Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Oppslagstavle - arkiv

Her finner du oversikt over alle notisene som har stått i oppslagstavla. Notiser fra andre år finner du i menyen til høyre.

2015

Publication rate expressed by age, gender and academic position. (27.03.2015)

Kjønn, alder og stilling påvirker publiseringsraten. En ny studie med 12 400 norske universitetsforskere viser at vitenskapelig stilling har størst betydning. Les artikkelen hos ScienceDirect

Studentparlamentsvalg. (26.03.2015)

Heidi Bang fra Sosialdemokratene vil jobbe for et mer likestilt universitet. Det er valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Les mer hos Universitas

Populær sommerskole med realfag. (26.03.2015)

Mens nasjonale tall viser at bare 16 prosent av uteksaminerte studenter i real- og teknologifag er kvinner, var det 44 prosent jenter på fjorårets sommerskole på Forskerfabrikken. Les mer hos Abelia

Karriärstruktur och karriärvägar i högskolan. (26.03.2015)

Svensk rapport viser at det tar lenger tid for kvinner enn for menn fra doktorgrad til lektorstilling, og at tyngdepunktet som lektor er på undervisning for kvinner og forskning for menn. Les mer og last ned rapporten hos forskning.se

Intervju med ny rektor. (25.03.2015)

– Det er bra med en utenlandsk rektor på Norges mest mangfoldige institusjon, sier Curt Rice. Den nye rektoren starter 1. august. Se intervju hos Høgskolen i Oslo og Akershus

Nordisk forskningsprogram. (24.03.2015)

NordForsk står bak et nytt program om likestilling i forskning og innovasjon i Norden, inkludert «Nordic She Figures». Les mer hos NordForsk

Ny rektor ved HiOA. (24.03.2015)

Curt Rice, professor ved UiT og leder for Kif-komiteen, blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Les mer hos Khrono

Rekruttering. (20.03.2015)

Å få til en bredere rekruttering og gjennomstrømning er den største utfordringen i høyere utdanning. Det mener den svenske politikeren Lena Hallengren. Les mer hos Universitetskanslersämbetet

Ansvar for likestilling. (17.03.2015)

Hvordan vet vi når likestilling er oppnådd? Et kjennetegn kan være at kjønnet til en arbeidstaker ikke påvirker prosesser som tilsetting, evaluering og lønnsnivå. Det sier Curt Rice i intervju med Universitetet i Agder

«Det er ikke bra om ni av ti psykologer er kvinner» (17.03.2015)

Leder av Studentparlamentet i Oslo, Marianne Andenæs, vil innføre kjønnspoeng på universitetet. Les mer hos Osloby

Kjønnsbalanse. (17.03.2015)

I Stockholm er halvparten av alle høgskolerektorene kvinner. Les pressemelding fra Stockholms Akademiska Forum

Flere kvinner skriver leksikon. (11.03.2015)

Kvinneandelen blant de fagansvarlige i Store norske leksikon (SNL) er i endring og er nå på rundt 30 prosent. Den avgjørende faktoren for hvem som skriver er hvem som rekrutteres og hvem som blir fulgt opp. Les bloggen hos SNL

Nektes studieplass. (10.03.2015)

Mahtab Emami fikk avslag på studieplass fordi hun kommer fra Iran. 54 personer fra Iran, Syria og Pakistan ble i fjor rammet av det akademiske filteret som skal hindre ulovlig kunnskapsoverføring. Les mer hos Universitetsavisa

Debatt på Dagsnytt atten. (10.03.2015)

For første gang er det flest kvinner som tar doktorgrad, men det er likevel ikke mer enn rundt 26 prosent kvinnelige professorer. Les mer og hør debatten på NRK

Ny rekord. (09.03.2015)

Det har aldri vært så høy andel kvinner i professorstilling i Norge som i 2014: 26,1 prosent. Les mer og sjekk din institusjon i landsoversikten hos Forskerforum

Syvpunktsplan for likestilling. (09.03.2015)

I artikkelen "Seven Actionable Strategies for Advancing Women in Science, Engineering, and Medicine" blir det blant annet foreslått fleksibelt barnepass og interne likestillingsplaner. Norske forskere er ikke overbevist om at dette skal bedre kjønnsbalansen. Les mer hos forskning.no

Kutter kjønnspoeng. (09.03.2015)

NTNU slutter med jentepoeng på studier som har mer enn 35 prosent kvinneandel i yrkeslivet. Dette skjer fra og med opptaket 2017 på teknisk geofag, petroleumsfag og industriell økonomi. Les mer hos Universitetsavisa

Kvinner og kunnskap. (09.03.2015)

På kvinnedagen skriver leder av Kif-komiteen, Curt Rice, om kunnskapsinstitusjonenes spesielle ansvar for likestilling. Les innlegget hos Khrono

Glasstaket finnes fortsatt. (09.03.2015)

I akademia har man testet fiktive jobbsøknader med kvinnelige og mannlige navn. Nå har norske forskere testet 100 studenters syn på lederne "Hanna" og "Hans". Les mer og last ned rapporten hos Tankesmien Agenda

Flere kvinner enn menn tar doktorgrad. (06.03.2015)

I fjor gjennomførte for første gang flere kvinner enn menn doktorgrad i Norge: 730 kvinner og 718 menn. Les mer og last ned "Doktorgrader i tall" hos NIFU

Student ble diskriminert. (06.03.2015)

Mahtab Emami får ikke studere ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold fordi hun er iransk. Det er ulovlig diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. Les mer hos forskning.no

Rekordmange utenlandske studenter. (04.03.2015)

Aldri før har Norge tatt inn flere internasjonale studenter. Det var nesten 24 000 utenlandske studenter i Norge i 2013-2014, dobbelt så mange som i 2005. Økningen kan skyldes flere engelskspråklige programmer på lærestedene. Last ned rapporten hos SIU
og les mer hos Universitas

Eksperter ved Göteborgs universitet. (03.03.2015)

I anledning kvinnedagen har universitetet oppdatert sin ekspertliste med forskere på ulike områder. Nå er det 180 kvinnelige forskere på lista, og den oppdateres stadig. Les mer hos Göteborgs universitet

KVINFO på arabisk. (03.03.2015)

KVINFO er Danmarks vitensenter for kjønn, likestilling og mangfold. Nå har de også fått hjemmeside på arabisk, i tillegg til dansk og engelsk. Les mer hos Danmarks Radio

Diskuterer netthets på UiT. (03.03.2015)

Journalist Sidsel Wold deltar på UiTs markering av kvinnedagen med seminaret "Er netthets et likestillingsproblem?". Les mer hos UiT Norges arktiske universitet

Likestillingsseminar. (03.03.2015)

Høgskolen i Oslo og Akershus markerer kvinnedagen med seminar. Leder av Kif-komiteen, Curt Rice, holder innlegget "Gir en forskningsbasert tilnærming til rekruttering bedre kjønnsbalanse?". Les invitasjon

Flere eksperter. (03.03.2015)

Göteborgs universitet har også en ekspertliste med forskere som har et kjønnsperspektiv og forsker på likestilling. Ekspertlista er oppdatert i anledning kvinnedagen 8. mars. Les mer hos Göteborgs universitet

Rektorkandidat. (27.02.2015)

14 personer har søkt stillingen som rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Curt Rice, leder for Kif-komiteen, er en av dem som har søkt. Les intervju hos Khrono

Masterprogram får stryk. (25.02.2015)

Nokut har revidert faget "Gender and Development" ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Mastergradsprogrammet blir ikke godkjent i sin nåværende form. Les mer hos På Høyden

Rektor anklaget for seksuell trakassering. (25.02.2015)

Rektoren ved Høgskolen i Gävle, Maj-Britt Johansson, skal granskes etter påstander om seksuell trakassering mot en mannlig ansatt. Les mer hos Khrono

Kritikk fra Curt Rice. (24.02.2015)

Kif-komiteens leder påpeker at studien om "the leaking pipeline" viser at det ikke er flere kvinner som tar doktorgrad, men færre menn. Viktige spørsmål er derfor hvorfor færre menn fullfører doktorgrad nå enn før, og hvorfor ikke flere kvinner tar doktorgrad. Les kronikken Don't be fooled by the closing gender gap in science PhDs

Hvordan blir universitetslærere vurdert? (24.02.2015)

En forsker ved et amerikansk universitet laget en database med ordene fra 14 millioner vurderinger på studentnettsiden "Rate My Professors". De mest positive ordene blir i mye større grad brukt om menn enn om kvinner. Les mer hos Inside Higher Ed

Artikkel om "the leaking pipeline". (23.02.2015)

En amerikansk studie om kvinner og menns frafall fra matematikk, naturvitenskap og teknologi, finner at det ikke er flere kvinner enn menn som forlater akademia. Les artikkelen The bachelor’s to Ph.D. STEM pipeline no longer leaks more women than men: a 30-year analysis

De 100 mest produktive forskerne. (23.02.2015)

På lista over de 100 forskerne ved Universitetet i Bergen med flest publiseringspoeng, er det 68 menn og 32 kvinner, og flest forskere fra HF- og SV-fakultetene. Les mer hos På Høyden

Yngste kvinnelige professor. (13.02.2015)

Katrine Løken på 31 år blir på tirsdag Norges yngste kvinnelige professor i samfunnsøkonomi noensinne. Les mer hos Dagens Næringsliv

Etikk på universitetet. (13.02.2015)

NTNUs etiske retningslinjer, blant annet om uønsket seksuell oppmerksomhet, er ute på høring og er planlagt vedtatt 24. februar. Les mer hos Universitetsavisa

Få kvinner til topps i Danmark. (13.02.2015)

En ny kartlegging viser at selv om det er like mange kvinner og menn som starter på en doktorgrad, utgjør kvinnene bare en tredjedel av forskerne og under hver femte professor. Les mer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Universitet dropper insentivmidler. (13.02.2015)

Nå er det slutt på at ansettelser av kvinnelige professorer gir penger til instituttene ved Københavns Universitet. Men den nye handlingsplanen har andre tiltak, som krav om minst én søker av hvert kjønn. Les mer hos Ugeskriftet

Forbud. (12.02.2015)

Harvard University forbyr seksuelle forhold og kjærlighetsrelasjoner mellom student og forsker. Les mer hos Time

Syv nye BALANSE-prosjekter. (11.02.2015)

Det kom inn 19 søknader til Forskningsrådets BALANSE-program, og 9. februar bestemte programstyret å innvilge støtte til syv av prosjektene. Les mer hos Forskningsrådet

Russisk samarbeid. (10.02.2015)

Curt Rice foreslår å sponse et samarbeidsprosjekt om homofiles rettigheter. Les mer hos Forskerforum

Dansk ekspertgruppe. (04.02.2015)

Danmark er på bunn i Norden når det gjelder andelen kvinnelige professorer. I løpet av våren skal en gruppe med fem forskere levere en rapport med forslag til tiltak til utdannings- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Les mer hos Ugeskriftet.dk

Matematikk-pris. (04.02.2015)

Iransk-amerikanske Maryam Mirzakhani er den første kvinnelige matematikeren som får Fieldsmedaljen. Les mer hos Curie

Noe å lære av IT-bedrift? (03.02.2015)

IT-bedriften Compello har en kvinneandel på 36 prosent, langt over resten av bransjen. De har tiltak som kvinnelige rollemodeller og nettverk, og er fortsatt ikke fornøyd med kjønnsbalansen i bedriften. Les mer hos Sandefjords Blad

Anbefaler ikke forskning. (03.02.2015)

Etter over 10 år i midlertidige stillinger på høgskolen, rydder Sanna Sarromaa ut av kontoret. Les kronikken Fra en avdanket akademiker

Intervju med Kari Bø. (03.02.2015)

De fem mannlige førsteamanuensene ved Idrettshøgskolen ønsker å bli professorer, men hva med de sju kvinnelige? Rektor og leder av likestillingsutvalget har avtalt møte med kvinnene. Les intervjuet hos Gnist

Skuffet over forskningsmelding. (02.02.2015)

Forskningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet er skuffet over langtidsplanen for forskning og utdanning. Planen skal debatteres i Stortinget i morgen. Les kronikken En halv plan

26 millioner til likestilling. (30.01.2015)

Den svenske regjeringen øker tempoet i likestillingsarbeidet, og gir 26 millioner svenske kroner til likestillingen ved 41 myndigheter, deriblant Universitets- och högskolerådet og Universitetskanslersämbetet. Les mer hos genus.se

Mangfoldskomité på plass. (29.01.2015)

Mangfoldskomiteen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt sitt første møte. Arbeidet er avgrenset til tre aspekter ved mangfold: kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Les Rektoratets blogg

Flest kvinner fikk opprykk. (29.01.2015)

Totalt 14 personer fikk opprykk til toppstilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014. Av de 14 som oppnådde toppkompetanse i fjor er 11 kvinner. Les Rektoratets blogg

Foreslå styrekandidater. (29.01.2015)

Forskningsrådet ønsker kandidater til fire divisjonsstyrer, gjerne én eller flere kandidater og like mange kvinner og menn. Les mer hos Forskningsrådet

Nordisk ministerråd. (29.01.2015)

Danmark tok over formannskapet i rådet fra nyttår, og en av prioriteringene deres er å minske ungdommers kjønnsbundne utdanningsvalg. Les mer hos NIKK

Ingen kvinner i styret. (29.01.2015)

NTNU Accel kritiseres for å bare ha menn i styret. Flere perspektiver og kjønnsbalanse er lønnsomt, skriver kronikkforfatterne. Les Ingen kvinner i styret = ingen nytenkning

Lønn og kjønn. (29.01.2015)

Berkeley-universitetet finner at blant professorene tjener kvinner og etniske minoriteter i gjennomsnitt mindre enn hvite, mannlige professorer. Størst forskjell er knyttet til kjønn. Les mer hos Inside Higher Ed

ILO-rapport. (27.01.2015)

Internasjonalt tar kvinner 57 prosent av alle mastergradene, mens menn er i flertall når det gjelder doktorgrader med 55 prosent. Høyeste andel kvinnelige forskere er det i Latin-Amerika og Karibia med 45 prosent. Les rapporten Women in Business and Management. Gaining Momentum

Onsdag stanser NTNU. (27.01.2015)

Det blir politisk streik over hele landet mot endringer i arbeidsmiljøloven. Opptil 2400 NTNU-ansatte skal streike, og bekymringen er blant annet forslaget om økt adgang til midlertidige ansettelser. Les mer hos Universitetsavisa

Få kvinnelige ledere. (27.01.2015)

Norge har færre kvinnelige ledere enn Rwanda, Colombia og Nicaragua, ifølge ILO-rapport. NHO-direktør Kristin Skogen Lund legger dels skylden på en kjønnsdelt utdanningsstruktur. Les mer hos E24

Torbjørn Røe Isaksen vil reformere. (27.01.2015)

Kunnskapsministeren mener personalpolitikken er til hinder for kvalitet, og vil ha flere endringer: innstegsstillinger for talentfulle forskere, avgrense fortrinnsretten og endre reglene for opprykk. Forskerforbundet er provosert. Les mer hos På Høyden

Konferanse. (23.01.2015)

UiT Norges arktiske universitet inviterer jenter i 10. klasse og videregående skole til konferanse 11. februar. Målet er å inspirere jenter til å velge studier i realfag og teknologi. Les om «Jenter og teknologi»

Svar på likestilling og biologi I. (23.01.2015)

Kjønnsdelingen fremstår såpass sterk fordi en så stor andel av kvinnene har lønnet arbeid i Norden, ikke fordi vi er blitt så likestilte at vi endelig kan velge «fritt» og kjønnstradisjonelt. Det skriver Liza Reisel og Mari Teigen i svaret til Aakvaag. Les innlegget Fakta om likestillingsparadokset

Svar på likestilling og biologi II. (23.01.2015)

Gode samtidsdiagnoser må bygge på oppdatert kunnskap om den verden vi lever i. Vi trenger ikke utdaterte analyser. Det sier statsviter Øyvind Søraas Skorge i svaret til Gunnar Aakvaag. Les innlegget Utdatert om kjønnforskjeller

Svar på likestilling og biologi III. (23.01.2015)

Ønsket om biologiske forklaringer på sosial forskjell resulterer fortsatt i mye spekulativ og til dels suspekt forskning, skriver professor Agnes Bolsø i et svar til Gunnar Aakvaag. Les innlegget Mye svak biologi

Forbinder medfødt talent med menn. (19.01.2015)

Amerikanske forskere har undersøkt 1820 akademikere og studenters holdninger til medfødt talent. Disse forestillingene er med på å holde kvinner borte fra enkelte fag, ifølge forskerne: kvinner kan velge det bort, eller de kan bli valgt bort. Les mer hos forskning.no

- De velger bort de beste. (19.01.2015)

Den formelle og mer eller mindre åpne kjønnsdiskrimineringen er borte. Diskrimineringen er erstattet av strukturelle kjønnsfordommer. Les lege og forsker Anne Taraldsen Heldals kronikk hos Bergens Tidende

Kronikk. (13.01.2015)

Etter tiår med kvinnedominans i høyere utdanning, avslører ferske tall et fravær av kvinner i toppen over hele linja: i konsernledelsen, i styrerommene, i statlige selskaper, i media. Kvinners mangler har vært forklaringen hittil. Først manglet kvinner utdannelse, så erfaring, så den rette kompetansen. Les Marie Simonsens kronikk Fortsatt gutteklubb

Masteroppgave fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. (13.01.2015)

Siv-Mari Forsmark og Siri Ramberg Stav har skrevet masteroppgave om rekrutteringsprosjektet "Menn i helse". En av suksessfaktorene er gruppedynamikken som oppstår blant helserekruttene i omskoleringen. Les mer i Rekrutteringsprosjektet Menn i helse

Obama hyller pionerer. (13.01.2015)

Det hvite hus har startet en nettside for å motivere unge kvinner til å bli forskere, spesielt innen teknologi, ingeniørfag og matematikk. Se The Untold History of Women in Science and Technology

Innstegsstillinger. (09.01.2015)

Dersom innstegsstillinger skal være et likestilt tilbud for rekruttering av mannlige og kvinnelige forskere, er det flere ting som må endres. Les Kif-komiteens høringsinnspill

Tja til innstegsstillinger. (09.01.2015)

Universitetet i Bergen har flere innvendinger til forslaget om innstegsstillinger, som at 5-årsregelen vil gjøre det vanskeligere for kvinner enn for menn, dersom det ikke korrigeres for omsorgsbelastninger. Les mer hos På Høyden

70 prosent kvinnelige æresdoktorer. (09.01.2015)

Kun 36 prosent av nye æresdoktorer ved svenske universiteter i 2014 var kvinner, med ved Stockholms universitet var fordelingen motsatt: 70 prosent av de nye æresdoktorene var kvinner. Les mer hos SULF

Likestillingsparadoks og biologi. (09.01.2015)

Sosiolog Gunnar Aakvaag mener at fordi direkte diskriminering av kvinner i arbeidslivet får liten støtte i forskningen, må vi se på biologiske forskjeller mellom kjønnene når det kommer til utdannings- og yrkesvalg. Les innlegget hos Morgenbladet

Kif-komiteen på høring i Stortinget. (07.01.2015)

Det er et paradoks at kjønn er gjennomgående i alle EUs programmer og i Forskningsrådets virkemidler, men usynlig i regjeringens langtidsplan for forskning. Det sa Tor Grande fra Kif-komiteen i høringen i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Se høringen hos stortinget.no

Høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité II. (07.01.2015)

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet Ole Petter Ottersen påpekte at generasjonsskiftet kan være en mulig løsning på et gammelt problem i akademia: likestillingen. Les mer hos Khrono

Ny bok. (07.01.2015)

Antologien "Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv" er redigert av Gerd von der Lippe og Hans K. Hognestad. Bidragene handler om kropp, kjønn, identitet, mening og makt. Les mer hos Novus forlag
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.