NIFU

OECD-rapport. (20.12.2012)

Jenter velger i mindre grad enn gutter vitenskapelige og teknologiske utdanninger og karrierer, både i Norge og andre OECD-land. Og ifølge rapporten eksisterer det et glasstak for kvinner, også i Norge. Les mer hos OECD

Sverige. (20.12.2012)

Nyhetsbrevet "Jämställdhet i högskolan" legges ned og Högskoleverket deles. Fra 2013 får Universitets- och högskolerådet ansvar for å fremme like rettigheter og muligheter. Les mer hos Högskoleverket

Masterstipend. (19.12.2012)

Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) lyser ut to stipend á kr 25 000 til masterstudenter fra det underrepresenterte kjønn i sitt fagmiljø ved Universitetet i Bergen. Søknadsfrist er 15. januar 2013. Les mer hos SKOK

Manifest. (14.12.2012)

Likestilling og kjønnsbalanse må tas med i beregningen ved universitetskåringer. Det har 50 akademikere skrevet under på. Les mer om manifestet hos Times Higher Education

Forskerkarriere og omsorgsansvar. (11.12.2012)

Senter for tverrfaglig kjønnsforskning ved Universitetet i Oslo (UiO) har fått 300 000 kroner i likestillingsmidler for 2013 til prosjektet "Veiledning, kjønn og omsorgsansvar". Les mer hos UiO

Ny rektor. (11.12.2012)

Gunnar Bovim er ansatt som ny rektor ved NTNU. Universitetsavisa skriver at han er første rektor som ikke har teknologiutdanning fra Gløshaugen: "Men ellers er ansettelsen tro mot tidligere tradisjoner: Han er mann og professor." Les mer hos Universitetsavisa

Sverige. (11.12.2012)

Vil vi ha flere nobelprisvinnere, også kvinnelige, må vilkårene for forskere bedres. Les mer i Sveriges universitetslärarförbunds kronikk "Vem vågar satsa mot Nobelpris?" hos Upsala Nya Tidning

Hva skal til? (10.12.2012)

Internasjonal studie viser lave tall for kvinner i "harde" fag. Ekspertene Huyer og Hafkin mener at en kombinasjon av tiltak knyttet til utdanning, helse, økonomisk og sosial status er nødvendig. Les mer hos SciDev.net

Seksuell trakassering. (10.12.2012)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) minner om at seksuell trakassering er ulovlig, og at ledelsen i utdanningsinstitusjoner har plikt til å forebygge seksuell trakassering. Les mer hos LDO

Likestilling prioriteres. (06.12.2012)

Ole Petter Ottersen, rektor ved Universitetet i Oslo, skriver at det er nye og bedre tall for likestilling ved UiO, og neste år starter et nytt mentorprogram for kvinnelige postdoktorer. Les Rektors blogg

Menn gir priser til menn. (06.12.2012)

Svenska Dagbladet (SvD) har gjennomgått alle nobelprisene og funnet ut at 795 menn og bare 44 kvinner har fått en nobelpris. Les mer om hvorfor hos SvD

Vinnervideoer. (30.11.2012)

EU måtte trekke den forrige videoen i kampanjen "Science: It's a girl thing" etter sterk kritikk. Så ble det utlyst en videokonkurranse, og nå er vinnerne kåret. Se videoene hos Science, it's your thing

Kandidatundersøkelsen. (29.11.2012)

Resultater fra mastere uteksaminert i 2011 viser at den største kjønnsforskjellen i lønn var blant kandidater i økonomisk-administrative fag. De mannlige kandidatene hadde 7,5 prosent høyere lønn enn de kvinnelige. Les mer og last ned rapporten hos NIFU

Midtveisevaluering. (28.11.2012)

Evalueringsrapporten av Forskningsrådets Virkemidler for Regional FoU og Innovasjon (VRI), "Alle skal med!?", viser at målet om 40 prosent kvinner i sentrale posisjoner i VRI er nådd, men ikke målet om flere kvinner i innovasjonsprosesser. Les mer og last ned rapporten hos Forskningsrådet

Forskningstid. (28.11.2012)

Artikkelforfatterne finner bare små kjønnsforskjeller i tid brukt på forskning blant universitetsansatte i 13 land, med unntak av Malaysia. Les mer og last ned artikkelen hos NIFU

Høy sysselsetting. (26.11.2012)

Personer med avlagt doktorgrad, har i hovedsak ikke hatt problemer med å skaffe seg arbeid. De kvinnelige doktorene er i noe høyere grad enn de mannlige ansatt i offentlig sektor, 69 prosent mot 57 prosent. Les mer og last ned rapporten "Med doktorgrad i arbeidslivet" hos NIFU

Utlysning. (26.11.2012)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet lyser ut midler til etablering av et nasjonalt kjernemiljø for forskning om kjønnslikestilling. Økonomisk ramme er 4 millioner kroner per år. Søknadsfrist: 03.01.2013 kl. 12.00. Les mer hos Doffin

NSO mener. (26.11.2012)

Se hva Norsk studentorganisasjon (NSO) mener om kjønnsbalanse. Les uttalelsen om mentorordning, kjønnspoeng og mer hos NSO

13 nye SFF-er. (12.11.2012)

Forskningsrådet har utpekt 13 forskningsmiljøer som får status som Senter for fremragende forskning (SFF) fra 2013. 10 av prosjektlederne er menn, 3 er kvinner. Les mer hos Forskningsrådet

Fagfellevurdering. (06.11.2012)

Professor Stephen Mumford mener vi mangler innsyn og kvalitetssikring av utnevnelse av redaktører og redaksjonsråd. Er det noe annet enn selvregulering som hindrer dem i å bli toppuniversitetenes gutteklubber? Les innlegget "Fag og feller" hos Forskerforum

Dansk forskerundersøkelse. (02.11.2012)

Halvparten av de kvinnelige universitetsansatte synes den skjeve kjønnsfordelingen ved universitetene er et problem, men bare hver fjerde av de mannlige ansatte. Les mer hos FORSKERforum

Ny bok. (02.11.2012)

Forsker Neelam Kumar tar for seg kvinner i forskning med eksempler fra Japan, Nederland og Saudi-Arabia. Les sammendrag av boka "Gender and Science - Studies across Cultures" hos Cambridge University Press

Publisering. (30.10.2012)

Den største undersøkelsen noensinne av vitenskapelig publisering og kjønn, med millioner av artikler i flere hundre fag i perioden 1665 til 2010, viser store kjønnsforskjeller. Les mer hos Chronicle

Sverige. (30.10.2012)

Lunds universitet har gjennomført en medarbeiderundersøkelse som del av et personalpolitisk prosjekt. Over 40 prosent er usikre på om de kan si det de mener uten at det får negative konsekvenser. Se flere resultater hos SULF

Ny studie. (29.10.2012)

Alarmerende lave tall for kvinnelige forskere i "harde" fag. Det viser en verdensomspennende studie. Les mer hos EU-kommisjonen

Anbefalinger fra LERU. (29.10.2012)

The League of European Research Universities (LERU) har kommet med råd om hva forskningsinstitusjoner kan gjøre for at en forskningskarriere skal være attraktiv for både kvinner og menn. Les mer hos LERU

Arvids blogg. (25.10.2012)

Arvid Hallén, direktør i Forskningsrådet, blogger om at kjønnsbalanse ikke kommer av seg selv. Forskningsrådets nye program skal styrke arbeidet for kjønnsbalanse i forskningssektoren. Les bloggen

Jämställdhet i högskolan. (25.10.2012)

I siste nyhetsbrev fra Högskoleverket kan du lese at svenske høgskoler fortsatt er kjønnsdelt og ikke likestilt. Les mer om dette og flere nyheter hos Högskoleverket

Svensk studie. (24.10.2012)

Menn har større sjanse enn kvinner til å få støtte fra Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. En forklaring er ulik formell kompetanse, men det forklarer ikke forskjellen alle årene. Les mer hos Läkartidningen

Styrk satsingen. (18.10.2012)

Kif-komiteens rapport er utarbeidet for å gi Kunnskapsdepartementet et grunnlag for å bestemme hva som skal skje etter at den nåværende komiteens periode går ut 31. desember 2013. Les Styrk satsingen. Videreføring av Kif-komiteens arbeid etter 2013

Aksjon. (17.10.2012)

Det britiske vitenskapsakademiet Royal Society skal arrangere en redigeringsmaraton for å forbedre Wikipedia-artikler om kvinnelige forskere. Dugnaden skal holdes fredag 19. oktober, og alle kan delta. Les mer hos Royal Society

Les presentasjonene. (17.10.2012)

Nå kan du laste ned mange av presentasjonene fra konferansen "Gender Equality in Higher Education", som ble avholdt i Bergen. Se Universitetet i Bergen

Kutter støtte til Kif. (11.10.2012)

Regjeringen har lagt fram forslag til nytt statsbudsjett. Det foreslås å kutte støtten til Kif-komiteen med 300 000 kroner. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Ny statistikk. (01.10.2012)

For første gang er det flere kvinner enn menn som har avlagt doktorgrad i Norge. Det viser tall fra første halvdel av 2012. Se "Doktorgrader i tall" hos NIFU

Undervurderer kvinner. (28.09.2012)

Akademikere anser mannlige jobbsøkere som mer kompetente enn kvinnelige, selv når søknadene er helt like. Les mer om eksperimentet og last ned artikkelen hos forskning.no

Indikatorrapporten 2012. (28.09.2012)

Nye tall viser at det fortsatt er lav andel kvinnelige forskere i matematikk, naturvitenskap og teknologi. Rapporten viser også at Norge har 32 prosent kvinnelige rektorer, den høyeste andelen i Europa. Les mer hos Forskningsrådet

La lederne overta. (28.09.2012)

Redaktør for forskning.no, Nina Kristiansen, mener det går for sakte med å få til en rettferdig kjønnsbalanse i akademia. Nå vil hun at lederne overtar ansvaret. Les mer hos forskning.no

Bli hørt! (26.09.2012)

EU-kommisjonen har flere høringer ute for å få vite hva forskningsmiljøene mener om innholdet i det neste rammeprogrammet for forskning, Horisont 2020. Les mer og kom med innspill hos Forskningsrådet

Helse og omsorg. (24.09.2012)

Forskerne bak rapporten "Menn i omsorgsyrker - Hvordan lykkes med å rekruttere og beholde menn i omsorgstjenestene?" mener vi må se nærmere på hvilken yrkesveiledning ungdom får. Les mer og last ned rapporten hos forskning.no

Tapte likestillingsmidler. (19.09.2012)

Matnat-fakultetet ved Universitetet i Oslo har gått glipp av 600 000 kroner i insentivmidler fra Kunnskapsdepartementet på grunn av manglende rapportering av to ansettelser. Les mer hos Uniforum

Utlysning. (19.09.2012)

Få kvinner i Norge velger å bli entreprenører. Forskningsrådet utlyser inntil 1,4 mill. kroner til et forskningsprosjekt for å øke kunnskapen om dette. Søknadsfrist er 17. oktober. Les mer hos Forskningsrådet

Forskerkåring. (19.09.2012)

Morgenbladet har kåret Norges beste unge forskere. Les intervju med de åtte mennene og tre kvinnene hos Morgenbladet

Kjønn og karriere. (10.09.2012)

En ny rapport ser på karriere og arbeidsmiljø med utgangspunkt i mentorprogrammet ved Universitetet i Oslo (UiO). Les mer og last ned rapporten hos UiO

Kavliprisene. (05.09.2012)

I går ble Kavliprisene for 2012 delt ut, og for første gang har kvinner vunnet prisen. Les intervju med prisvinner i astrofysikk, Jane X. Luu, hos forskning.no

Inviteres ikke. (05.09.2012)

To av verdens ledende naturvitenskapelige tidsskrifter, Nature og Science, kritiseres for å invitere altfor få kvinner til å skrive om egen forskning. Les mer hos forskning.no

Fritidsforskning. (29.08.2012)

Forskerforbundet mener for mye forskning produseres utenom vanlig arbeidstid og lanserer kampanjen Fritidsforskning. På nettstedet kan forskerne registrere timene de jobber i fritiden. Les mer hos Forskerforum

Tiltak på TF. (28.08.2012)

Dekan ved Det teologiske fakultet, Trygve Wyller, oppretter utvalg for å få forbedre arbeidsmiljøet ved fakultetet. Les mer hos Universitetet i Oslo

Karriereløp. (27.08.2012)

Kvinnelige forskere er overrepresentert i undervisning og i midlertidige stillinger, og har tregere karriereutvikling enn mannlige forskere. Det viser rapporten "Kvinners og menns karriereløp i norsk forskning". Les mer hos NIFU

Forskningsfinansiering. (24.08.2012)

En ny studie avdekker store forskjeller i forskningsfinansiering til kvinner og menn, men er det fordi kvinner ikke søker om støtte? Les mer hos Times Higher Education

Kjønnsbalanse for ERA. (21.08.2012)

Kjønnsbalanse er ett av fem fokusområder for Det europeiske forskningsområdet (ERA). Les mer hos Europaportalen

Ny rapport. (17.08.2012)

Det teologiske fakultet har lavest kvinneandel ved hele Universitetet i Oslo (UiO). Les mer og last ned rapporten "Kjønns(u)balanse på TF" hos UiO

Flere fullfører. (16.08.2012)

Rapporten "Stipendiater og doktorgradsgjennomføring" viser at andelen som avlegger doktorgraden i løpet av åtte år har økt betraktelig. Kvinner og menn fullfører i like stor grad, men mannlige stipendiater fullfører på kortere tid enn kvinnelige. Les mer og last ned rapporten hos NIFU

Tidsskrift for kjønnsforskning. (13.08.2012)

I nr. 2/12: Vitenskapshistorie skriver biologene Nordal og Hessen om Kristine Bonnevie, Norges første kvinnelige professor. Les om flere av artiklene i tidsskriftet hos KILDEN

Likestilt Skandinavia? (08.08.2012)

Artikkelen "Women’s equality in the Scandinavian academy: a distant dream?" omhandler danske, svenske og norske forskeres erfaringer med likestilling og diskriminering i akademia. Les mer hos KILDEN

Indikatorrapporten 2012. (07.08.2012)

Foreløpig rapport med tall for forskning og utvikling for 2010 er klar. Det har vært overvekt av kvinner i høyere utdanning i over 25 år, men kvinneandelen mellom ulike fagområder har endret seg. Les mer og se flere tall hos Forskningsrådet

Ny undersøkelse. (05.07.2012)

I rapporten fra Universitetet i Bergen (UiB), "Nye muligheter på arbeidsmarkedet for doktorgradskandidater", kommer det fram at UiBs doktorgradskandidater ønsker jobb i akademia, men færre enn før får jobb der. Les mer og last ned rapporten hos UiB

Doktoravhandling. (29.06.2012)

Lut Mergaert spør i sin avhandling "The Reality of Gender Mainstreaming Implementation. The Case of the EU Research Policy" hvorfor implementeringen av EUs likestillingsdirektiv går så tregt. Les mer og last ned avhandlingen hos KILDEN

Likestillingsverktøy. (29.06.2012)

Trenger du tips for å bedre likestillingen i næringsliv og høyere utdanning? Prøv det nye e-verktøyet fra det europeiske prosjektet Gender Equality Competences

Nytt doktorgradsprogram. (28.06.2012)

Forskerskolen for innovasjon starter til høsten og er den første i sitt slag i verden. BI og NTNU har nå åpnet for søknader. Les mer hos Forskningsrådet

Likestillingsprisen 2012. (28.06.2012)

Kunnskapsdepartementet utlyser også i år en pris for å fremme likestilling ved forskningsinstituttene og i universitets- og høgskolesektoren. Søknadsfristen er 23. november. Les mer på våre nettsider

Evaluering. (28.06.2012)

Rapporten viser at det er høyt nivå på doktorgradsutdanningen i Norge. Noen av utfordringene er rekruttering, og tiden kandidatene bruker på å ta en doktorgrad. Les mer og last ned evalueringsrapporten hos Forskningsrådet

Jämställdhet i högskolan. (28.06.2012)

I det siste nyhetsbrevet fra svenske Högskoleverket kan du blant annet lese om at universiteter blir stadig mindre attraktive arbeidsplasser for kvinner. Les mer hos Högskoleverket

Mislykket reklame. (25.06.2012)

I forbindelse med kampanjen "Science: It's a girl thing" for å få flere kvinnelige forskere, har EU lansert en reklamevideo som har fått sterk kritikk for å være diskriminerende. Nå er videoen fjernet. Les mer hos Dagbladet

Læringsmiljøundersøkelsen 2012. (19.06.2012)

Resultatene fra årets undersøkelse er klare. 8 532 studenter ved 7 universiteter og høgskoler har svart på spørsmål om læringsutbytte, trivsel, ambisjoner, studieprogresjon, mobbing, trakassering og mer. Les mer og last ned resultatene hos Universitetet i Oslo

Statistikk. (18.06.2012)

Andelen kvinnelige professorer fortsetter å øke i Sverige, men med mindre enn ett prosentpoeng i året. I fjor utgjorde kvinnene nesten en fjerdedel av alle professorene. Les mer og last ned "Personal vid universitet och högskolor 2011" hos Högskoleverket

Lønn og kjønn. (18.06.2012)

UiT-dekan svarer på kritikken fra Forskerforbundet om at Universitetet i Tromsø holder lønna til nyopprykkede kvinnelige professorer lavere enn gjennomsnittet. Les mer hos Forskerforum

Rapport. (11.06.2012)

Prosjektet ved svenske kunstutdanninger, "Rekrytering, karriär och karriärvägar", konkluderer med at transparente rekrutteringsprosesser gagner likestilling. Les mer og last ned rapporten hos Högskoleverket

Forskningsrådet i tall. (11.06.2012)

Prosjekt-, bevilgnings- og søknadsstatistikk fra Forskningsrådet i 2011 viser at kjønnsfordelingen blant prosjektledere har holdt seg stabilt fra 2007 til 2011 på 75 prosent menn og 25 prosent kvinner. Se flere tall hos Forskningsrådet

Forskningspriser. (05.06.2012)

Når menn leder utvelgelseskomiteene, vinner menn 95 prosent av forskningsprisene. Og når kvinner først vinner, er det ikke for forskningen de hedres. Les mer og last ned artikkelen hos forskning.no

Kavliprisene 2012. (01.06.2012)

Kavliprisene i astrofysikk, nevrovitenskap og nanovitenskap tildeles sju fremragende forskere. Fire av prisvinnerne er kvinner. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Forskerutdanning. (25.05.2012)

Sveriges förenade studentkårer og Sveriges universitetslärarförbund står bak rapporten "En jämställd forskarutbildning?". De anbefaler å styrke doktoranders psykososiale arbeidsmiljø. Les mer og last ned rapporten hos Högskoleverket

Ny nettside. (25.05.2012)

Tre ingeniøstudenter ved Kungliga Tekniska högskolan har startet nettsiden Womengineer.se for å vise mulighetene som finnes innen ingeniørfag og for å få flere kvinnelige ingeniører. Se nettsiden Womengineer.se

OECD-rapport. (25.05.2012)

OECD vil minske kjønnsforskjellene innen utdanning, arbeidsliv og entreprenørskap og anbefaler større satsing på likestillingstiltak. Les mer og last ned rapporten hos FOKUS

Utradisjonelle menn? (22.05.2012)

Menn som velger sykepleierutdanning er tema i Hilde Karlsens doktoravhandling "Not so unconventional after all: a quantitative study of men in care-oriented study programmes and professional occupations in Norway". Les mer hos KILDEN

Kjønnspoeng. (21.05.2012)

Reidulf G. Watten, professor ved Høgskolen i Lillehammer, har leserinnlegg i Universitas. Les Psykologutdannelse og kjønnskvotering

Sverige. (21.05.2012)

Dagens Nyheter skriver på lederplass om den skjeve kjønnsbalansen på professornivå, og mener at staten bør angi rammer for likestillingsarbeidet, mens universitetene og høgskolene setter mål for sin institusjon. Les lederen Släpp kvinnorna loss

Senter for fremragende forskning (SFF). (18.05.2012)

I løpet av høsten blir det bestemt hvilke institusjoner som får status som SFF fra 2013. Nå sitter Forskningsrådet igjen med 29 søkere som inviteres til andre søknadsrunde, deriblant forskningsgruppa "Paradoxes of Gender Equality" ved Senter for tverrfaglig kjønnsforskning. Les mer hos Uniforum

Sverige. (18.05.2012)

Högskoleverket har analysert hvordan den svenske regjeringens rekrutteringsmål for å øke andelen kvinnelige professorer kan bli mer effektive. Les rapporten Rekryteringsmål för kvinnliga professorer

Horisont 2020. (15.05.2012)

Nå har Norge sendt inn sitt fjerde innspill til EU i forbindelse med utviklingen av det nye programmet for forskning og innovasjon. I innspillet foreslås det sterkere insentiver for kjønnsbalanse. Les mer og last ned innspillet hos Den norske EU-delegasjonen

Kjønnspoeng. (15.05.2012)

Curt Rice, prorektor ved Universitetet i Tromsø, blogger om kjønnspoeng i universitets- og høgskolesektoren. Les A sex point or two for male nurses

Tilstandsrapport. (15.05.2012)

Kunnskapsdepartementets årlige rapport for høyere utdanning ser blant annet på kjønn og utdanningsvalg, kjønnsfordelingen blant doktorander og kjønnsforskjeller i midlertidighet. Les mer og last ned rapporten hos Kunnskapsdepartementet

NTNU svarer. (11.05.2012)

NTNU reagerer på kritikken fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Les innlegget fra personalsjefen om kvinner og lønn hos Universitetsavisa

Danmark. (03.05.2012)

En undersøkelse blant danske studenter ved utenlandske eliteuniversiteter, viser at mannlige studenter følger ambisjonene mens kvinnelige studenter følger mannen. Les mer og last ned artikkelen "Familiers kosmopolitiske uddannelsesstrategier" hos Videnskab.dk

Evaluering. (27.04.2012)

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) viser seg å være et godt virkemiddel for å fremme forskning av høy kvalitet og har positiv innvirkning på kjønnsutjevning. Les mer hos Forskningsrådet

Artikkel. (25.04.2012)

Åse Røthing har skrevet om kjønnspoeng i artikkelen "Rettferdige tiltak for kjønnsbalanse?" i det nyeste nummeret av Tidsskrift for samfunnsforskning. Les mer hos Institutt for samfunnsforskning

NTNU brøt likestillingsloven. (13.04.2012)

NTNU brøt likestillingsloven da de ga kvinnelige professorer ett lønnstrinn mer enn mannlige ved lønnsoppgjøret. Les mer hos Likestillings- og diskrimineringsombudet

Lav rekruttering. (10.04.2012)

Evalueringen av forskning i matematiske fag konkluderer med at norske matematikere er i verdensklasse, men at miljøene sliter med rekrutteringen. Spesielt rekruttering av kvinnelige matematikere. Les mer og last ned rapporten hos Forskningsrådet

Debatt. (30.03.2012)

På debattsiden til studvest.no pågår det en likestillingsdiskusjon mellom studentpolitikere i Bergen. Les flere innlegg hos studvest.no

Studenters studiemønster. (29.03.2012)

En ny undersøkelse fra Sverige viser at det først og fremst er kvinner som vender tilbake til universitet og høgskoler for å fullføre eller ta fatt på nye studier. Les mer og last ned rapporten hos Högskoleverket

Avbryter doktorgradsutdanningen. (28.03.2012)

Svenske Högskoleverket har intervjuet doktorander som har avbrutt utdanningen. Kvinner oppgir det psykososiale arbeidsmiljøet som en årsak i mye større grad enn menn, henholdsvis 38 mot 19 prosent. Les mer hos Högskoleverket

Til inspirasjon. (28.03.2012)

Lunds Tekniska Högskola (LTH) har utarbeidet en ekspertliste med 44 kvinnelige forskere som kan uttale seg innen tradisjonelt mannsdominerte forskningsfelt. Se lista hos LTH

Tilknytning til EU-forskningen. (27.03.2012)

For første gang er det blitt gjort en gjennomgang av Norges mulige tilknytningsformer til EUs neste rammeprogram for forskning, Horisont 2020. Les mer og last ned rapporten "Norway’s affiliation with European Research Programmes" hos Kunnskapsdepartementet

Svensk rapport. (26.03.2012)

Universitetet må bli mer likestilt for ikke å miste yngre kvinner og menn til andre arbeidsgivere. Det er en av konklusjonene i en likestillingskartlegging ved Göteborgs universitet. Les mer og last ned rapporten "Jämställda fakulteter?" hos Göteborgs universitet

Ny studie. (26.03.2012)

Forskere har gjennomgått 3 000 ferske legers arbeidsplasser. Studien viser at rekruttering til forskning er størst ved Universitetet i Oslo (UiO), og størst sannsynlighet for å bli forsker har kvinnelige leger under 33 år fra UiO. Les mer hos Dagens Medisin

Ny statsråd. (26.03.2012)

Fredag 23. mars måtte forsknings- og høyere utdanningsminister Tora Aasland gå av. Nå er Kristin Halvorsen kunnskapsminister med ansvar for hele Kunnskapsdepartementet. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Sverige. (20.03.2012)

Ved Lunds universitet er det en ny universitetsutdanning i "Equality and Diversity Management". Programmet retter seg mot de som vil jobbe i private eller offentlige organisasjoner med likestillings- og mangfoldsspørsmål. Les mer hos Lunds universitet

EUs nye forsknings- og utdanningsprogram. (20.03.2012)

Statssekretær Kyrre Lekve understreket behovet for sterkere insentiver for bedre kjønnsbalanse i møter med EU-parlamentarikere sist uke. Les mer hos Den norske EU-delegasjonen

Stipend. (19.03.2012)

For forskere som ønsker et forskningsopphold i utlandet kan man søke Marie Curie-stipend med frist 16. august. Et "Career Restart"-panel kan vurdere hvis man har hatt opphold i karrieren på grunn av sykdom eller omsorg for barn. Les mer hos Forskningsrådet

40 prosent kvinner. (15.03.2012)

Forskningsrådet er fornøyd med å ha oppnådd 40 prosent kvinneandel i styrene for VRI-satsingene i 2011. Men det er store geografiske forskjeller. Les mer hos Forskningsrådet

Ny bok. (13.03.2012)

I sin nye bok "Gender-Technology Relations: Exploring Stability and Change" nyanserer Hilde Corneliussen bildet av kvinner og IKT. Hun mener kjønnsfordelingen i IKT-utdanningen er bedre enn studier viser, fordi datafag med høy kvinneandel overses. Les mer hos På Høyden

Forskeres arbeidstid. (13.03.2012)

Arbeidstilsynet reagerer på Unios og Forskerforbundets klage og ber høgskolene og universitetene om å gjennomgå de ansattes arbeidstid. Les mer hos Forskerforum

Nyttig utdanning. (09.03.2012)

En ny artikkel ser på nytten av doktorgraden for karrierer i og utenfor akademia. Les mer og last ned artikkelen hos NIFU

Nordisk FoU-statistikk. (09.03.2012)

I samarbeid med statistikkprodusenter av ressursinnsatsen i forskning- og utviklingsarbeid (FoU), har NIFU samlet nordisk FoU-statistikk på et nytt nettsted. Les mer hos NIFU

Kronikk 8. mars. (08.03.2012)

Prorektor ved Universitetet i Tromsø, Curt Rice, slår et slag for kjønnsbalanse i forskningsgrupper på den internasjonale kvinnedagen. Les kronikken "Noen ganger trengs det en kvinne" hos Aftenposten

Nyhetsbrev. (05.03.2012)

Dette kan bli det siste året med nyhetsbrevet "Jämställdhet i högskolan". Högskoleverket foreslås nedlagt ved årsskiftet. Les nyhetsbrev nr. 2 hos Högskoleverket

Rekordår for doktorgrader. (27.02.2012)

Det har aldri vært avlagt så mange doktorgrader som i 2011 - hele 1 327. Blant doktorander med norsk statsborgerskap var det like mange kvinner og menn. Les "Doktorgrader i tall" hos NIFU

Mangel på stipendiater. (23.02.2012)

Kunnskapsdepartementet (KD) og Universitets- og høgskolerådet har lagt fram en rapport som kartlegger behovet for personer med doktorgrad mot år 2020. Arbeidsgruppa foreslår å satse på rekrutteringsstillinger i de mest mannsdominerte fagene - MNT-fag. Les mer og last ned rapporten hos KD

Ny nettside. (23.02.2012)

KILDEN Informasjonssenter for kjønnsforskning har lansert nettsider for Likestillingsutvalget. Les rapporter, forslag til tiltak og NOU 2011:18 "Struktur for likestilling" hos Likestillingsutvalget

Ny forskningsmelding. (22.02.2012)

Regjeringen har startet arbeidet med en ny forskningsmelding, og forskningsminister Tora Aasland inviterer til å sende innspill innen 28. mars. Meldingen skal legges fram for Stortinget våren 2013. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Likestillingsprosjekt. (06.02.2012)

Svenske Högskoleverket løfter fram intervjuer fra utvalgte likestillingsprosjekt på ny nettside. Ett av prosjektene viser hvordan veiledere og mentorer kan bidra til et mer likestilt akademia med rapporten "Könsmedveten forskarhandledning". Les mer hos Högskoleverket

Kvinner og ledelse. (06.02.2012)

Rapporten "Women, Management and Leadership" er den siste i prosjektet "NASTA Women's Leadership". Les sammendrag av rapporten,
les hele avslutningsrapporten

Nordisk forskningssamarbeid. (03.02.2012)

Linda Rustad fra Komité for kjønnsbalanse i forskning, deltok på seminaret "Quo vadis, Nordisk forskningssamarbeid om kjønn og likestilling?". Les nyhetssaken hos KILDEN

Forskeres arbeidstid. (03.02.2012)

Leder i Forskerforbundet, Bjarne Hodne, har i dag innlegg i Klassekampen om at en forskerkarriere skal kunne kombineres med å ha barn. Les "Normale arbeidsforhold for forskere!" hos Forskerforbundet

Historisk. (02.02.2012)

Professor Kirsti Strøm er valgt inn som visepreses i Det Norske Videnskaps-Akademi. Hun er den andre kvinnen som har blitt valgt som visepreses i styret på 150 år. Les mer hos Samisk høgskole

Kjønnspoeng. (02.02.2012)

På debattsidene til studentavisa Universitas diskuteres bruk av kjønnspoeng ved opptak til studier. Les innleggene "Kjønn er ingen kompetanse" og "Prinsipper foran handling?" hos Universitas

Ny nettside. (31.01.2012)

European Platform of Women Scientists (EPWS) lanserer nå sin nye nettside. De er opptatt av like muligheter i forskning og i forskningspolitikk. Les mer hos EPWS

Universitetet i Agder (UiA) går fram. (26.01.2012)

UiAs kvinneandel blant professorer er økende. I 2011 havnet de på fjerdeplass blant universitetene med en kvinneandel på over 22 prosent. Les mer og se feiring av fersk professor hos UiA

Rapport om tidsbruk. (26.01.2012)

Arbeidsforskningsinstituttets (AFI) rapport "Tidsbruk, arbeidstid og tidskonflikt i den norske universitets- og høgskolesektoren" avdekker at forskerne har lange arbeidsdager. Menn uten barn jobber mest, kvinner med barn minst. Les mer og last ned rapporten hos AFI

Likestillingsprisen 2011 til UiT. (17.01.2012)

Statsråd for forskning og høyere utdanning, Tora Aasland, overrakte i dag likestillingsprisen 2011 til Universitetet i Tromsø. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Forskerrollen. (16.01.2012)

Den svenske professoren Ronny Ambjörnsson skriver en kronikk om forskerrollen, endring og kjønn. Les Så förlorade forskaren sin helgongloria

Høringssvar fra Kif-komiteen. (12.01.2012)

I Kif-komiteens innspill til "Horizon 2020" - som skal avløse EUs 7.rammeprogram i 2014 - foreslås det blant annet kjønnsbalanse i styrer og opprettelse av et insentivsystem. Les høringssvaret

Kampanje. (12.01.2012)

Gender in science (genSET) har tatt initiativ til et manifest for å sikre at kjønn og likestilling integreres i EUs neste rammeprogram, "Horizon 2020". Les manifestet og skriv under

Ny rapport. (11.01.2012)

I rapporten "Klare for arbeidslivet?" drøfter Hilde Karlsen utfordringer ved måling av læringsutbytte i høyere utdanning, og analyserer studentrapportert utbytte. Hun stiller blant annet spørsmålet: Er det kjønnsforskjeller i læringsutbytte? Les mer og last ned rapporten hos NIFU

Top-down eller bottom-up. (10.01.2012)

Doktorgradsstipendiat Hanne K. Sjølie blogger om hvilke strategier som virker best i arbeidet med å øke kvinneandelen i toppstillinger i akademia. Les Kvinner i akademia - push eller pull?

Utlysning. (09.01.2012)

Det lyses ut 37,4 millioner euro til blant annet kjønn og likestilling i forskning. Programmet er Vitenskap i samfunnet (Science in Society) under EUs 7. rammeprogram. Søknadsfristen er 22. februar. Les mer hos Forskningsrådet

Første kvinne. (03.01.2012)

Anne Vik er Norges første kvinnelige professor i nevrokirurgi. Les intervju med Vik hos St. Olavs Hospital
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!