Ressursbank for likestilling i forskning

Oppslagstavle - arkiv

Her finner du oversikt over alle notisene som har stått i oppslagstavla. Notiser fra andre år finner du i menyen til høyre.

2014

Jentedagen. (10.04.2014)

Prorektor Sunniva Whittaker ved Norges handelshøyskole (NHH) stiller spørsmålet: Er jentedagen på NHH et tiltak som er utgått på dato? Les rektorbloggen

Call for papers. (09.04.2014)

Lunds universitet arrangerer konferanse om kjønn i høyere utdanning i Europa 22.-24. mai. Frist for å sende inn papers er 25. april. Les mer hos Lunds universitet

Konferanse. (08.04.2014)

Nå kan du melde deg på Gender Summit, en konferanse for å fremme kjønnsdimensjonen i Horisont 2020. Frist for å levere abstract er 14. april. Les mer på konferansens hjemmeside

Ny likestillingsmelding. (08.04.2014)

Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet (BLD) trakk den forrige likestillingsmeldingen, men nå skal de i gang med ny. Les mer hos BLD

Lovfeste retten til utsatt eksamen. (07.04.2014)

Med lovendringen vil regjeringen sikre studenters rett til utsatt eksamen i forbindelse med fødsel. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

300 innstegsstillinger i 2015. (07.04.2014)

Regjeringen har fått kritikk for forslaget med nye midlertidige stillinger kun i realfag. Men fra våren 2015 innføres ordningen – innen alle fagområder – og med krav på fast ansettelse etter endt åremålsperiode, med visse forbehold. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Uønskede arkeologer. (07.04.2014)

Kvinnelige arkeologer, som kvinnelige polforskere, ble utestengt fra feltarbeid i polare strøk helt fram til 90-tallet. Les mer hos NRK

Danmark. (04.04.2014)

Leder for Komité for kjønnsbalanse i forskning, Curt Rice, mener at den dårlige kjønnsbalansen på Københavns Universitet er en krise for universitetet. Les intervjuet hos Universitetsavisen

Mikroaggresjon i akademia. (03.04.2014)

Randi Gressgård skriver om mikroaggresjon i ansattrelasjoner og i relasjoner mellom ansatte og studenter: Mens den formelle diskrimineringen holdes i sjakk av lover og regler, foregår den lavintensive underordningen i det skjulte. Les artikkelen hos Nytt Norsk Tidsskrift

Forskningspris. (03.04.2014)

Fem forskere får L’Oréal og UNESCOs pris for kvinner i vitenskap. Vinnerne har utrettet store vitenskapelige fremskritt som bidrar til å løse noen av samfunnets utfordringer, deriblant kreft, depresjon og avhengighet. Les mer hos UNESCO

Menn dominerer NSO. (02.04.2014)

Landsmøtet til Norsk studentorganisasjon har valgt ny ledelse. For andre år på rad er fem av de seks valgte menn. Les mer hos Universitas

Ny strategi for instituttsektoren. (02.04.2014)

Forskningsrådet ønsker å være en sentral aktør for å fremme likestilling i norsk forskning, og i den nye strategien står det at likestilling og kjønnsbalanse skal tas opp i Forskningsrådets strategiske dialog med forskningsinstituttene, og virkemidlene skal utformes slik at de bidrar til bedre kjønnsbalanse. Les mer og last ned strategien hos Forskningsrådet

UiTs likestillingspris. (31.03.2014)

UiT Norges arktiske universitet har delt ut likestillingspris og fire andre priser. Les om vinnerne hos UiT

Topprangering. (31.03.2014)

En artikkel om kjønn og innovasjon skrevet av Kif-komitémedlem Elisabet Ljunggren, i tillegg til Ulla Hytti og Gry Agnete Alsos, har fått utmerkelsen "Highly Commended Paper of 2013". Les mer hos Nordlandsforskning

Støtte til nordisk likestilling. (27.03.2014)

Nordisk ministerråd vil stimulere til nordisk likestillingssamarbeid og utlyser penger til blant annet prosjekter, arrangementer og utredninger. Nå kan universiteter, nettverk og andre søke, og fristen er 24. april. Les mer og fyll ut søknad hos NIKK

Video for kjønnsbalanse. (26.03.2014)

Institutt for arkeologi, konservering og historie ved Universitetet i Oslo vil øke kvinneandelen i historie med videoen "Alt er historie - hva blir din?", men møter kritikk. Les mer hos Universitas

Kjønnsfordelingen på høgskolene. (26.03.2014)

Høsten 2013 var kjønnsfordelingen ved de statlige høgskolene 65 prosent kvinner og 35 prosent menn, viser tall fra Database for statistikk om høgre utdanning. Se hele oversikten hos Studenttorget

Stereotypier i forskning. (14.03.2014)

I en amerikansk artikkel hevdes det at kvinner i realfag diskrimineres på grunn av stereotypien om at kvinner har dårligere evner enn menn - og fordi menn ikke straffes for selvskryt. Les mer og last ned artikkelen hos forskning.no

Satser på realfag. (13.03.2014)

Regjeringen vil videreutdanne lærere i matematikk og naturfag. Les blant annet om at Norge er dårligst i Norden i andel kvinner som tar doktorgrad i realfagene og teknologi hos Kunnskapsdepartementet

To tanker i hodet. (07.03.2014)

Forskerforums Siri Lindstad diskuterer hva Kif-komiteens nye mandat bør være. Hun mener at vi ikke kan kvantifisere etnisitet og seksualitet som vi kan med kjønn. Og hvis komiteen skal jobbe med mer enn kjønn, må det følges opp av midler. Les kommentaren

Vanskelig å vurdere forskning. (05.03.2014)

Professor Adam Eyre-Walker mener at antall siteringer er et dårlig mål på hva som er god forskning, blant annet fordi det henger sammen med hvor prestisjefylt tidsskriftet er og faktorer som geografi, kjønn og språk. Last ned artikkelen og les intervjuet hos SULF

Doktorgrader i tall. (28.02.2014)

I 2013 ble det gjennomført 1523 nye doktorgrader. Kvinneandelen gikk ned fra 49 prosent i 2012 til 47 prosent i 2013. Kvinner er fortsatt i flertall blant doktorander med norsk statsborgerskap, men i mindretall blant utenlandske. Les mer hos NIFU

To bremseklosser. (28.02.2014)

De to hindringene er midlertidighet og det å være én kvinne blant mange menn. Men det finnes ikke et yrke som er bedre tilpasset småbarnsforeldre enn det å være forsker, mener fysiker Anja Røyne. Les hennes innlegg Et forskerliv

Danmark. (25.02.2014)

Det Frie Forskningsråd lanserer programmet YDUN "Younger women Devoted to a UNiversity career" for å bedre kjønnsbalansen i danske forskningsmiljøer. Les mer hos Koordinationen for Kønsforskning

Kjønnsforskjeller i vitenskapelig publisering. (25.02.2014)

Artikkelen "Gender Gap or Gender Bias in Peace Research? Publication Patterns and Citation Rates for Journal of Peace Research, 1983–2008" ser på om fordommer har betydning for publisering. Les mer hos KILDEN

Rice i Morgenbladet. (24.02.2014)

Den nye lederen for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif-komiteen) Curt Rice, er intervjuet i Morgenbladet

Stor interesse for å bli SFI. (24.02.2014)

Forskningsrådet har mottatt 57 søknader fra bedrifter og forskningsmiljøer som ønsker å få status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI). Bare én av dagens 21 SFI-ledere er kvinne, mens 24 av de 57 nye søknadene har kvinnelig senterleder. Les mer hos Forskningsrådet

Kvinnelige nobelprisvinnere. (24.02.2014)

Lørdag 8. mars vier det svenske Nobelmuseet til de 44 kvinnelige nobelprisvinnerne gjennom tidene. Les mer hos Nobelmuseet

Kjønnbalanse under lupen ved Københavns Universitet. (21.02.2014)

Den skjeve kjønnsbalansen på forskernivå ved Københavns Universitet har ført til utarbeidelse av en helt ny handlingsplan som nå er til høring. Flere av forslagene for å øke mangfoldet oppfattes som kontroversielle, og debatten går, skriver danske Universitetsavisen

Christine M. Jacobsen blir leder for kjønnsforskning i Bergen. (18.02.2014)

Christine M. Jacobsen tilsettes som ny faglig leder ved Senter for kvinne- og kjønnsforskning (SKOK) ved UiB. Les mer hos UiB

UiO brøt loven − diskriminerte student. (14.02.2014)

UiO brøt loven da en medisinstudent ikke fikk delt opp semesteret i forbindelse med fødselspermisjon, er konklusjonen fra Likestillings- og diskrimineringsombudet. Det melder Uniforum

Feil ikkje å spørja om mobbing. (04.02.2014)

Når vitskaplege undersøkingar har vist korleis både mobbing og seksuell trakassering kan øydeleggja eit arbeidsmiljø, er det oppsiktsvekkjande at ei brei undersøking på UiO ikkje skal ta med desse problema, skriv ansvarleg redaktør Martin Toft i Uniforum

Ny policy. (30.01.2014)

Forskningsrådet lanserer sin nye policy for kjønnsbalanse og kjønnsperspektiver i forskning. Les mer hos Forskningsrådet

Flere kvinner tar doktorgrad. (30.01.2014)

Aldri før har så mange kvinner tatt doktorgrad ved Universitetet i Bergen (UiB). I 2013 ble det kreert 265 nye doktorer, 140 av disse var kvinner. Les mer hos UiB

Ny nettside for likestillingsarbeid. (28.01.2014)

Åtte professor II-ere har siden 2013 blitt ansatt ved UiT knyttet til prosjektet Kjønnsperspektiv i forskning og undervisning, og har i den forbindelse utviklet en egen nettside for likestillingsarbeidet

Saken gjenopptatt. (23.01.2014)

Likestillings- og diskrimineringsombudet skal foreta en ny vurdering av Universitetet i Oslo i saken om seksuell trakassering ved Odontotologisk fakultet. Les mer hos Dagbladet

Ny avhandling. (22.01.2014)

Mannlige leger jobber mer og har oftere en en bistilling, for eksempel som professor på universitetet, enn kvinnelige leger. Les mer om doktorgradsavhandlingen hos forskning.no

EU søker eksperter. (17.01.2014)

EU-kommisjonen søker "gender experts" til det nye forskningsprogrammet Horisont 2020. Les mer hos Koordinationen for Kønsforskning

575 mill. euro til 312 forskere. (16.01.2014)

Det europeiske forskningsrådet deler ut 575 millioner euro til 312 toppforskere midtveis i karriereløpet. Kvinneandelen er 24 prosent, noe høyere enn i 2012. Les mer hos EU-kommisjonen

Simula får likestillingsprisen! (14.01.2014)

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen har i dag delt ut likestillingsprisen 2013 til forskningsinstituttet Simula. Les om instituttet på deres nettsider

Ny komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif). (08.01.2014)

Kunnskapsdepartementet har oppnevnt en ny Kif-komité for perioden 2014 til 2017, og Curt Rice skal lede Kif-komiteen. Les mer hos Kunnskapsdepartementet

Fortsatt glasstak. (08.01.2014)

Elisabet Ljunggren, medlem av Kif-komiteen, mener NHO-sjef Kristin Skoegen Lund tar feil. – Glasstaket finnes, også i forskning, sier Ljunggren. Les mer hos Avisa Nordland

Kjønn og innovasjon. (02.01.2014)

I 2009 var 65 prosent av Forskningsrådets VRI-prosjekter i mannsdominerte bransjer, og bare 9 prosent i kvinnedominerte bransjer. Fra 2014 og tre år framover skal Nordlandsforskning undersøke disse innovasjonsvirkemidlene. Les mer hos Nordlandsforskning
KILDEN Universitets og høgskolerådet
Ressursbanken er utarbeidet av KILDEN for Komité for kjønnsbalanse i forskning (Kif), sekretariat: Universitets- og høgskolerådet.