Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Oppslagstavle - arkiv

Her finner du oversikt over alle notisene som har stått i oppslagstavla. Notiser fra andre år finner du i menyen til høyre.

2014

EU-rapport. (19.12.2014)

En ny rapport om likestilling i forskning i 31 europeiske land viser at i over halvparten av landene finnes det tiltak for kvinnelige forskeres karriere, og kjønnsbalansen bedrer seg sakte. Les mer og last ned rapporten hos EU-kommisjonen

Svensk statistikk: foreldres utdanning påvirker. (19.12.2014)

Andelen som starter i høyere utdanning er større jo høyere utdanning foreldrene har. Sammenhengen er enda sterkere i overgangen til doktorgrad, viser ferske tall. Statistiska meddelanden

Mosers kjole. (18.12.2014)

May-Britt Mosers kjole er morsom og bemerkelsesverdig – også som kreativ forskningsformidling, skriver Inger Merete Hobbelstad. Les mer hos Dagbladet

Nytt fra akademia. (15.12.2014)

Les de siste nyhetene fra universitets- og høgskolesektoren, blant annet om Moser-paret, hos forskning.no

Må overvinne ubevisste fordommer. (12.12.2014)

Kif-komiteens leder Curt Rice er intervjuet i EuroScience. Les Overcoming unconscious gender bias in science evaluation

Moser-paret vil være forbilder. (12.12.2014)

May-Britt og Edvard Moser prøver å være forbilder for andre forskerpar gjennom å vise at det går an å kombinere familieliv med et likestilt forskerliv. Les mer hos Curie

Nobelprisen 2014. (11.12.2014)

NTNU-forskerne som mottar årets pris for fysiologi eller medisin, Edvard og May-Britt Moser, snakker om drivkraft i forskningen og holdningen til forskerpar i samme lab. Les saker om Moser-paret hos Universitetsavisa

Hvordan skal vi få flere kvinnelige forskere? (11.12.2014)

Det spør nobelprisvinner May-Britt Moser. Les mer hos Gemini

Laber interesse for innstegsstillinger. (11.12.2014)

Den interne høringsrunden på Universitetet i Oslo viser at det bare er Økonomisk institutt som er ensidig positive. Tidligere ble innstegsstillinger assosiert med tryggere karriereveier for unge forskere og bedre kjønnsbalanse, men ikke nå lenger. Les mer hos Uniforum

Rekordhøy støtte. (11.12.2014)

Forskningsrådet gir over én milliard til 159 prosjekter i Fri prosjektstøtte fra 2015. Det er kjønnsbalanse i støtte til unge forskertalenter og postdoktorstipend, men ikke blant lederne og mobilitetsstipendene. Les mer hos Forskningsrådet

Avlyser høring om studieavgift. (08.12.2014)

Regjeringens forslag om å innføre studieavgift for studenter fra land utenfor EØS-området og Sveits, er trukket tilbake. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Realfagsmål. (08.12.2014)

Ekspertgruppen for realfagene foreslår ni mål for satsingen på realfag. Ett av målene er å øke barn og unges interesse og motivasjon for realfag, og styrke rekrutteringen og kjønnsbalansen i realfagene. Les mer og last ned rapporten hos Kunnskapsdepartementet

Ønsker flere utenlandske forskere. (08.12.2014)

Denne uka mottar NTNU-forskerne May-Britt Moser og Edvard Moser nobelprisen. Rektor Gunnar Bovim mener at Norge har alle forutsetninger for å hente de største forskningstalentene hit, på grunn av velferdsordninger, likestilling og gode oppvekstvilkår. Les hele innlegget hos Aftenposten

17 nye innovasjonssentre. (08.12.2014)

Forskningsrådet bevilger penger til 17 nye Sentre for forskningsdrevet innovasjon (SFI), 6 med kvinnelig senterleder, 11 med mannlig leder. Les mer hos Forskningsrådet

Populære kurs. (04.12.2014)

Kurs for forskere om hersketeknikker, konflikter og stressmestring, fylles raskt opp på NTNU. Les mer hos Universitetsavisa

Boklansering. (03.12.2014)

Den nye boka "Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet" lanseres med seminar 16. desember. Påmeldingsfrist er 12. desember. Les mer hos CORE

Søker likestillingsrådgiver. (01.12.2014)

Universitetet i Oslo (UiO) søker etter likestillingsrådgiver. Søknadsfristen er 4. desember. Les mer hos UiO

Studentene vil ha balanse. (01.12.2014)

Norsk studentorganisasjon (NSO) diskuterte likestillingspolitisk plattform på landsstyremøtet. NSO går inn for en årlig evaluering av kjønnsbalansen på alle studium, og tiltak som kjønnspoeng og kvotering. Les mer hos Khrono

Flere kvinner får finansiering. (28.11.2014)

Andelen kvinner som får forskningsmidler fra det svenske Vetenskapsrådet har økt fra 29 til 35 prosent de siste fem årene. Flere menn enn kvinner søker om penger, men bevilgningsgraden er 15 prosent for begge kjønn. Humaniora og samfunnsvitenskap er fagene med lavest bevilgningsgrad. Les mer hos Vetenskapsrådet

Ny bok. (28.11.2014)

Den nye boka "Kjønnsdeling og etniske skiller på arbeidsmarkedet", redigert av Liza Reisel og Mari Teigen, antyder at kjønnsdelingen på det norske arbeidsmarkedet blir mindre. Stadig flere kvinner velger utradisjonelt, og jenter og gutter med etnisk minoritetsbakgrunn velger mindre tradisjonelt enn dem med etnisk majoritetsbakgrunn. Les mer hos gyldendal.no

Ny dekan. (27.11.2014)

Fra nyttår blir Aud V. Tønnessen ny dekan på Det teologiske fakultet ved Universitetet i Oslo. Tønnessen synes akademia har vært for dårlige til å slippe kvinner inn i lederstillinger. Les intervjuet hos Uniforum

Mentorprogram for studenter. (21.11.2014)

Høgskolen i Oslo og Akershus samarbeider med Oslo kommune om et eget mentorprogram for flerkulturelle masterstudenter. Definisjonen av flerkulturell er at studentene behersker flere kulturer. Les mer hos Khrono

Årets gründerkvinne. (21.11.2014)

Vinnerne av Innovasjon Norges gründerpris, Kjersti Eline Tønnessen Busch og Kriss Rokkan Iversen, har begge doktorgrad fra Universitetet i Tromsø. Nå driver de med forskning, rådgivning og formidling i kompetansebedriften SALT. Les mer hos Innovasjon Norge

Statistikk fra forskningssektoren i England. (19.11.2014)

"Equality Challenge Unit" presenterer utdanningsinstitusjonenes utfordringer med likestilling knyttet til alder, funksjonsevne, etnisitet og kjønn. Les Equality in higher education: statistical report 2014

CERNs første kvinnelige generaldirektør. (04.11.2014)

I dag har CERN valgt fysikeren Fabiola Gianotti til ny generaldirektør. Gianotti tiltrer 1. januar 2016. Les mer hos CERN

Likestillingsprisen kuttes – er vi i mål? (03.11.2014)

Rektor ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet, Mari Sundli Tveit, sier det er synd at likestillingsprisen fjernes og mener at universitetene ikke er i mål med likestillingsarbeidet. Les rektorbloggen

Global Gender Gap Report 2014. (03.11.2014)

De nordiske landene er på topp fem over verdens mest likestilte land. Likestilt helse og utdanning er noen av årsakene. Les mer og last ned rapporten hos World Economic Forum

Eksamensfusk. (03.11.2014)

Mannlige utenlandske studenter blir oftest tatt i juks, viser rapport fra klagenemnda ved Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA). Er etnisk norske studenter flinkere til å jukse og unngår dermed å bli tatt, spør Betty Jacobsen fra HiOA. Les mer hos Khrono

Likestillingskutt. (31.10.2014)

Potten til likestillingsarbeid blir redusert fra 4,8 til 2 millioner kroner i budsjettforslaget for 2015 ved Universitetet i Bergen. Les mer hos På Høyden

Appell. (30.10.2014)

Høyere utdanning og forskning er under økende press, mener Den europeiske paraplyorganisasjonen ETUCE (European Trade Union Committee for Education). I appellen foreslår ETUCE tiltak som: en politikk for utvikling av alle forskningsområder og en politikk for økt likestilling. Les mer hos Forskerforbundet

Lego-forskere. (30.10.2014)

Da seniorforsker Ellen Kooijman foreslo tre kvinnelige forskere i Lego, ble det en verdensnyhet. Les mer hos Curie

BALANSE-prosjekter. (22.10.2014)

Forskningsrådet fikk inn 19 søknader til BALANSE-programmets utlysning av midler med frist 15. oktober. Innen 1. februar 2015 blir det klart hvilke prosjekter som får støtte. Les mer hos Forskningsrådet

Gender Summit Toolbox. (22.10.2014)

Se høydepunkter og les presentasjonene fra Gender Summit-konferansene hos Gender Summit

Til høring: innstegsstillinger. (16.10.2014)

Kunnskapsdepartementet har sendt forslag til forskrift om ansettelse på innstegsvilkår på høring. Det følger ikke lønnsmidler med de 300 stillingene. Høringsfristen er 10. januar 2015. Les mer hos Forskerforbundet
Innstegsstillinger (les mer hos kifinfo.no)

Ny bok. (16.10.2014)

Antallet kvinner i høyere utdanning har økt markant, men i toppen av utdanningssystemet har kvinner stadig trange kår. Professor Bente Rosenbeck ser i denne boka på foregangskvinner i Danmark og Norden og på forestillingen om at likestilling i akademia kommer av seg selv. Les mer om boka Har videnskaben køn? Kvinder i forskning

Indikatorrapporten 2014. (16.10.2014)

Den ferske rapporten viser at Nederland hadde den laveste kvinneandelen blant professorer i Europa. Finland er motsatsen. I Norge er professor II-stillingen den minst likestilte av alle stillingene i universitets- og høgskolesystemet. Last ned rapporten hos Forskningsrådet

Åpen høring. (13.10.2014)

"Forskning for innovasjon og bærekraft" er Forskningsrådets utkast til ny hovedstrategi. Ett av de mange tiltakene er å bidra til bedre kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning. Innspill til strategien har frist 7. november 2014. Les mer hos Forskningsrådet

Professorbonus. (10.10.2014)

Den nye svenske regjeringen vil ikke ha kvotering, men et bonussystem for å få flere kvinnelige professorer. Les mer hos Sveriges Radio

Nobelpriser. (08.10.2014)

Erik Tunstad skriver i kommentaren "De snevre nobelprisene" om urettferdighet og forbigåelser i Nobelkomiteens historie, blant annet på grunn av kjønnsdiskriminering og svensk nasjonalisme. Les kommentaren

Statsbudsjettet 2015: Kif-komiteen. (08.10.2014)

Kif-komiteen skal fortsette arbeidet for likestilling, og i denne perioden jobbe med både kjønn og entisitet. Regjeringen foreslår et tilskudd til komiteen på totalt 5 millioner kroner for 2015. Les mer i Kunnskapsdepartementets proposisjon

Statsbudsjettet 2015: Likestillingsprisen. (08.10.2014)

Regjeringen avvikler likestillingsprisen fra og med i år. Kunnskapsdepartementet framhever likevel at universitetene og høgskolene må arbeide aktivt for å oppnå likestilling, og krever at institusjonene har handlingsplaner for likestilling. Les mer i Kunnskapsdepartementets proposisjon

Andre norske kvinne. (08.10.2014)

May-Britt Moser er andre kvinne i Norges historie som vinner en nobelpris. Curt Rice ønsker endringer i nominasjonsprosessen til nobelprisene. Les mer hos Vårt Land

Nobelprisen til May-Britt og Edvard Moser. (07.10.2014)

Før årets vinnere har 204 personer fått prisen i fysiologi eller medisin, bare ti av dem har vært kvinner. Det er første gang nobelprisen i medisin går til Norge. Forskerekteparet ved NTNU deler prisen med amerikansk-britiske John Michael O'Keefe. Les mer hos Universitetsavisa

Danmark. (07.10.2014)

17 lovende kvinnelige forskere får 110 millioner danske kroner. Programmet skal både skape rollemodeller og øke Danmarks muligheter for forskningsmidler fra EU. Les mer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Hva vet vi egentlig om ulikhet i høyere utdanning? (07.10.2014)

Artikkelforfatterne ser på paradokset i at den sterke veksten i høyere utdanning har gitt mange flere mulighet til utdanning, samtidig som sosial bakgrunn har stor betydning for sannsynligheten for å begynne i høyere utdanning. De refererer blant annet til kritikken mot "balansefeminismen". Les artikkelen

Nedgang i doktorgrader, men flere kvinner. (07.10.2014)

Doktorgradsstatistikk for første halvår 2014 viser en nedgang på 5 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Antall kvinnelige doktorander økte imidlertid, og kvinner sto for over halvparten av vårsemesterets disputaser. Les Doktorgrader i tall

Langtidsplan. (07.10.2014)

Onsdag 8. oktober legger kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen fram regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning. Se pressekonferansen
og les Kif-komiteens innspill til langtidsplanen

Åpen høring. (26.09.2014)

EU-kommisjonen inviterer alle til å komme med innspill til prioriteringer i arbeidsprogrammet til "Science with and for Society" i Horisont 2020. Les mer hos EU-kommisjonen

Sverige. (26.09.2014)

Det er lettere å være kvinne i kirken enn i akademia, mener den nyansatte erkebiskopen Antje Jackelén. Les mer hos Curie

Finland. (24.09.2014)

Andelen utenlandske vitenskapelig ansatte i Finland har økt kraftig de siste årene – fra 12 prosent i 2010 til 18 prosent i 2013. Det fører til ulike utfordringer. Les mer hos Forskerforum

Ny handlingsplan er vedtatt. (24.09.2014)

Det var diskusjon om hvor mye plass som skulle brukes til punktet om seksuell trakassering i den nye handlingsplanen for likestilling på Universitetet i Oslo. Trakassering ble slått sammen med et annet punkt, og universitetsstyret har vedtatt planen. Les mer hos Uniforum

Forskerkarriere. (24.09.2014)

PluriCourt og Norsk senter for menneskerettigheter arrangerte seminaret "Flourishing while Publishing". Tema var at kvinnelige forskere klatrer saktere på karrierestigen og er overrepresentert i de undervisningsrettede og midlertidige stillingskategoriene. Les mer hos Uniforum

Trenger kvinner. (22.09.2014)

I sommer stoppet rektor ved Lunds universitet alle professor-utnevninger fordi det er for få kvinner. Siden de fleste professorene som har blitt kallet har vært menn, skal de ti neste være kvinner. Les mer hos Sydsvenskan

Nytt prosjekt. (17.09.2014)

Møter innvandrere og samer de samme likestillings- og diskrimineringsutfordringene? For første gang skal forskere sammenligne utfordringer innvandrere, samer og nasjonale minoriteter i Norge opplever i møte med blant annet skole- og utdanningssystemet. Les mer hos ISF

Kjønn i spesialutgave. (16.09.2014)

Tidsskriftet "Cultural Studies of Science Education" hadde nylig en spesialutgave med kjønnsperspektiver. Én av artiklene er skrevet av Astrid T. Sinnes og Marianne Løken. Les mer hos springer.com

Stadig flere med høyere utdanning. (10.09.2014)

OECD-rapporten "Education at a Glance 2014" viser at det på 12 år var en økning på 17 prosentpoeng for kvinner og 9 prosentpoeng for menn i aldersgruppa 25-34 år med høyere utdanning. 45 prosent kvinner og 34 prosent menn hadde høyere utdanning i denne aldersgruppa i OECD-landene i 2012. Les rapporten

Horisont 2020. (28.08.2014)

Kjønn har en tverrgående rolle i EUs forskningsprogram Horisont 2020. Kjønnsperspektiver skal integreres, og forskningsteamene skal ha kjønnsbalanse. Les mer hos Forskningsrådet

Nytt navn og nytt mandat. (19.08.2014)

Kunnskapsdepartementet har bestemt at det nye navnet på Kif-komiteen skal være Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif). Les om komiteen og nytt mandat

Sverige. (15.08.2014)

Universitets- och högskolerådet (UHR) har samlet erfaringer fra 37 likestillingsprosjekt i rapporten "Jämställdhet i högskolan – ska den nu ordnas en gång för alla?". En anbefaling er at vi må stille spørsmålstegn ved akademia som en meritokratisk organisasjon. Les mer og last ned rapporten hos UHR

Agnes Wold. (13.08.2014)

Svensk professor og overlege som avslørte kjønnsdiskriminering i akademia for 20 år siden. Nå er hun sommergjest i svensk P1 og snakker om alt fra likestilling til helsemyter. Les nettpraten og hør programmet hos Sveriges Radio

Fieldsmedaljen. (13.08.2014)

Prisen har blitt delt ut til fremragende matematikere under 40 år hvert fjerde år siden 1936, men i år går den for første gang til en kvinne. Les mer hos The Guardian

Ungdata 2013. (12.08.2014)

Ungdomsskoleelever fra 150 kommuner er spurt om helse, rus, utdanning og mer. 61 prosent av elevene tror at de vil ta høyere utdanning, noe flere jenter enn gutter. Les mer og last ned rapporten hos Høgskolen i Oslo og Akershus

Færre kvinner blant nye professorer. (12.08.2014)

Andelen kvinner blant nyutnevnte professorer går nedover. Mens andelen var på 36 prosent i 2012, gikk den ned til 33 prosent i fjor. Les mer hos Khrono

Konferanse. (11.08.2014)

Nettverk for organisasjonsforskning i Norge (NEON) arrangerer konferanse 25.-27. november på Universitetet i Stavanger. En av de planlagte sesjonene er "Kjønn og ledelse i organisasjoner", og frist for å sende inn abstract er 1. september. Les mer på nettverkets hjemmeside

Forskningsfigurer. (04.08.2014)

I Lego-verdenen er det flest menn som har jobb. Men nå lanserer Lego serien forskningsinstituttet, med kvinnelig kjemiker, paleontolog og astronom. Les mer hos Metroxpress

Amerikansk studie. (04.08.2014)

Selv om kvinnelige forskere utgjør over halvparten av de kvalifiserte kandidatene, er de i mindretall på elite-laboratoriene. Laboratorier med mannlige ledere ansetter færre kvinner enn laboratorier med kvinnelige ledere. Les mer hos Nature

Nye krav før støtte. (04.08.2014)

Forskere som søker støtte til prosjekter gjennom Canadian Institutes of Health Research måtte fra 2010 svare på om de har med kjønn i forskningsprosjektet. Nå er resultatene evaluert og viser at andelen som tar med kjønn er stadig økende. Les artikkelen Does a Change in Health Research Funding Policy Related to the Integration of Sex and Gender Have an Impact?

Råd til dekaner og instituttledere. (01.08.2014)

Et panel på konferansen EuroScience Open Forum i Danmark diskuterte hva som kjennetegner dyktige ledere i akademia. Panelet kommer med flere råd, blant annet å sørge for et familievennlig arbeidsmiljø. Les mer hos På Høyden

Seksuell trakassering. (31.07.2014)

Ti prosent av de kvinnelige doktorandene ved Stockholms universitet har blitt utsatt for seksuell trakassering ifølge en spørreundersøkelse. Les mer hos Sveriges Radio

Trakassering på feltarbeid. (30.07.2014)

En spørreundersøkelse ble sendt ut på nett til studenter og forskere med felterfaring fra hele verden. Av de 666 som svarte, hadde 64 prosent opplevd seksuell trakassering. 22 prosent hadde opplevd trakassering av en mer alvorlig, fysisk karakter. Les mer hos forskning.no

Kandidatundersøkelse fra Agder. (30.07.2014)

Universitetet i Agder har undersøkt uteksaminerte studenter, og fant at menn med mastergrad i gjennomsnitt får 70 000 kroner mer i årslønn enn kvinner med mastergrad. Les mer og last ned rapporten hos E24

Se intervju. (29.07.2014)

Leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, Curt Rice, var en av innlederne på konferansen "Gender summit" i Brussel nylig. Se intervju med Rice på youtube.com

Åtte av ti er kvinner. (29.07.2014)

Odontologi er både et av studiene det er vanskeligst å komme inn på, og det studiet med høyest kvinneandel. På odontologi ved Universitetet i Bergen er 79 prosent kvinner. Les mer hos Den norske tannlegeforening

Forskere med innflytelse. (29.07.2014)

Åtte norske forskere er med på Thomson Reuters' liste over verdens mest innflytelsesrike forskere. Matematiker Idun Reiten er eneste norske kvinne. Les mer hos forskning.no
og les vårt intervju med Reiten fra 2010

Bare 11 prosent menn. (28.07.2014)

For første gang er sykepleie det mest populære faget på Universitetet i Stavanger med 459 søkere. Men bare 11 prosent av søkerne er menn. Les mer hos Rogalands avis

Unge forskere, globale bekymringer. (27.06.2014)

Organisasjonen Global Young Academy har spurt 650 unge forskere fra mange land om deres utfordringer, som diskriminering, balanse mellom arbeid og privatliv og usikkerhet om fremtidig inntekt og stilling. Les mer og last ned rapporten hos På Høyden

Forskningsrapport. (26.06.2014)

En britisk rapport presenterer forskning om kjønn og ledelse innen høyere utdanning. Et viktig funn er at menn har bedre muligheter enn kvinner i karriereløpet, og at mulighetene kan bli påvirket av fordommer. Summary Report

Guttejuks. (26.06.2014)

Redaktør for Sykepleien.no mener vi må diskutere kjønnspoeng for menn som søker opptak på sykepleieutdanningen. Les Lederkommentaren

Fortsatt bare menn. (26.06.2014)

Fire danske forskere skriver kronikk om generasjonsskiftet blant landets dekaner, som bare fører til ansettelse av nye mannlige dekaner. Ved Syddansk Universitet er rektor og alle de seks andre i ledelsen menn. Alle sju sekretærer er kvinner. Les kronikken hos KVINFO

Utlysning. (23.06.2014)

Forskningsrådet lyser ut inntil 40 millioner kroner til BALANSE-prosjekter for å fremme kjønnsbalanse i faglige toppstillinger og forskningsledelse. Søknadsfristen er 15. oktober. Les mer hos Forskningsrådet

60 millioner til unge forskere. (18.06.2014)

Stiftelsen för Strategisk Forskning (SSF) deler ut 6 millioner svenske kroner, til sammen 60 millioner, til ti prosjekter i programmet kalt "underrepresentert kjønn". Les mer hos SSF

Ny EU-strategi. (18.06.2014)

I den nye strategien trekker regjeringen fram økt vektlegging av likestilling i programmet Horisont 2020. Et tiltak er at Komité for kjønnsbalanse i forskning skal bidra til å styrke kvinneandelen i norsk deltakelse i Horisont 2020 og ERA-aktiviteter. Les EU-strategien

Svensk statistikk. (18.06.2014)

I 2013 ble rekordmange ansatt ved svenske universiteter og høgskoler. Antallet kvinnelige lektorer øker mest, men er fortsatt færre enn mannlige lektorer. Andelen kvinnelige professorer holder seg stabilt lav på 24 prosent. Les mer Universitetskanslersämbetet

Fortsatt kvinnedominans. (17.06.2014)

Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO), har stort kvinneflertall blant studentene, og fikk penger til likestillingstiltak i 2012. Det er vanskelig å måle effekten av tiltakene, men ved årets opptak er det ikke flere menn som søker psykologistudiet. Les mer hos UiO

Forskningsrådet i tall. (17.06.2014)

Ny statistikk viser at matematikk, naturvitenskap og teknologi fortsatt utgjør over halvparten av Forskningsrådets prosjektbevilgninger – fagene hvor det også er skjevest kjønnsfordeling. Les mer og last ned statistikken hos Forskningsrådet

Sverige. (13.06.2014)

Partiet Socialdemokraterna presenterer en likestillingspolitisk handlingsplan med 15 punkter. Et punkt er: Mer likestilt akademia og tildeling av forskningsmidler, og innføring av likestillingsbonus for lærestedene. Les mer hos Aftonbladet

Kandidatundersøkelsen. (10.06.2014)

Det er færre arbeidsledige blant nyutdannede kvinner enn blant nyutdannede menn. Når det gjelder mistilpasning i arbeidslivet, har kvinner i naturvitenskapelige og tekniske fag større risiko for å være mistilpasset enn menn i samme fagfelt, særlig om de har små barn. Les mer og last ned rapporten hos NIFU

Lovlig teknologi-camp. (06.06.2014)

NTNUs rekrutteringstiltak "Teknologi-camp for jenter" ble i fjor klaget inn til Likestillings- og diskrimineringsombudet. Ombudet mener at campen kan bidra til et mindrer kjønnsdelt arbeidsmarked og har konkludert med at den ikke er i strid med likestillingsloven. Les mer hos NTNU

Seksuell trakassering. (30.05.2014)

Kampanjen "No Red Tape" kjemper for at studenter som er utsatt for seksuell trakassering på amerikanske universiteter skal få bedre beskyttelse, og for at universitetene skal håndtere sakene bedre. Les mer hos Times Higher Education

Universitetet i Oslo. (28.05.2014)

Debatten går etter at prorektor ved universitetet trakk seg fra vervet tidligere i år. Les leserbrevet "Det er rektor som er mobbeoffer" og andre innlegg hos Uniforum

"We’re All Sexist". (28.05.2014)

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning, holdt foredrag om fordommer på Central European University (CEU) i Ungarn. Les mer hos CEU

Ny statistikk. (23.05.2014)

På høyere nivå ble 58 prosent av utdanningene fullført av kvinner, 42 prosent av menn, og på doktorgradsnivå ble 48 prosent av forskerutdanningene fullført av kvinner, 52 prosent av menn. Det viser ferske tall fra 2012/2013. Les mer hos SSB

Norges ambassade i Ungarn. (22.05.2014)

Curt Rice, leder av Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen), er i dag invitert til Norges ambassade i Ungarn for å fortelle om Kif-komiteens arbeid. Les om ambassaden

Oda-prisen 2014. (22.05.2014)

Nettverk for kvinner i IT, kalt Oda-Nettverk, har delt ut prisen for årets person til Beathe Due, dekan ved Høgskolen i Østfold. Les mer om Due og de andre vinnerne hos Oda-Nettverk

Rapport om fri prosjektstøtte (FRIPRO). (19.05.2014)

Statistikken viser at kvinneandelen blant søkerne synker jo høyere karrierenivået for søknadstypen ligger, men for den nye søknadstypen Unge forskertalent, hadde 40 prosent kvinnelig prosjektleder. Og innvilgelsesprosenten var like høy, eller høyere, som søknader med mannlig prosjektleder. Last ned rapporten hos Forskningsrådet

Biografi. (16.05.2014)

Professor i teologi Aud Valborg Tønnesen har skrevet biografi om Norges første kvinnelige prest. Les anmeldelsen av boka hos Forskerforum

Av menn, om menn, for menn. (15.05.2014)

Mari Torsdotter Hauge, leder av Kvinnegruppa Ottar Dahl, vil ha bedre kjønnsbalanse i historiefaget. Les kronikken hos Aftenposten

Hur tar vi nästa steg? (13.05.2014)

Kungliga Tekniska högskolan i Stockholm inviterer til en samtale om likestilling i tekniske organisasjoner med Anna Wahl, Börje Ekholm og Lena Treschow Torell. Les pressemeldingen

Må tåle små ydmykelser. (13.05.2014)

Forsker mener at de som klatrer til topps håndterer de små ydmykelsene i arbeidshverdagen. Les sakene om mikroaggresjon hos Vårt Land

Forskningsrådets priser. (13.05.2014)

Nå kan du foreslå forskere til innovasjonsprisen, formidlingsprisen og prisen for fremragende forskning. Fristen er 13. juni. Les mer hos Forskningsrådet

Diskriminering. (08.05.2014)

Svenske Diskrimineringsombudsmannen (DO) stevner Mittuniversitetet til Arbetsdomstolen for diskriminering av en mannlig ansatt. Les mer hos DO

Forskningsbarometeret 2014. (08.05.2014)

Kunnskapsministeren la i går fram rapporten om norsk forskning. Det er fortsatt flest menn i det norske forskningssystemet, og menn publiserer mer enn kvinner. Men forskjellen i vitenskapelig publisering jevner seg ut blant de eldre forskerne. Les mer og last ned rapporten hos Kunnskapsdepartementet

Tiltak: Finn de ti beste kvinnelige forskerne. (08.05.2014)

Leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning, Curt Rice, skriver om hvordan Delft universitet i Nederland løste kjønnsubalansen blant forskerne. Les innlegget One way to fix the gender gap in academia – only hire women

Universitetskritikk. (05.05.2014)

To professorer kritiserer svenske universiteter for intellektuell innavl og inflasjon i professorutnevnelser. Les mer hos Aftonbladet

Første norske kvinne i NAS. (30.04.2014)

Hjerneforskerne Edvard og May-Britt Moser er valgt inn som medlemmer av US National Academy of Sciences. Det er bare åtte nordmenn på NAS-listen fra før, og May-Britt Moser er den første norske kvinne i dette selskapet. Les mer hos Universitetsavisa

Amerikansk studie. (25.04.2014)

Over 6 500 professorer fikk falske e-poster fra det som skulle forestille studenter med spørsmål om doktorgradsprogrammer. Forskerne fant at professorene svarte hvite menn i større grad enn kvinner og minoriteter. Les om studien med kommentarer fra Curt Rice hos nature.com

Symposium i Nederland. (24.04.2014)

Curt Rice, leder av Kif-komiteen, holdt innlegget "More equality means more quality: equality = quality" på symposiet til Gendered Innovations. Les mer hos Leiden University

Jentedagen. (10.04.2014)

Prorektor Sunniva Whittaker ved Norges handelshøyskole (NHH) stiller spørsmålet: Er jentedagen på NHH et tiltak som er utgått på dato? Les rektorbloggen

Call for papers. (09.04.2014)

Lunds universitet arrangerer konferanse om kjønn i høyere utdanning i Europa 22.-24. mai. Frist for å sende inn papers er 25. april. Les mer hos Lunds universitet

Ny likestillingsmelding. (08.04.2014)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) trakk den forrige likestillingsmeldingen, men nå skal de i gang med ny. Les mer hos BLD

Konferanse. (08.04.2014)

Nå kan du melde deg på Gender Summit, en konferanse for å fremme kjønnsdimensjonen i Horisont 2020. Frist for å levere abstract er 14. april. Les mer på konferansens hjemmeside

Lovfeste retten til utsatt eksamen. (07.04.2014)

Med lovendringen vil regjeringen sikre studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

300 innstegsstillinger i 2015. (07.04.2014)

Regjeringen har fått kritikk for forslaget med nye midlertidige stillinger kun i realfag. Men fra våren 2015 innføres ordningen – innen alle fagområder – og med krav på fast ansettelse etter endt åremålsperiode, med visse forbehold. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Uønskede arkeologer. (07.04.2014)

Kvinnelige arkeologer, som kvinnelige polforskere, ble utestengt fra feltarbeid i polare strøk helt fram til 90-tallet. Les mer hos NRK

Danmark. (04.04.2014)

Leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning, Curt Rice, mener at den dårlige kjønnsbalansen på Københavns Universitet er en krise for universitetet. Les intervjuet hos Universitetsavisen

Forskningspris. (03.04.2014)

Fem forskere får L’Oréal og UNESCOs pris for kvinner i vitenskap. Vinnerne har utrettet store vitenskapelige fremskritt som bidrar til å løse noen av samfunnets utfordringer, deriblant kreft, depresjon og avhengighet. Les mer hos UNESCO

Mikroaggresjon i akademia. (03.04.2014)

Randi Gressgård skriver om mikroaggresjon i ansattrelasjoner og i relasjoner mellom ansatte og studenter: Mens den formelle diskrimineringen holdes i sjakk av lover og regler, foregår den lavintensive underordningen i det skjulte. Les artikkelen hos Nytt Norsk Tidsskrift

Ny strategi for instituttsektoren. (02.04.2014)

Forskningsrådet ønsker å være en sentral aktør for å fremme likestilling i norsk forskning, og i den nye strategien står det at likestilling og kjønnsbalanse skal tas opp i Forskningsrådets strategiske dialog med forskningsinstituttene, og virkemidlene skal utformes slik at de bidrar til bedre kjønnsbalanse. Les mer og last ned strategien hos Forskningsrådet

Menn dominerer NSO. (02.04.2014)

Landsmøtet til Norsk studentorganisasjon har valgt ny ledelse. For andre år på rad er fem av de seks valgte menn. Les mer hos Universitas

Topprangering. (31.03.2014)

En artikkel om kjønn og innovasjon skrevet av Kif-komitémedlem Elisabet Ljunggren, i tillegg til Ulla Hytti og Gry Agnete Alsos, har fått utmerkelsen "Highly Commended Paper of 2013". Les mer hos Nordlandsforskning

UiTs likestillingspris. (31.03.2014)

UiT Norges arktiske universitet har delt ut likestillingspris og fire andre priser. Les om vinnerne hos UiT

Støtte til nordisk likestilling. (27.03.2014)

Nordisk ministerråd vil stimulere til nordisk likestillingssamarbeid og utlyser penger til blant annet prosjekter, arrangementer og utredninger. Nå kan universiteter, nettverk og andre søke, og fristen er 24. april. Les mer og fyll ut søknad hos NIKK

Video for kjønnsbalanse. (26.03.2014)

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo vil øke kvinneandelen i historie med videoen "Alt er historie - hva blir din?", men møter kritikk. Les mer hos Universitas

Kjønnsfordelingen på høgskolene. (26.03.2014)

Høsten 2013 var kjønnsfordelingen ved de statlige høgskolene 65 prosent kvinner og 35 prosent menn, viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning. Se hele oversikten hos Studenttorget

Stereotypier i forskning. (14.03.2014)

I en amerikansk artikkel hevdes det at kvinner i realfag diskrimineres på grunn av stereotypien om at kvinner har dårligere evner enn menn - og fordi menn ikke straffes for selvskryt. Les mer og last ned artikkelen hos forskning.no

Satser på realfag. (13.03.2014)

Regjeringen vil videreutdanne lærere i matematikk og naturfag. Les blant annet om at Norge er dårligst i Norden i andel kvinner som tar doktorgrad i realfagene og teknologi hos Kunnskapsdepartementet

To tanker i hodet. (07.03.2014)

Forskerforums Siri Lindstad diskuterer hva Kif-komiteens nye mandat bør være. Hun mener at vi ikke kan kvantifisere etnisitet og seksualitet som vi kan med kjønn. Og hvis komiteen skal jobbe med mer enn kjønn, må det følges opp av midler. Les kommentaren

Vanskelig å vurdere forskning. (05.03.2014)

Professor Adam Eyre-Walker mener at antall siteringer er et dårlig mål på hva som er god forskning, blant annet fordi det henger sammen med hvor prestisjefylt tidsskriftet er og faktorer som geografi, kjønn og språk. Last ned artikkelen og les intervjuet hos SULF

Doktorgrader i tall. (28.02.2014)

I 2013 ble det gjennomført 1523 nye doktorgrader. Kvinneandelen gikk ned fra 49 prosent i 2012 til 47 prosent i 2013. Kvinner er fortsatt i flertall blant doktorander med norsk statsborgerskap, men i mindretall blant utenlandske. Les mer hos NIFU

To bremseklosser. (28.02.2014)

De to hindringene er midlertidighet og det å være én kvinne blant mange menn. Men det finnes ikke et yrke som er bedre tilpasset småbarnsforeldre enn det å være forsker, mener fysiker Anja Røyne. Les hennes innlegg Et forskerliv

Danmark. (25.02.2014)

Det Frie Forskningsråd lanserer programmet YDUN "Younger women Devoted to a UNiversity career" for å bedre kjønnsbalansen i danske forskningsmiljøer. Les mer hos Koordinationen for Kønsforskning

Kjønnsforskjeller i vitenskapelig publisering. (25.02.2014)

Artikkelen "Gender Gap or Gender Bias in Peace Research? Publication Patterns and Citation Rates for Journal of Peace Research, 1983–2008" ser på om fordommer har betydning for publisering. Les mer hos KILDEN

Stor interesse for å bli SFI. (24.02.2014)

Forskningsrådet har mottatt 57 søknader fra bedrifter og forskningsmiljøer som ønsker å få status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Bare én av dagens 21 SFI-ledere er kvinne, mens 24 av de 57 nye søknadene har kvinnelig senterleder. Les mer hos Forskningsrådet

Kvinnelige nobelprisvinnere. (24.02.2014)

Lørdag 8. mars vier det svenske Nobelmuseet til de 44 kvinnelige nobelprisvinnerne gjennom tidene. Les mer hos Nobelmuseet

Rice i Morgenbladet. (24.02.2014)

Den nye lederen for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) Curt Rice, er intervjuet i Morgenbladet

Kjønnbalanse under lupen ved Københavns Universitet. (21.02.2014)

Den skjeve kjønnsbalansen på forskernivå ved Københavns Universitet har ført til utarbeidelse av en helt ny handlingsplan som nå er til høring. Flere av forslagene for å øke mangfoldet oppfattes som kontroversielle, og debatten går, skriver danske Universitetsavisen

Christine M. Jacobsen blir leder for kjønnsforskning i Bergen. (18.02.2014)

Christine M. Jacobsen tilsettes som ny faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB. Les mer hos UiB

UiO brøt loven − diskriminerte student. (14.02.2014)

UiO brøt loven da en medisinstudent ikke fikk delt opp semesteret i forbindelse med fødselspermisjon, er konklusjonen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det melder Uniforum

Feil ikkje å spørja om mobbing. (04.02.2014)

Når vitskaplege undersøkingar har vist korleis både mobbing og seksuell trakassering kan øydeleggja eit arbeidsmiljø, er det oppsiktsvekkjande at ei brei undersøking på UiO ikkje skal ta med desse problema, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft i Uniforum

Flere kvinner tar doktorgrad. (30.01.2014)

Aldri før har så mange kvinner tatt doktorgrad ved Universitetet i Bergen (UiB). I 2013 ble det kreert 265 nye doktorer, 140 av disse var kvinner. Les mer hos UiB

Ny policy. (30.01.2014)

Forskningsrådet lanserer sin nye policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning. Les mer hos Forskningsrådet

Ny nettside for likestillingsarbeid. (28.01.2014)

Åtte professor II-ere har siden 2013 blitt ansatt ved UiT knyttet til prosjektet Kjønnsperspektiv i forskning og undervisning, og har i den forbindelse utviklet en egen nettside for likestillingsarbeidet

Saken gjenopptatt. (23.01.2014)

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal foreta en ny vurdering av Universitetet i Oslo i saken om seksuell trakassering ved Odontotologisk fakultet. Les mer hos Dagbladet

Ny avhandling. (22.01.2014)

Mannlige leger jobber mer og har oftere en en bistilling, for eksempel som professor på universitetet, enn kvinnelige leger. Les mer om doktorgradsavhandlingen hos forskning.no

EU søker eksperter. (17.01.2014)

EU-kommisjonen søker "gender experts" til det nye forskningsprogrammet Horisont 2020. Les mer hos Koordinationen for Kønsforskning

575 mill. euro til 312 forskere. (16.01.2014)

Det europeiske forskningsrådet deler ut 575 millioner euro til 312 toppforskere midtveis i karriereløpet. Kvinneandelen er 24 prosent, noe høyere enn i 2012. Les mer hos EU-kommisjonen

Simula får likestillingsprisen! (14.01.2014)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har i dag delt ut likestillingsprisen 2013 til forskningsinstituttet Simula. Les om instituttet på deres nettsider

Fortsatt glasstak. (08.01.2014)

Elisabet Ljunggren, medlem av Kif-komiteen, mener NHO-sjef Kristin Skoegen Lund tar feil. – Glasstaket finnes, også i forskning, sier Ljunggren. Les mer hos Avisa Nordland

Ny komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif). (08.01.2014)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en ny Kif-komité for perioden 2014 til 2017, og Curt Rice skal lede Kif-komiteen. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Kjønn og innovasjon. (02.01.2014)

I 2009 var 65 prosent av Forskningsrådets VRI-prosjekter i mannsdominerte bransjer, og bare 9 prosent i kvinnedominerte bransjer. Fra 2014 og tre år framover skal Nordlandsforskning undersøke disse innovasjonsvirkemidlene. Les mer hos Nordlandsforskning
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.