Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning

Oppslagstavle - arkiv

Her finner du oversikt over alle notisene som har stått i oppslagstavla. Notiser fra andre år finner du i menyen til høyre.

2016

Svensk statistikk. (27.05.2016)

25 prosent av de nye doktorgradsstipendiatene hadde utenlandsk bakgrunn i 2014/15. Av de totalt 460, var 390 utenlandsfødt og 70 født i Sverige med to utenlandsfødte foreldre. Kjønnsfordelingen varierte. Les Svensk och utländsk bakgrund för studenter och doktorander 2014/15

Møt utlendinger i akademia med varme. (26.05.2016)

Satsingen på rekruttering er ikke nok for å unngå institusjonell diskriminering. Inkludering bør settes på dagsorden i det flerkulturelle akademia, skriver Tatiana Maximova-Mentzoni, seniorforsker ved AFI. Les innlegget hos Forskerforum

Statistikk fra NTNU. (23.05.2016)

NTNU er landets største universitet med 6 700 årsverk. Fersk statistikk viser at det går gal vei for kvinnene på den akademiske karrierestigen ved NTNU. Ikke bare ved de teknisk-naturvitenskapelige fagene, men også innen humaniora, arkitektur og medisin. Se grafene hos Universitetsavisa

Nasjonal satsing på menn. (18.05.2016)

Rektor Gunnar Bovim foreslår i et brev til Kunnskapsdepartementet at NTNU blir vertskap for en nasjonal satsing i å rekruttere menn til utdanninger med kvinnedominans. Universitetet er allerede vertskap for en tilsvarende satsing for å trekke flere jenter til realfag og teknologi. Les mer hos Universitetsavisa

Omkostninger av etnisk kapital for utdanning. (12.05.2016)

En ny artikkel i Tidsskrift for samfunnsforskning hevder at selv om etnisk kapital kan forklare utdanningsdrivet blant barn av innvandrerforeldre, vil det også kunne ha negativ innvirkning på læring, skoleresultater og framtidig suksess i utdanningssystemet. Les artikkelen hos Idunn

Boys to Men: the Underachievement of Young Men in Higher Education – and How to Start Tackling It. (12.05.2016)

Bare rundt ti prosent av fattige, hvite menn i Storbritannia tar høyere utdanning, viser en ny rapport. Les rapporten

Flest kvinner fullførte doktorgrad. (12.05.2016)

I mange år har flere kvinner enn menn fullført utdanning på lavere og høyere nivå, men i 2014/15 var det for første gang flest kvinner som fullførte en doktorgrad. Se statistikken hos SSB

179 år av ensamhet. (10.05.2016)

I denne antologien forteller ti kvinner fra den svenske mannsbastionen Handelshögskolan om sine tanker og strategier. Les mer hos Albert Bonniers förlag

Gender Differences in Recognition for Group Work. (10.05.2016)

For hver artikkel en kvinnelig forsker publiserer på egen hånd, øker sjansene for fast ansettelse med åtte prosent. Men om hun publiserer den samme artikkelen med en medforfatter, øker sjansene for fast ansettelse med bare to prosent. For menn har alle publikasjoner den samme positive effekten – uavhengig av om forskningen er et resultat av eget arbeid eller samarbeid. Last ned artikkelen

Fortsatt mange med uoppgitt utdanning blant innvandrerne. (09.05.2016)

Den største andelen som deltar i høyere utdanningt finner vi blant norskfødte med innvandrerforeldre. Jenter med innvandrerbakgrunn har en også tendens til å velge mindre tradisjonelle retninger og bidrar til å myke opp kjønnssegregeringen i utdannings- og arbeidsliv. Les mer hos SSB

Likestilling kommer ikke av seg selv – vi må jobbe med det. (28.04.2016)

Jeg var den kvinnelige foreleseren som sendte «guttene» på gangen for å få rom til en samtale med de kvinnelige studentene, skriver Lise Rakner, professor ved Institutt for sammenliknende politikk på UiB. Les innlegget hos Studvest

Indikatorer på kvalitet i høyere utdanning. (28.04.2016)

I arbeidsnotatet mangler det indikatorer på klasse, kjønn og etnisitet. Neste gang skal imidlertid sosial bakgrunn tas med, noen som vil styrke kvaliteten på resultatene, ifølge NIFU. Les arbeidsnotatet

Kjønnsubalanse blant historikere – bare et spørsmål om tid? (28.04.2016)

I denne artikkelen utforsker artikkelforfatterne kjønnsubalansen i akademia ved å se nærmere på et spesifikt fag, som alltid har vært en slags «gutteklubb» i norsk akademia, nemlig historie. Les artikkelen hos Idunn

Kvalitet og samspill i universitets- og høgskolesektoren. (28.04.2016)

I rapporten kan vi blant annet lese at det er høyest grad av tilfredshet med faglige prioriteringer og kommunikasjon med ledelsen blant respondenter i teknologiske fag og blant mannlige respondenter. Les rapporten

Målet er at ingen skal måtte sitte igjen ved UiB. (28.04.2016)

Viserektor Oddrun Samdal svarer på innleggene fra en foreleser og en student om da jentene måtte sitte igjen på ved Universitetet i Bergen. Les innlegget hos Studvest

Kjønnspoeng skal utredes. (28.04.2016)

Mot Regjeringens vilje vedtok Stortinget å utrede og vurdere en ordning med fast antall kjønnspoeng. Kunnskapsministeren kan ikke si når utredningen vil være ferdig. Les mer hos Universitetsavisa

Flyktningers vei mot høyere utdanning i Norge: (18.04.2016)

Juhar Yasin Abamosa kom til Norge som flyktning i 2011, og ble rådet til å bli renholder. I stedet skrev han mastergrad om flyktningers muligheter og utfordringer på vei mot høyere utdanning, Les saken hos UiO.

Blir innvandrernes barn diskriminert når de søker jobb? (15.04.2016)

Utdanning lønner seg, og særlig for minoriteter, skriver skribent og høgskolelektor Elin Ørjasæter. Les innlegget hos Aftenposten

366 fabelaktige kvinner. (12.04.2016)

Hilde Blix leder likestillingsprosjektet «Kjønn og skjønn» ved Universitetet i Tromsø. I år har hun også startet en helt egen kampanje på Facebook: hver dag gjennom 2016 skal hun løfte fram fabelaktige kvinner. Les mer på Hilde Blix' Facebook-profil

Student får advarsel fra universitetet. (11.04.2016)

En mannlig student har fått advarsel fra Universitetet i Bergen for å ha krenket medstudenter, etter å ha vist en sexvideo av ekskjæresten under fadderuken. Les mer hos På Høyden

Lansering: nye genus.se (11.04.2016)

Er du nysgjerrig på kjønnsforskning eller lurer på hvilke universiteter som jobber med likestillingsintegrering? Nå lanserer svenske Nationella sekretariatet för genusforskning nye og bedre nettsider. Les mer i pressemeldingen på genus.se

Forskning og innovasjon til pasientens beste. (01.04.2016)

Kvinnelige forskere styrker sin posisjon i spesialisthelsetjenesten. 61 prosent av nye doktorgrader ble avlagt av kvinner. Kvinneandelen blant forskere som publiserer vitenskapelige artikler er 48 prosent – og andelen stiger jevnt. Les mer og last ned rapporten hos Helse Sør-Øst

Trygghet och attraktivitet – en forskarkarriär för framtiden. (31.03.2016)

Transparent rekruttering og en forutsigbar karrierestruktur er avgjørende. Det kommer fram i en svensk utredning om karriereløp og vilkår for yngre forskere. Les mer og last ned utredningen hos regeringen.se

She Figures 2015. (31.03.2016)

I 8 av EUs 28 medlemsland utgjør kvinneandelen blant forskerne mer enn 40 prosent. Les siste utgave av den europeiske statistikken om kjønn i forskning hos EU-kommisjonen

Myter i omløp - Det annet kjønn i akademia. (31.03.2016)

Dersom vi skal nå målet om reell likhet og fremme demokrati ved å sikre forskerstemmer av begge kjønn, må vi kanskje i noen sammenhenger avvike fra kjønnsnøytralitet, skriver Jorun Ulvestad, prosjektleder for Opprykksprosjektet ved Høgskolen i Buskerud og Vestfold i artikkelen hos Uniped

Intervju med divisjonsdirektør. (17.03.2016)

Jesper Simonsen, divisjonsdirektør i Forskningsrådet og medlem i Kif-komiteen, kommenterer den nye rapporten om mangfold i akademia. Les mer hos Forskningsrådet

Ny doktorgradsstatistikk. (15.03.2016)

Flere doktorgrader enn noen gang tidligere, i alt 756 grader, ble tatt av kvinner i 2015. Totalt ble det avlagt 1436 doktorgrader, og kjønnsfordelingen er 53 prosent kvinner og 47 prosent menn. Andelen utenlandske statsborgere er 37 prosent. Les Doktorgrader i tall

Få kvinner på toppen. (02.03.2016)

Forskiningsrådet gir en milliard kroner til 46 gode forskningsmiljøer. Bare 9 av dem har kvinnelig prosjektleder. Les mer om FRIPRO Toppforsk hos Forskerforum

Gender equality and meritocracy – Contradictory discourses in the academy. (02.03.2016)

En ny doktoravhandling tar for seg hvordan prinsippene om meritokrati og likestilling kan stå mot hverandre, og hvordan universiteter og høgskoler takler det. Les Stina Powells avhandling hos Sveriges lantbruksuniversitet

Den internasjonale kvinnedagen: eksperter. (02.03.2016)

Hos Stockholms universitet kan du nå få en oversikt over forskere på kjønn, likestilling og feminisme. Les mer hos Stockholms universitet

Kjønn og sykepleie. (17.02.2016)

Det har vært flere nyhetssaker om frafall blant menn på sykepleierutdanning og den lave mannsandelen på studiet. I dette innlegget skriver en sykepleier hvorfor det er viktig med rekruttering av menn. Les mer hos Aftenposten

Males Under-Estimate Academic Performance of Their Female Peers: (17.02.2016)

En ny studie viser at mannlige studenter mener at mannlige studiekamerater er mer kunnskapsrike på feltet enn kvinnelige medstudenter. Dette er uavhengig av faktiske prestasjoner, og til tross for om kvinnene får bedre karakterer. Studien kan leses i tidsskriftet PLOS ONE

Ny nettside: Women Also Know Stuff. (15.02.2016)

Menn siterer kvinnelige forskere i mindre grad enn kvinner gjør, og kvinner er underrepresentert på konferanser, viser studier. Nå har en gruppe statsvitere laget en nettside til hjelp for både media og akademia, mot fraværet av kvinner. Les mer hos The Washington Post

40 prosent slutter. (15.02.2016)

Tall fra SSB viser at fire av ti mannlige sykepleierstudenter ikke fullfører utdanningen. Les mer hos NRK

Labour market disadvantage of ethnic minority British graduates: university choice, parental background or neighbourhood? (01.02.2016)

Etniske minoriteter har mindre sannsynlighet enn sine medstudenter for å være i jobb seks måneder etter avsluttet utdanning, viser en britisk studie. Les mer og last ned rapporten hos The Guardian

Penger til nettverk. (29.01.2016)

Senter for kvinne- og kjønnsforskning lyser ut inntil 15 000 kroner for ansatte og studenter som har aktiviteter og nettverksbygging som fremmer kvinne- og kjønnsforskning. Les mer hos UiT Norges arktiske universitet

Fakta om utdanning 2016 (29.01.2016)

SSBs siste tall om utdanning forteller blant annet om kjønnsbalansen i høyere utdanning, andel utenlandske statsborgere som tar høyere utdannelse og doktorgrad i Norge. Rapporten kan leses hos SSB.

On the Compliance of Women Engineers with a Gendered Scientific System. (29.01.2016)

En undersøkelse av mer enn 1 millioner artikler i ingeniørfag finner en paradoksal trend: kvinnelige forskere publiserer i mer prestisjetunge tidsskrift enn mannlige forskere, men blir mindre sitert. Les artikkelen hos Plos One

Is There a Magic Link between Research Activity, Professional Teaching Qualifications and Student Satisfaction? (29.01.2016)

En ny studie viser at undervisere med minoritetsbakgrunn har større sannsynlighet for å motta dårlig tilbakemelding fra sine studenter. Les om funnene hos Times Higher Education.

Gender Balance Special Issue. (28.01.2016)

I EuroScientists spesialnummer om kjønnsbalanse snakker nobelprisvinnere om kvinner i forskning, og det stilles spørsmål om kvotering eller ikke, "Quota or no quota". Les artiklene hos EuroScientist

Likestilt toppledelse: Tenk nytt om livets faser! (26.01.2016)

Medlem av Kif-komiteen Silvija Seres har skrevet en kronikk i Aftenposten om kvinner i ledelse. Det finnes to viktige avsporinger – eller tankefeller – om topplederkarriére på kvinners premisser, skriver hun. Teksten kan leses hos Aftenposten.

Rapport: Kjønn og eksellens. (07.01.2016)

Prosjektet FESTA har kommet med rapporten "Working with Gender and Excellence in the Local Context", med eksempler fra Bulgaria, Tyskland og Sverige på hva eksellens i forskning betyr. Les mer og last ned rapporten hos FESTA

Stipendiat uten studierett. (07.01.2016)

Kvinner hadde ikke adgang til universitetet, men Birgitte Esmark (1841–1897) fikk stipend så hun kunne fortsette de private studiene – som første kvinne. Les mer hos Uniforum
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Nettstedet kifinfo.no er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse og mangfold i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.
Vil du ha månedlige oppdateringer om kjønnsbalanse og mangfold i forskning, meld deg på nyhetsbrevet fra kifinfo!