Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Oppslagstavle - arkiv

Her finner du oversikt over alle notisene som har stått i oppslagstavla. Notiser fra andre år finner du i menyen til høyre.

2015

Derfor er 3 av 4 professorer menn. (24.11.2015)

Helge Nordahl, førsteamanuensis i finans, mener det er en triviell årsak til at så mange flere menn enn kvinner er professorer, og ikke diskriminering. Les innlegget hos Ukeavisen Ledelse

Kvinner diskrimineres på toppen i norsk akademia. (24.11.2015)

I forskningstoppen – blant professorene – er 74 prosent menn og kun 26 prosent er kvinner. Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og Kif-leder, mener kvinner blir diskriminert i norsk akademia. Les mer hos Ukeavisen Ledelse

Søkere til dekanstilling trakk seg. (24.11.2015)

To søkere til en dekanstilling ved Universitetet i Agder trakk seg i protest mot ansettelsesprosessen. Den ene søkeren, som ble innstilt som nummer to, mener det både er forbigåelse og kjønnsdiskriminering. Les mer hos Agderposten

Rektor svarer: Likestilling på agendaen. (17.11.2015)

Rektor ved Universitetet i Bergen svarer på likestillingskritikk fra flere hold. Les innlegget hos På Høyden

Åpent brev til rektor: Ikke et ord om likestilling. (17.11.2015)

Begrepet likestilling finnes ikke i UiBs nye strategi. Det skriver likestillingskomiteen ved Universitetet i Bergen. Les hele innlegget hos På Høyden

Nordisk forskningsprogram. (16.11.2015)

I januar kommer det utlysninger til det nye programmet om kjønnsbalanse i forskning og innovasjon, "Solving the Nordic Gender Paradox: Gender Gaps in the Nordic Research and Innovation Area". Les mer hos NordForsk

Hva velger de som bryter mønsteret? (13.11.2015)

Unge, både kvinner og menn, med lavt utdannende foreldre velger andre fagretninger enn andre unge: korte og anvendte fagområder som leder direkte til et yrke. Les Tanja Askviks artikkel i siste nummer av Tidsskrift for samfunnsforskning

Bokanmeldelse. (13.11.2015)

Systematisk og ordinær innføringsbok i kultursosiologiske perspektiver, med overraskende svak kjønnsbalanse. Les resten av anmeldelsen av boka "Kultursosiologisk forskning" hos Forskerforum

Spesialnummer med kun kvinnelige forskere. (13.11.2015)

I januar kommer det et spesialnummer av tiddskriftet "Evolutionary Applications". Det skal hete ”Women’s contribution to basic and applied evolutionary biology”, og inneholde sytten artikler om aktuell forskning ledet av kvinnelige forskere. Les mer hos Lunds universitet

Feige kvinner. (12.11.2015)

Berre ein av fem ekspertkjelder i media er kvinner. Er kvinnene for feige til å stille opp? Det spør Unni Eikeseth, høgskulelektor og tidlegare vitskapsjournalist. Les innlegget hos Universitetsavisa

England: Equality in Higher Education: Statistical Report 2015. (09.11.2015)

Manglende kjønnsbalanse i akademia fører til store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn. Dobbelt så mange menn som kvinner tjener mer enn 50 000 pund i året, viser fersk statistikk. Les mer og last ned rapportene hos Equality Challenge Unit

Nytt nummer av Forskningspolitikk. (30.10.2015)

I siste utgave kan du lese om Sverige har en feministisk forskningspolitikk, siden de nå har en feministisk regjering, og om kjønns(u)balanse blant nordiske universitetsledere. Les mer hos Forskningspolitikk

Idun Reiten hedres med æresdoktorat. (30.10.2015)

Hun er Norges mest meriterte matematiker. Nå hedres hun med æresdoktorat ved Universitetet i Bielefeld, sammen med canadiske Robert Moody. Bare to matematikere har tidligere blitt tildelt æresdoktorgrad ved det tyske universitetet. Les mer hos Universitetsavisa

Postdoktorers karriere. (30.10.2015)

Norsk eller utenlandsk doktorgrad har betydning for postdoktorers videre karriere i akademia, mens kjønn har mindre betydning enn antatt. Like mange kvinner som menn har fast vitenskapelig stilling etter 5-6 år. Les mer hos NIFU

Ny dekan på Høgskolen i Lillehammer. (29.10.2015)

Ingrid Guldvik, professor ved Høgskolen i Lillehammer og medlem i Kif-komiteen, er tilsatt som ny dekan ved Avdeling for pedagogikk og sosialfag. Les mer hos Høgskolen i Lillehammer

Seksuell trakassering. (28.10.2015)

En professor ved Linköpings universitet er sagt opp med umiddelbar virkning etter tre anmeldelser av seksuell trakassering. Les mer hos Norrköpings Tidningar

Kungliga Tekniska Högskolan søker etter ny rektor. (27.10.2015)

Et viktig kvalifikasjonskrav for den nye rektoren er at kandidaten skal være aktiv i mangfoldsarbeid og ha drevet likestillingsarbeid ”med stor framgång”. Les mer hos Kungliga Tekniska Högskolan

En feministisk gründerpolitikk. (15.10.2015)

Flere kvinnelige gründere er nøkkel til fremtidig vekst i Norge, og det finnes et stort uutnyttet potensial, sier Casper Claudi Rasmussen, førsteamanuensis ved Markedshøyskolen. Les innlegget hos Dagsavisen

Demografi og levekår for innvandrere og norskfødte med innvandrerforeldre. (15.10.2015)

Tallene viser blant annet at det er større andel blant de norskfødte med innvandrerforeldre som er i gang med høyere utdanning, sammenlignet med innvandrere og øvrig befolkning. Vi kan også lese om hvilke områder som har lavest studiedeltakelse, at studiedeltakelsen er høyere blant norskfødte kvinner, m.m. Finn rapporten hos SSB

Kronikk: Adas arv og vår mulighet. (12.10.2015)

Databransjen trenger bedre kjønnsbalanse, skriver Silvija Seres, informatikkforsker og medlem i Kif-komiteen, i en kronikk i forbindelse med 200-årsjubileet for verdens første programmerer, Ada Lovelace. Les Altfor få kvinner tror IT passer for dem

Partnermarkedet i høyere utdanning. (12.10.2015)

Partnermarkedet for kvinnelige studenter som ønsker seg en mannlig ektefelle ser ikke lyst ut i framtida, skriver Reidulf G. Watten, professor ved Høgskolen i Lillehammer, i innlegget hos Khrono

Statsbudsjettet: Status quo for Kif-komiteen. (09.10.2015)

Tilskuddet til Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif-komiteen) økte til fem millioner kroner i 2015. Det samme tilskuddet foreslås for 2016. Les mer og last ned Statsbudsjettet

STEM-fagene. (09.10.2015)

Diskriminering av kvinner i STEM-fagene fikk ingeniørstudenten til å skrive dette åpne brevet som har blitt lest og delt på sosiale medier tusenvis av ganger. Les saken hos Huffington Post

Vägval för framtidens forskningssystem. (01.10.2015)

Vetenskapsrådet gir råd for å forbedre det svenske forskningssystemet. Ett av rådene er å styrke likestillingen på universiteter og høgskoler ved å integrere likestilling i alle strategiske satsinger. Les mer og last ned rapporten hos Vetenskapsrådet

Studentrekruttering. (01.10.2015)

Nina Kotte fra NTNU måtte inn på fem sykepleierutdanninger før hun fant bilde av en mannlig sykepleierstudent. Sykepleierutdanningene kan lære NTNUs rekruttering, mener Kotte. Les mer hos Sykepleien.no

Arbeidsgruppe om midlertidighet. (30.09.2015)

Hvem er midlertidig ansatt på universiteter og høgskoler, hvor lenge, og blir de fast ansatt? Det er noen av spørsmålene vi vil få svar på når den regjeringsoppnevnte arbeidsgruppa leverer sin rapport 18. desember. Les mer hos Khrono

Akademiet for yngre forskere. (30.09.2015)

Nå har nærmere 160 søkere blitt til 20 medlemmer i Akademiet for yngre forskere. Akademiet skal ha jevn kjønnsbalanse og reflektere at yngre forskere i Norge er en internasjonalt sammensatt gruppe. Les mer på deres nettside

Sverige: 20 millioner til likestilling. (30.09.2015)

Göteborgs universitet får 20 millioner svenske kroner av regjeringen for å jobbe med likestillingsintegrering på universiteter og høgskoler. Les mer hos Göteborgs universitet

Mangfold gir bedre resultater (29.09.2015)

– Satsing på kjønnsbalanse og mangfold fremmer kvalitet i forskning, sier Curt Rice fra Kif-komiteen. Les hele saken hos karrieremuligheter.no.

Oppdatert status for norsk forskning og innovasjon. (28.09.2015)

Flere kvinner enn menn tar doktorgrad, norsk forskning siteres mer og antall innovative foretak i norsk næringsliv øker. Dette er blant funnene i Indikatorrapporten 2015. Les indikatorraporten hos Forskningsrådet

Nøkkeltall for utdanning. (28.09.2015)

Statistisk sentralbyrå lanserte nylig nye nøkkeltallsider for utdanning. Her kan man blant annet se utdanningsnivå blant kvinner og menn, kjønnsforskjeller i utdanningsvalg og hvilke fag innvandrere og norskfødte med innvandringsbakgrunn velger. Se sidene hos SSB.

Er økonomifaget sexistisk? (24.09.2015)

Man trenger bare å se på nobelprisvinnerne i økonomi, for å se at faget ikke er kjønnsnøytralt, skriver Victoria Bateman fra University of Cambridge. Nesten alle er hvite, vestlige menn. Les hele innlegget hos Times Higher Education

Kronikk. (21.09.2015)

Til tross for kvotering, gjør velgerne det de kan for å få færrest mulig kvinner inn i kommunestyrene. De gjør det ved å gi menn ekstrastemmer – vi kumulerer fram et mannsdominert kommunestyre! Er det slik i næringslivet og akademia også, at vi «kumulerer» fram menn til toppstillinger, spør Gry Agnete Alsos i kronikken Mest likestilt?

Valgt eller ansatt rektor. (14.09.2015)

Studentavisa ved Universitetet i Oslo kommer med fire argumenter for valgt rektor og fire imot. Ett av argumentene for ansatt rektor er mulighetene til å bedre kjønnsbalansen. Les mer hos Universitas

Balansert forskerfinansiering. (11.09.2015)

Tall fra Storbritania viser at forskningsfinansieringen til kvinner varierer fra fag til fag. Ved å se på tallene kan vi lære noe om å kjønnsbalansere biovitenskapene, mener artikkelforfatterne. Les saken i Nature

Forskningsfinansiering i Sverige: en forskningsoversikt. (10.09.2015)

Kan et system for forskningsfinansiering betraktes som likestilt dersom det opprettholder, snarere enn motvirker akademias ikke-likestilte strukturer, spør forfatterne av rapporten "Fördelning eller förfördelning?". Les rapporten

Så kan akademin bli mer jämställd. (04.09.2015)

Blant annet ved at universitetene tilbyr barnepass før barna er ett år, sier Lynn Kamerlin, leder av Young Academy of Europe. Les mer hos Curie

Portrett av Curt Rice. (04.09.2015)

– Det er umulig å forestille seg at 75 prosent av professorer er menn dersom det eneste vi gjør er å bedømme dem ut i fra deres faktiske prestasjon, sier Curt Rice, rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus og leder for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning. Les mer hos Universitas

Fem studentombud i Norge. (31.08.2015)

Antall studentombud i Norge vokser så raskt at det vekker internasjonal oppsikt. Nå lager ombudene eget nettverk mens det flommer over av saker på deres bord. Les mer hos Khrono

Misvisende om kjønn og publikasjonspoeng. (28.08.2015)

Er det ikke fraværet av forskjell mellom kvinners og menns bidrag som er det oppsiktsvekkende, spør to UiB-forskere. De kommenterer På Høydens sak om publiseringsstatistikk for Universitetet i Bergen. Les innlegget hos På Høyden

Ny satsing i Sverige. (28.08.2015)

Kvinner er i flertall blant studentene, mens de fleste professorer er menn. Nå får Göteborgs universitet, som første universitet, et regjeringsoppdrag for å få til likestilling. Les mer hos genus.se

Ingen program for kjønnsbalanse. (28.08.2015)

Selv om kun hver femte professor i Danmark er kvinne, vil ikke forskningsminister Esben Lunde Larsen ha ”kvindeforskerprogrammer”. Les mer hos Altinget

Svensk blogg: Vetenskapskvinnan. (28.08.2015)

Bak bloggen står en gruppe forskere som vil ha like muligheter for kvinnelige og mannlige forskere. Les deres siste innlegg Vetenskapskvinnans manifest för jämställdhet och mot nepotism inom akademin

Forskningsrådet i tall. (28.08.2015)

Ny statistikk viser at det ikke er kjønnsbalanse blant prosjektledere i prosjekter støttet av Forskningsrådet. Men antall kvinnelige prosjektledere har økt fra 32 prosent i 2010 til 37 prosent i 2014. Les mer og last ned tabellene hos Forskningsrådet

UiT får studentombud. (27.08.2015)

Torill Varberg er det første studentombudet ved UiT Norges arktiske universitet, og ifølge UiT den fjerde utdanningsinstitusjonen i Norge som oppretter studentombud. Les mer hos UiT Norges arktiske universitet

UiB får studentombud. (27.08.2015)

Nyansatt studentombud Sylvi Leirvaag er klar for å hjelpe studentene ved Universitetet i Bergen med å ivareta rettighetene sine. Les mer hos Universitetet i Bergen

Veien inn i akademia. (27.08.2015)

Agnes Wold er professor i klinisk bakteriologi ved Göteborgs universitet, men har også forsket på likestilling og sitter nå i den svenske regjeringens ekspertgruppe for likestilling i forskning. Les intervju hos Curie

10 steps to PhD failure. (27.08.2015)

To forskere gir råd om hva doktorgradsstipendiater ikke bør gjøre, som å innlede et kjærlighetsforhold til en ansatt, eller å ta hele utdanningen fra bachelor til doktorgrad ved det samme lærestedet. Les flere råd hos Times Higher Education

Færre doktorgradskandidater fra utlandet (18.08.2015)

Fra 2013 til 2014 gikk andelen utlendinger blant uteksaminerte doktorgradskandidater i Norge ned fra 36 til 35 prosent. Totalt ble det avlagt 1448 doktorgrader i Norge i 2014. Det en reduksjon på fem prosent fra de 1524 året før. Les mer hos forskning.no

Overvekt av kvinner tar høyere utdanning (18.08.2015)

Flere kvinner enn menn søker seg inn på høgskoler og universitet, menn vil raskt i arbeid. Les saken hos Trønderavisa.

Vil ha slutt på diskrimineringen. (18.08.2015)

Atomavtalen med Iran bør legge grunnlaget for en slutt på den norske diskrimineringen av iranske studenter og forskere, skriver Kristian Aaser, politisk redaktør i Studentmediene. Les innlegget Diskrimineringen av iranere må slutte

Flere unge med høyere utdanning (31.07.2015)

Nesten én av tre har nå høyere utdanning – en andel som har økt jevnt i mange år. Mer enn halvparten kvinner i alderen 25 til 39 år har høyere utdanning og er dermed den høyest utdannede aldersgruppen i befolkningen. Befolkningens utdanningsnivå

Kjønn og helse. (17.07.2015)

Vil du finne ut om medisiner har forskjellige bivirkninger for kvinner og menn? Les om det og mer på ressurssiden til Centrum för Genusmedicin ved Karolinska Institutet: Tools for Sex and Gender Analysis in Health

Dømt for kjønnsdiskriminering. (16.07.2015)

Svenske Mittuniversitetet har blitt dømt til å betale 25 000 svenske kroner til en mannlig lektor på grunn av kjønnsdiskriminering. Les mer hos Dagens Nyheter

Økning av studenter og stipendiater. (13.07.2015)

Gradsinflasjonen er påtagelig. PhD er blitt det nye hovedfaget. I 2014 ble det gjennomført 1448 doktorgradsdisputaser mot 782 i 2004, en tilnærmet dobling. Og norske doktorander konkurrerer i økende grad med flinke utlendinger. Dette skriver Asle Toje, forskningssjef ved Nobelinstituttet. Les innlegget De nye proletarene

Mangfold og dannelse. (13.07.2015)

Avtroppende prorektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Olgunn Ransedokken, har ledet høgskolens mangfoldskomité, og hun har satt i gang arbeidet med å få flerkulturalitet og mangfold inn i HiOAs dannelsesplattform. Les intervju hos Khrono

How can institutions gain from diversity? (07.07.2015)

Ella Ghosh, seniorrådgiver i Kif-komiteen, skriver blant annet om kjønn, mangfold og kritisk masse i dette innlegget hos Linkedin

Unnskyldning fra Tim Hunt. (07.07.2015)

Professoren og nobelprisvinneren som uttalte seg negativt om kvinnelige forskere i en tale i Sør-Korea, ble bedt om å komme med en unnskyldning fra Korea Federation of Women’s Science & Technology Associations. Les pressemeldingen

Håndbok om kjønn og klima. (07.07.2015)

En ny håndbok for lav -og middelinntektsland om hvordan lokale myndigheter kan integrere kjønnsdimensjoner i klimaendringer i politikken, skrevet av forsker Gotelind Alber. Les Gender and Urban Climate Policy

OECD-rapport. (03.07.2015)

En ny rapport om innvandring og integrering viser blant annet at én av tre innvandrere i arbeidsalder i OECD-landene har høyere utdanning. Les mer hos Dagsavisen

Dansk doktoravhandling. (03.07.2015)

Mathias Wullum Nielsen ser i avhandlingen "New and Persistent Gender Equality Challenges in Academia" på hva som hindrer kvinnelige forskere i å oppnå samme status i akademia som deres mannlige kolleger. Les mer og last ned avhandlingen hos Aarhus Universitet

Sverige vil ha bedre vilkår for unge forskere. (30.06.2015)

Den svenske regjeringen har bedt Ann Fust fra Vetenskapsrådet om å utrede vilkår og karriereveier for unge forskere. Utredningen skal være ferdig 31. mars 2016. Les mer hos Vetenskapsrådet

Historisk i England. (30.06.2015)

Med Valerie Amos på SOAS, University of London får England sin første svarte, kvinnelige universitetsleder. Les mer hos The Independent

Free to think. (26.06.2015)

Organisasjonen "Scholars at Risk" har i rapporten kartlagt 333 angrep på universiteter og akademikere i 65 land. Angrep kan blant annet hindre tilgang til høyere utdanning, spesielt for kvinner og minoriteter. Les rapporten hos Scolars at Risk

Personal vid universitet och högskolor 2014. (25.06.2015)

Det forskende og undervisende personalet blir stadig mer velutdannet, viser svensk statistikk. I løpet av ti år har andelen med utdanning på forskernivå økt fra 58 til 67 prosent, andelen kvinner med forskerutdanning har økt raskere enn andelen menn. Les Statistiska meddelanden

Norges forskningsråd i Brussel. (25.06.2015)

Oppmerksomheten i Horisont 2020 har vendt mot nye akser, som kjønn og åpen tilgang til forskningsresultater, sier avtroppende forskningsråd Erik Yssen. Les mer hos Forskningspolitikk

GENINNO-prosjektet: kjønn og innovasjon. (25.06.2015)

Kjønnsbalanse er mer enn telling, men når VRI-regionene skal rapportere om kjønnsbalansen i prosjektene sine, hopper de ofte over den vanskelige diskusjonen av hva kjønnsbalanse egentlig er. Les mer hos Trøndelag forskning og utvikling

Sverige: doktorgradsstatistikk. (24.06.2015)

Flere kvinner enn menn begynner på en doktorgrad etter at de har fylt 40 år. 19 prosent av kvinnene var over 40, men bare 12 prosent av mennene, og en større andel menn enn kvinner var yngre enn 29 år. Les hele Doktorander och examina på forskarnivå 2014

Ønsker flere kvinnelige ingeniører. (23.06.2015)

Bare én av fire ingeniører i Sverige er kvinne, og to av tre ingeniører, både menn og kvinner, synes det er for få kvinner i bransjen. De som er satt til å utforme virkeligheten bør speile samfunnet bedre enn i dag, mener leder for svenske Projektengagemang. Les innlegget Därför måste fler kvinnor bli ingenjörer

Diskriminering. (23.06.2015)

500 ingeniører i Sverige er intervjuet om likestilling, og hele én av fire kvinnelige ingeniører sier de har opplevd diskriminering på grunn av kjønn. Les mer hos Teknisk Ukeblad

Akademiet for yngre forskere. (23.06.2015)

Det kom inn 160 søknader til Det Norske Videnskaps-Akademis nye satsing, halvparten kvinner og halvparten menn. 20 forskere kommer til å få plass. Les mer hos forskning.no

Forskningsrådet og kjønn. (23.06.2015)

– Det er krevende å integrere kjønn, men forskningen vi finansierer vil tjene på å ta inn kjønnsperspektiver, sier Forskningsrådet. Les mer hos Forskerforum

Ja til flere mannlige lærerstudenter – og hyppigere politiattester. (22.06.2015)

I Norge er det om lag 66 165 lærere, og kun én av fire er menn. Hvis usikkerhet blant nye søkere til lærerstudier brer seg, har hele utdanningssektoren et problem. Les resten av leserinnlegget til mannlige studenter og ansatte ved lærerutdanningen hos UiT Norges arktiske universitet

Krav om kjønnsperspektiv i tidsskrift. (19.06.2015)

Det er på høy tid at medisintidsskrift har begynt å kreve et kjønnsperspektiv, mener Are Brean, redaktør for Tidsskrift for den norske legeforening. Les mer hos Forskerforum

Stipendiater i rettssak. (17.06.2015)

To iranske NTNU-stipendiater saksøker Utlendingsnemnda. Stipendiatene mener de er utsatt for diskriminering, mens myndighetene mener doktorgradsarbeidet deres kan settes i sammenheng med tilvirkning av masseødeleggelsesvåpen. Les mer hos Adresseavisen

NTNU-rektoren mener. (17.06.2015)

Norge har i flere år blitt kåret til verdens beste land å være mamma i. Nå må vi jobbe for at Norge skal være verdens beste land å være kvinnelig professor i. Det skriver Gunnar Bovim i Aftenposten

Your grant application is about to die: Research teams that recognise gender dimension offer a competitive advantage. (16.06.2015)

Les innlegget fra Kif-leder Curt Rice om kjønnsperspektiver i forskning fra konferansen "EnGendering Excellence" hos Impact of Social Sciences

Stortinget har behandlet strukturreformen. (12.06.2015)

Andelen midlertidig ansatte i UH-sektoren er 16 prosent, og midlertidigheten er størst blant kvinner. Opposisjonen mener at noe bør gjøres, men Stortinget kom ikke med noen tiltak. Les mer og last ned innstillingen hos Aktuell

Nobelprisvinner trekker seg. (11.06.2015)

Tim Hunt, professor ved University College London, har møtt mye kritikk etter at han i en tale for kvinnelige forskere og forskningsjournalister sa at kvinner i laboratorier bare skaper trøbbel. Nå trekker han seg. Les mer hos The Guardian

Årsrapport for universiteter og høgskoler. (03.06.2015)

Kjønnsfordelingen mellom de som forsker og de som underviser jevnes mer ut, viser årsrapporten for svenske læresteder. Men menn tjener mer enn kvinner i alle stillingskategoriene, uten at det kan forklares med alder eller fagområde. Les mer og last ned rapporten hos Universitetskanslersämbetet

Rapport om positiv særbehandling. (03.06.2015)

Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO) har gått gjennom klagesaker, sett på hva som nødvendige særtiltak, hva som er tillatt og hvor grensene går. Det er flest eksempler fra arbeidsliv og utdanning. Last ned rapporten hos LDO

Mannsdominert forskningselite i Danmark. (02.06.2015)

Det Kongelige Danske Videnskabernes Selskab har 500 medlemmer, men kjønnsfordelingen er skjev med rundt 91 prosent menn og 9 prosent kvinner. Nå er professor Majken Schultz tatt opp i selskapet. Les mer hos PressWire

Første kvinne. (02.06.2015)

Professor Sara Danius har overtatt som første kvinnelige leder for Svenska Akademien, som deler ut Nobels litteraturpris. Les mer hos forskning.no

Svensk ekspertgruppe er klar. (28.05.2015)

Det er åtte medlemmer i ekspertgruppa for økt likestilling i høyere utdanning og forskning i Sverige, fire kvinner og fire menn. Om ett års tid kommer ekspertene med sine forslag, og på slutten av året kommer hovedkonklusjonene. Les mer hos regeringen.se

Studievalg splitter fortsatt kjønnene. (27.05.2015)

Anders Kvernmo Langset, leder for Norsk studentorganisasjon, er bekymret over den vedvarende trenden med kjønnsdelte studier i norsk høyere utdanning. Les mer hos Universitas

Undersøkelse av eksamensjuks. (27.05.2015)

Ni prosent mannlige studenter og to prosent kvinnelige studenter oppgir å ha jukset på eksamen, flest ved Universitetet i Oslo. Men undersøkelsen møter kritikk. Les mer hos Universitas

Kjønn i fysioterapiutdanningen. (27.05.2015)

Et sentralt funn i en ny doktoravhandling er forholdet mellom behandling og omsorg, og at mannlige og kvinnelige studenter er like opptatt av å gi omsorg. Les mer og last ned avhandlingen hos forskning.no

Akademiet for yngre forskere. (26.05.2015)

Et nystartet, tverrfaglig vitenskapsakademi søker etter 20 forskere. Akademiet skal ha bred geografisk representasjon og jevn kjønnsfordeling. Søkerne må ikke fylle mer enn 38 år i år. Fristen for å søke er 15. juni. Les mer hos Akademiet for yngre forskere

Flest kvinner fullfører utdanning. (26.05.2015)

Det var flest kvinner som fullførte utdanninger innen helse-, sosial- og idrettsfag, og flest menn som fullførte naturvitenskap, økonomiske og administrative fag i 2013/2014. På doktorgradsnivå ble over 49 prosent av forskerutdanningene fullført av kvinner. Les mer hos SSB

Women’s Representation in Science Predicts National Gender-Science Stereotypes. (26.05.2015)

En amerikansk studie av kjønnssteretypier i 66 land viser at sterke fordommer i Skandinavia, og i enda større grad i Nederland, henger sammen med dårlig kjønnsbalanse. Les mer og last ned artikkelen hos Science

Ukulturen i politietaten. (22.05.2015)

Jo da rektor, seksuell trakassering forekommer i politiet, det blir bare ikke snakket om, og det er et problem, skriver to anonyme, kvinnelige politibetjenter. Les kronikken hos Dagbladet

Sånn ser forskere ut. (21.05.2015)

Kate Clancy, professor i biologisk antropologi, startet kampanjen #GirlsWithToys etter at hun hørte en mannlig astrofysiker kalle forskere "boys with toys". Les mer hos Kvinneguiden

Harvard beskyldes for diskriminering. (21.05.2015)

I en klage fra 64 organisasjoner vises det til at Harvard University setter langt høyere krav til asiatisk-amerikanske studenter enn andre. Les mer hos Dagens Næringsliv

Lederjakt. (20.05.2015)

Curt Rice, leder for Kif-komiteen og påtroppende rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, oppfordrer kvinner til å søke stillingene som skal inngå i den nye ledergruppa på høgskolen. Les mer hos Khrono

Nyhetsbrev. (05.05.2015)

European Platform of Women Scientists (EPWS) har kommet med nytt nyhetsbrev. Les EPWS Newsletter May 2015

Flest kvinner er midlertidig ansatt. (05.05.2015)

Tilstandsrapporten viser at i undervisnings- og forskerstillinger har kvinner fem prosentpoeng høyere midlertidighet enn menn. Les mer hos Khrono

Ny utdanningsstatistikk. (05.05.2015)

Høsten 2014 var det 272 500 studenter i høyere utdanning i Norge eller studenter i høyere utdanning i utlandet. Dette er drøyt 3 400 flere enn høsten 2013, og kvinner står bak hele økningen. Les mer og se grafikk hos SSB

Forskningsbarometeret og Tilstandsrapporten. (05.05.2015)

Kunnskapsdepartementet legger fram de to rapportene i dag. Menn er nå i mindretall blant studenter på alle nivåer, også blant stipendiatene. Kvinneandelen blant professorene har økt med ett prosentpoeng per år de siste ti årene, til 26 prosent i 2014. Les mer og last ned rapportene hos regjeringen.no

Intervju med Kif-komitélederen. (04.05.2015)

Britiske Times Higher Education intervjuer den første utlendingen som skal lede en norsk utdanningsinstitusjon, Curt Rice. Les Q&A with Curt Rice

Anbefalinger fra Taskforcen for Flere Kvinder i Forskning. (30.04.2015)

Nå er anbefalingene fra den danske ekspertgruppa klare. Gruppa går inn for kjønnsbalanse i ansettelses- og bedømmelsesutvalg, at innsatsen for å få flere kvinner forankres i ledelsen og mange flere tiltak. Les mer og last ned rapporten hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Tiltak fra dansk ekspertgruppe. (29.04.2015)

Mandag 4. mai leverer arbeidsgruppa for flere kvinner i forskning sine anbefalinger til utdannings- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Les mer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Møte i Ministerrådet for utdanning og forskning. (29.04.2015)

Danmark har formannskap i Nordisk ministerråd i år, og har valgt å sette søkelyset på utdanning. Selv om de nordiske landene ligner på hverandre, er det markante forskjeller, blant annet på kjønnsbalanse i forskning. Les mer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Politikk og rettsvern. (28.04.2015)

Hvorfor skal rettsvernet være dårligere ved seksuell trakassering enn ved annen trakassering? Det spør Hege Skjeie i kronikken hos Dagens Næringsliv

Utredning om mangfold i akademia. (23.04.2015)

Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning utlyser midler til en utredning om mangfold i forskning. Fristen er 11. mai kl. 14.00. Les Utlysning: mangfoldsutredning

Stor nedgang i antall norske søkere. (23.04.2015)

Antall søkere til oljefag på NTNU er mer enn halvert fra i fjor til i år, men ved de internasjonale studieprogrammene er det 1 400 søkere til 35 studieplasser. Les mer hos Universitetsavisa

Søkertall 2015. (23.04.2015)

Totalt har 127 929 personer søkt høyere utdanning i år, 8 000 flere enn i fjor. Det er en markant økning i antall studenter som har helsefag og realfag som sitt førstevalg, og over 50 prosent av dem som har søkt realfag på førsteplass er jenter. Se rapporter hos Samordna opptak

Aldersdiskriminering i Forskningsrådet? (23.04.2015)

Forskningsrådet ser seg blind på biologisk alder ved finansiering av forskningsprosjekter, mener førsteamanuensis Elisabeth Staksrud ved Institutt for medier og kommunikasjon ved Universitet i Oslo. Les kronikken hos Aftenposten

Likestilling i forskning: Sverige. (21.04.2015)

– Totalt sett er forskningssystemet langt fra likestilt, skriver generaldirektør i Vetenskapsrådet Sven Stafström og styreleder i Vetenskapsrådet Lars Anell. Les kronikken Vårt arbete har gett ökad jämställdhet

Kjønnspoeng og kvotering. (20.04.2015)

Regjeringen har ingen planer om mer bruk av kjønnspoeng eller innføring av kjønnskvotering til studier med stor kjønnsubalanse. Det sa statssekretær Bjørn Haugstad på landsmøtet til Norsk studentorganisasjon. Les mer hos Khrono

Best jobbmuligheter for kvinner? (20.04.2015)

En amerikansk studie viser at kvinner ikke er dårligere stilt enn menn når de søker jobb i akademia, heller tvert imot. De fiktive søknadene viste blant annet at fakultetene foretrakk skilte kvinner framfor gifte menn. Les mer hos Chemistry world

Rapport om diskriminering. (17.04.2015)

Den nye rapporten fra Institutt for samfunnsforskning (ISF) viser blant annet at norskfødte med innvandrerforeldre opplever like mye diskriminering i høyere utdanning som innvandrere, og menn mer enn kvinner. Les mer og last ned rapporten hos ISF

Kvinner publiserer mer. (17.04.2015)

Ved Norges Handelshøyskole (NHH) var det totalt sett en nedgang i antall publikasjonspoeng i fjor, mens det var en jevn økning blant de kvinnelige forskerne. I 2014 sto kvinnene for rundt 37 prosent av NHHs publikasjonspoeng. Les mer hos Paraplyen

Valg i Norsk studentorganisasjon (NSO). (16.04.2015)

NSO har siden 2010 bare hatt én kvinnelig leder. I helga skal det avgjøres om neste leder blir Therese Eia Lerøen fra Høgskolen i Oslo og Akershus, eller Tommy Aarethun fra Universitetet i Bergen. Les mer hos Universitas

Mentorprosjekt i Bergen. (13.04.2015)

22 kvinnelege adeptar frå Universitetet i Bergen, Høgskolen i Bergen og Havforskingsinstituttet har fått eigen mentor. Målet med prosjektet er å få fleire kvinner i toppstillingar. Les meir hos På Høyden

Trenger sykepeleiere av begge kjønn. (09.04.2015)

Mann? Vi ønsker deg velkommen til bachelorstudiet i sykepleie, skriver studenter og lærere på studiet. Les innlegget hos Sykepleien.no

Kritisk til innstegsstillinger. (09.04.2015)

Curt Rice, leder for Kif-komiteen og påtroppende rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, er kritisk til Kunnskapsdepartementets nye rekrutteringsstillinger. Les mer hos Khrono

Ullen stillingskategori. (09.04.2015)

– Nøkkelen til kvifor kvinner forsvinn frå akademia ligg i postdok-stillingane, seier Anne Beate Maurseth frå Universitetet i Bergen. Les meir hos På Høyden

Et likestilt forskningsprogram. (08.04.2015)

Det svenske skogforskningsprogrammet "Future Forests" er det mest likestilte store programmet i Sverige, mener programsjef Annika Nordin. Les mer hos genus.se

Svensk ekspertgruppe. (08.04.2015)

Sverige oppretter et nasjonalt ekspertutvalg, som blant annet skal vurdere tiltak for likestilt fordeling av forskningsmidler og økt andel kvinnelige professorer. Les mer hos genus.se

Aktivt arbeid må til. (08.04.2015)

I rapporten "Jämställdheten i högskolan och Vetenskapsrådets forskningsstöd" kommer det fram at det er nødvendig med aktivt arbeid fra flere aktører for å bedre kjønnsbalansen blant professorer i Sverige. Les mer og last ned rapporten hos Vetenskapsrådet

En jämställd process? (08.04.2015)

Svenske Vetenskapsrådet har siden 2009 brukt eksterne observatører i møter der forskningsmidler blir bevilget. Ett av spørsmålene har vært om kvinnelige og mannlige søkere blir behandlet forskjellig. Les mer og last ned rapporten hos Vetenskapsrådet

Ikke niqab-forbud. (07.04.2015)

Det blir ikke noe generelt forbud mot å bruke heldekkende ansiktsplagg på Høgskolen i Oslo og Akershus, men opp til hvert fakultet om det skal stilles krav om bekledning på den enkelte utdanning. Les mer hos Khrono

Publication rate expressed by age, gender and academic position. (27.03.2015)

Kjønn, alder og stilling påvirker publiseringsraten. En ny studie med 12 400 norske universitetsforskere viser at vitenskapelig stilling har størst betydning. Les artikkelen hos ScienceDirect

Karriärstruktur och karriärvägar i högskolan. (26.03.2015)

Svensk rapport viser at det tar lenger tid for kvinner enn for menn fra doktorgrad til lektorstilling, og at tyngdepunktet som lektor er på undervisning for kvinner og forskning for menn. Les mer og last ned rapporten hos forskning.se

Studentparlamentsvalg. (26.03.2015)

Heidi Bang fra Sosialdemokratene vil jobbe for et mer likestilt universitet. Det er valg til Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo. Les mer hos Universitas

Populær sommerskole med realfag. (26.03.2015)

Mens nasjonale tall viser at bare 16 prosent av uteksaminerte studenter i real- og teknologifag er kvinner, var det 44 prosent jenter på fjorårets sommerskole på Forskerfabrikken. Les mer hos Abelia

Intervju med ny rektor. (25.03.2015)

– Det er bra med en utenlandsk rektor på Norges mest mangfoldige institusjon, sier Curt Rice. Den nye rektoren starter 1. august. Se intervju hos Høgskolen i Oslo og Akershus

Nordisk forskningsprogram. (24.03.2015)

NordForsk står bak et nytt program om likestilling i forskning og innovasjon i Norden, inkludert «Nordic She Figures». Les mer hos NordForsk

Ny rektor ved HiOA. (24.03.2015)

Curt Rice, professor ved UiT og leder for Kif-komiteen, blir ny rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Les mer hos Khrono

Rekruttering. (20.03.2015)

Å få til en bredere rekruttering og gjennomstrømning er den største utfordringen i høyere utdanning. Det mener den svenske politikeren Lena Hallengren. Les mer hos Universitetskanslersämbetet

«Det er ikke bra om ni av ti psykologer er kvinner» (17.03.2015)

Leder av Studentparlamentet i Oslo, Marianne Andenæs, vil innføre kjønnspoeng på universitetet. Les mer hos Osloby

Ansvar for likestilling. (17.03.2015)

Hvordan vet vi når likestilling er oppnådd? Et kjennetegn kan være at kjønnet til en arbeidstaker ikke påvirker prosesser som tilsetting, evaluering og lønnsnivå. Det sier Curt Rice i intervju med Universitetet i Agder

Kjønnsbalanse. (17.03.2015)

I Stockholm er halvparten av alle høgskolerektorene kvinner. Les pressemelding fra Stockholms Akademiska Forum

Flere kvinner skriver leksikon. (11.03.2015)

Kvinneandelen blant de fagansvarlige i Store norske leksikon (SNL) er i endring og er nå på rundt 30 prosent. Den avgjørende faktoren for hvem som skriver er hvem som rekrutteres og hvem som blir fulgt opp. Les bloggen hos SNL

Debatt på Dagsnytt atten. (10.03.2015)

For første gang er det flest kvinner som tar doktorgrad, men det er likevel ikke mer enn rundt 26 prosent kvinnelige professorer. Les mer og hør debatten på NRK

Nektes studieplass. (10.03.2015)

Mahtab Emami fikk avslag på studieplass fordi hun kommer fra Iran. 54 personer fra Iran, Syria og Pakistan ble i fjor rammet av det akademiske filteret som skal hindre ulovlig kunnskapsoverføring. Les mer hos Universitetsavisa

Ny rekord. (09.03.2015)

Det har aldri vært så høy andel kvinner i professorstilling i Norge som i 2014: 26,1 prosent. Les mer og sjekk din institusjon i landsoversikten hos Forskerforum

Glasstaket finnes fortsatt. (09.03.2015)

I akademia har man testet fiktive jobbsøknader med kvinnelige og mannlige navn. Nå har norske forskere testet 100 studenters syn på lederne "Hanna" og "Hans". Les mer og last ned rapporten hos Tankesmien Agenda

Kutter kjønnspoeng. (09.03.2015)

NTNU slutter med jentepoeng på studier som har mer enn 35 prosent kvinneandel i yrkeslivet. Dette skjer fra og med opptaket 2017 på teknisk geofag, petroleumsfag og industriell økonomi. Les mer hos Universitetsavisa

Syvpunktsplan for likestilling. (09.03.2015)

I artikkelen "Seven Actionable Strategies for Advancing Women in Science, Engineering, and Medicine" blir det blant annet foreslått fleksibelt barnepass og interne likestillingsplaner. Norske forskere er ikke overbevist om at dette skal bedre kjønnsbalansen. Les mer hos forskning.no

Kvinner og kunnskap. (09.03.2015)

På kvinnedagen skriver leder av Kif-komiteen, Curt Rice, om kunnskapsinstitusjonenes spesielle ansvar for likestilling. Les innlegget hos Khrono

Flere kvinner enn menn tar doktorgrad. (06.03.2015)

I fjor gjennomførte for første gang flere kvinner enn menn doktorgrad i Norge: 730 kvinner og 718 menn. Les mer og last ned "Doktorgrader i tall" hos NIFU

Student ble diskriminert. (06.03.2015)

Mahtab Emami får ikke studere ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold fordi hun er iransk. Det er ulovlig diskriminering, mener Likestillings- og diskrimineringsombudet. Les mer hos forskning.no

Rekordmange utenlandske studenter. (04.03.2015)

Aldri før har Norge tatt inn flere internasjonale studenter. Det var nesten 24 000 utenlandske studenter i Norge i 2013-2014, dobbelt så mange som i 2005. Økningen kan skyldes flere engelskspråklige programmer på lærestedene. Last ned rapporten hos SIU
og les mer hos Universitas

Flere eksperter. (03.03.2015)

Göteborgs universitet har også en ekspertliste med forskere som har et kjønnsperspektiv og forsker på likestilling. Ekspertlista er oppdatert i anledning kvinnedagen 8. mars. Les mer hos Göteborgs universitet

Diskuterer netthets på UiT. (03.03.2015)

Journalist Sidsel Wold deltar på UiTs markering av kvinnedagen med seminaret "Er netthets et likestillingsproblem?". Les mer hos UiT Norges arktiske universitet

KVINFO på arabisk. (03.03.2015)

KVINFO er Danmarks vitensenter for kjønn, likestilling og mangfold. Nå har de også fått hjemmeside på arabisk, i tillegg til dansk og engelsk. Les mer hos Danmarks Radio

Eksperter ved Göteborgs universitet. (03.03.2015)

I anledning kvinnedagen har universitetet oppdatert sin ekspertliste med forskere på ulike områder. Nå er det 180 kvinnelige forskere på lista, og den oppdateres stadig. Les mer hos Göteborgs universitet

Likestillingsseminar. (03.03.2015)

Høgskolen i Oslo og Akershus markerer kvinnedagen med seminar. Leder av Kif-komiteen, Curt Rice, holder innlegget "Gir en forskningsbasert tilnærming til rekruttering bedre kjønnsbalanse?". Les invitasjon

Rektorkandidat. (27.02.2015)

14 personer har søkt stillingen som rektor ved Høgskolen i Oslo og Akershus. Curt Rice, leder for Kif-komiteen, er en av dem som har søkt. Les intervju hos Khrono

Rektor anklaget for seksuell trakassering. (25.02.2015)

Rektoren ved Høgskolen i Gävle, Maj-Britt Johansson, skal granskes etter påstander om seksuell trakassering mot en mannlig ansatt. Les mer hos Khrono

Masterprogram får stryk. (25.02.2015)

Nokut har revidert faget "Gender and Development" ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen. Mastergradsprogrammet blir ikke godkjent i sin nåværende form. Les mer hos På Høyden

Hvordan blir universitetslærere vurdert? (24.02.2015)

En forsker ved et amerikansk universitet laget en database med ordene fra 14 millioner vurderinger på studentnettsiden "Rate My Professors". De mest positive ordene blir i mye større grad brukt om menn enn om kvinner. Les mer hos Inside Higher Ed

Kritikk fra Curt Rice. (24.02.2015)

Kif-komiteens leder påpeker at studien om "the leaking pipeline" viser at det ikke er flere kvinner som tar doktorgrad, men færre menn. Viktige spørsmål er derfor hvorfor færre menn fullfører doktorgrad nå enn før, og hvorfor ikke flere kvinner tar doktorgrad. Les kronikken Don't be fooled by the closing gender gap in science PhDs

De 100 mest produktive forskerne. (23.02.2015)

På lista over de 100 forskerne ved Universitetet i Bergen med flest publiseringspoeng, er det 68 menn og 32 kvinner, og flest forskere fra HF- og SV-fakultetene. Les mer hos På Høyden

Artikkel om "the leaking pipeline". (23.02.2015)

En amerikansk studie om kvinner og menns frafall fra matematikk, naturvitenskap og teknologi, finner at det ikke er flere kvinner enn menn som forlater akademia. Les artikkelen The bachelor’s to Ph.D. STEM pipeline no longer leaks more women than men: a 30-year analysis

Etikk på universitetet. (13.02.2015)

NTNUs etiske retningslinjer, blant annet om uønsket seksuell oppmerksomhet, er ute på høring og er planlagt vedtatt 24. februar. Les mer hos Universitetsavisa

Universitet dropper insentivmidler. (13.02.2015)

Nå er det slutt på at ansettelser av kvinnelige professorer gir penger til instituttene ved Københavns Universitet. Men den nye handlingsplanen har andre tiltak, som krav om minst én søker av hvert kjønn. Les mer hos Ugeskriftet

Få kvinner til topps i Danmark. (13.02.2015)

En ny kartlegging viser at selv om det er like mange kvinner og menn som starter på en doktorgrad, utgjør kvinnene bare en tredjedel av forskerne og under hver femte professor. Les mer hos Uddannelses- og Forskningsministeriet

Yngste kvinnelige professor. (13.02.2015)

Katrine Løken på 31 år blir på tirsdag Norges yngste kvinnelige professor i samfunnsøkonomi noensinne. Les mer hos Dagens Næringsliv

Forbud. (12.02.2015)

Harvard University forbyr seksuelle forhold og kjærlighetsrelasjoner mellom student og forsker. Les mer hos Time

Syv nye BALANSE-prosjekter. (11.02.2015)

Det kom inn 19 søknader til Forskningsrådets BALANSE-program, og 9. februar bestemte programstyret å innvilge støtte til syv av prosjektene. Les mer hos Forskningsrådet

Russisk samarbeid. (10.02.2015)

Curt Rice foreslår å sponse et samarbeidsprosjekt om homofiles rettigheter. Les mer hos Forskerforum

Matematikk-pris. (04.02.2015)

Iransk-amerikanske Maryam Mirzakhani er den første kvinnelige matematikeren som får Fieldsmedaljen. Les mer hos Curie

Dansk ekspertgruppe. (04.02.2015)

Danmark er på bunn i Norden når det gjelder andelen kvinnelige professorer. I løpet av våren skal en gruppe med fem forskere levere en rapport med forslag til tiltak til utdannings- og forskningsminister Sofie Carsten Nielsen. Les mer hos Ugeskriftet.dk

Noe å lære av IT-bedrift? (03.02.2015)

IT-bedriften Compello har en kvinneandel på 36 prosent, langt over resten av bransjen. De har tiltak som kvinnelige rollemodeller og nettverk, og er fortsatt ikke fornøyd med kjønnsbalansen i bedriften. Les mer hos Sandefjords Blad

Anbefaler ikke forskning. (03.02.2015)

Etter over 10 år i midlertidige stillinger på høgskolen, rydder Sanna Sarromaa ut av kontoret. Les kronikken Fra en avdanket akademiker

Intervju med Kari Bø. (03.02.2015)

De fem mannlige førsteamanuensene ved Idrettshøgskolen ønsker å bli professorer, men hva med de sju kvinnelige? Rektor og leder av likestillingsutvalget har avtalt møte med kvinnene. Les intervjuet hos Gnist

Skuffet over forskningsmelding. (02.02.2015)

Forskningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet er skuffet over langtidsplanen for forskning og utdanning. Planen skal debatteres i Stortinget i morgen. Les kronikken En halv plan

26 millioner til likestilling. (30.01.2015)

Den svenske regjeringen øker tempoet i likestillingsarbeidet, og gir 26 millioner svenske kroner til likestillingen ved 41 myndigheter, deriblant Universitets- och högskolerådet og Universitetskanslersämbetet. Les mer hos genus.se

Lønn og kjønn. (29.01.2015)

Berkeley-universitetet finner at blant professorene tjener kvinner og etniske minoriteter i gjennomsnitt mindre enn hvite, mannlige professorer. Størst forskjell er knyttet til kjønn. Les mer hos Inside Higher Ed

Nordisk ministerråd. (29.01.2015)

Danmark tok over formannskapet i rådet fra nyttår, og en av prioriteringene deres er å minske ungdommers kjønnsbundne utdanningsvalg. Les mer hos NIKK

Mangfoldskomité på plass. (29.01.2015)

Mangfoldskomiteen ved Høgskolen i Oslo og Akershus har hatt sitt første møte. Arbeidet er avgrenset til tre aspekter ved mangfold: kjønn, funksjonsevne og etnisitet. Les Rektoratets blogg

Flest kvinner fikk opprykk. (29.01.2015)

Totalt 14 personer fikk opprykk til toppstilling ved Høgskolen i Oslo og Akershus i 2014. Av de 14 som oppnådde toppkompetanse i fjor er 11 kvinner. Les Rektoratets blogg

Ingen kvinner i styret. (29.01.2015)

NTNU Accel kritiseres for å bare ha menn i styret. Flere perspektiver og kjønnsbalanse er lønnsomt, skriver kronikkforfatterne. Les Ingen kvinner i styret = ingen nytenkning

Foreslå styrekandidater. (29.01.2015)

Forskningsrådet ønsker kandidater til fire divisjonsstyrer, gjerne én eller flere kandidater og like mange kvinner og menn. Les mer hos Forskningsrådet

Onsdag stanser NTNU. (27.01.2015)

Det blir politisk streik over hele landet mot endringer i arbeidsmiljøloven. Opptil 2400 NTNU-ansatte skal streike, og bekymringen er blant annet forslaget om økt adgang til midlertidige ansettelser. Les mer hos Universitetsavisa

Få kvinnelige ledere. (27.01.2015)

Norge har færre kvinnelige ledere enn Rwanda, Colombia og Nicaragua, ifølge ILO-rapport. NHO-direktør Kristin Skogen Lund legger dels skylden på en kjønnsdelt utdanningsstruktur. Les mer hos E24

ILO-rapport. (27.01.2015)

Internasjonalt tar kvinner 57 prosent av alle mastergradene, mens menn er i flertall når det gjelder doktorgrader med 55 prosent. Høyeste andel kvinnelige forskere er det i Latin-Amerika og Karibia med 45 prosent. Les rapporten Women in Business and Management. Gaining Momentum

Torbjørn Røe Isaksen vil reformere. (27.01.2015)

Kunnskapsministeren mener personalpolitikken er til hinder for kvalitet, og vil ha flere endringer: innstegsstillinger for talentfulle forskere, avgrense fortrinnsretten og endre reglene for opprykk. Forskerforbundet er provosert. Les mer hos På Høyden

Svar på likestilling og biologi III. (23.01.2015)

Ønsket om biologiske forklaringer på sosial forskjell resulterer fortsatt i mye spekulativ og til dels suspekt forskning, skriver professor Agnes Bolsø i et svar til Gunnar Aakvaag. Les innlegget Mye svak biologi

Svar på likestilling og biologi I. (23.01.2015)

Kjønnsdelingen fremstår såpass sterk fordi en så stor andel av kvinnene har lønnet arbeid i Norden, ikke fordi vi er blitt så likestilte at vi endelig kan velge «fritt» og kjønnstradisjonelt. Det skriver Liza Reisel og Mari Teigen i svaret til Aakvaag. Les innlegget Fakta om likestillingsparadokset

Svar på likestilling og biologi II. (23.01.2015)

Gode samtidsdiagnoser må bygge på oppdatert kunnskap om den verden vi lever i. Vi trenger ikke utdaterte analyser. Det sier statsviter Øyvind Søraas Skorge i svaret til Gunnar Aakvaag. Les innlegget Utdatert om kjønnforskjeller

Konferanse. (23.01.2015)

UiT Norges arktiske universitet inviterer jenter i 10. klasse og videregående skole til konferanse 11. februar. Målet er å inspirere jenter til å velge studier i realfag og teknologi. Les om «Jenter og teknologi»

Forbinder medfødt talent med menn. (19.01.2015)

Amerikanske forskere har undersøkt 1820 akademikere og studenters holdninger til medfødt talent. Disse forestillingene er med på å holde kvinner borte fra enkelte fag, ifølge forskerne: kvinner kan velge det bort, eller de kan bli valgt bort. Les mer hos forskning.no

- De velger bort de beste. (19.01.2015)

Den formelle og mer eller mindre åpne kjønnsdiskrimineringen er borte. Diskrimineringen er erstattet av strukturelle kjønnsfordommer. Les lege og forsker Anne Taraldsen Heldals kronikk hos Bergens Tidende

Kronikk. (13.01.2015)

Etter tiår med kvinnedominans i høyere utdanning, avslører ferske tall et fravær av kvinner i toppen over hele linja: i konsernledelsen, i styrerommene, i statlige selskaper, i media. Kvinners mangler har vært forklaringen hittil. Først manglet kvinner utdannelse, så erfaring, så den rette kompetansen. Les Marie Simonsens kronikk Fortsatt gutteklubb

Obama hyller pionerer. (13.01.2015)

Det hvite hus har startet en nettside for å motivere unge kvinner til å bli forskere, spesielt innen teknologi, ingeniørfag og matematikk. Se The Untold History of Women in Science and Technology

Masteroppgave fra Høgskolen i Nord-Trøndelag. (13.01.2015)

Siv-Mari Forsmark og Siri Ramberg Stav har skrevet masteroppgave om rekrutteringsprosjektet "Menn i helse". En av suksessfaktorene er gruppedynamikken som oppstår blant helserekruttene i omskoleringen. Les mer i Rekrutteringsprosjektet Menn i helse

Innstegsstillinger. (09.01.2015)

Dersom innstegsstillinger skal være et likestilt tilbud for rekruttering av mannlige og kvinnelige forskere, er det flere ting som må endres. Les Kif-komiteens høringsinnspill

70 prosent kvinnelige æresdoktorer. (09.01.2015)

Kun 36 prosent av nye æresdoktorer ved svenske universiteter i 2014 var kvinner, med ved Stockholms universitet var fordelingen motsatt: 70 prosent av de nye æresdoktorene var kvinner. Les mer hos SULF

Likestillingsparadoks og biologi. (09.01.2015)

Sosiolog Gunnar Aakvaag mener at fordi direkte diskriminering av kvinner i arbeidslivet får liten støtte i forskningen, må vi se på biologiske forskjeller mellom kjønnene når det kommer til utdannings- og yrkesvalg. Les innlegget hos Morgenbladet

Tja til innstegsstillinger. (09.01.2015)

Universitetet i Bergen har flere innvendinger til forslaget om innstegsstillinger, som at 5-årsregelen vil gjøre det vanskeligere for kvinner enn for menn, dersom det ikke korrigeres for omsorgsbelastninger. Les mer hos På Høyden

Kif-komiteen på høring i Stortinget. (07.01.2015)

Det er et paradoks at kjønn er gjennomgående i alle EUs programmer og i Forskningsrådets virkemidler, men usynlig i regjeringens langtidsplan for forskning. Det sa Tor Grande fra Kif-komiteen i høringen i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité. Se høringen hos stortinget.no

Ny bok. (07.01.2015)

Antologien "Kjønnsmakt i idrett og friluftsliv" er redigert av Gerd von der Lippe og Hans K. Hognestad. Bidragene handler om kropp, kjønn, identitet, mening og makt. Les mer hos Novus forlag

Høring i Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité II. (07.01.2015)

Styreleder i Universitets- og høgskolerådet Ole Petter Ottersen påpekte at generasjonsskiftet kan være en mulig løsning på et gammelt problem i akademia: likestillingen. Les mer hos Khrono
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!