Nytt fra andre medier

New York Times
18. september 2006
Women in science and engineering are hindered not by lack of ability but by bias and “outmoded institutional structures” in academia, an expert panel reported yesterday.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
18. september 2006
Gender bias -- not any biological difference between the sexes -- stifles the careers of female scientists at the nation's universities, says a new report that calls for wide-ranging steps to level the playing field.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
18. september 2006
Girls have long gotten better grades than boys in all levels of school. But while at one time few women used those academic skills to get degrees, new research suggests that growing incentives are helping draw women to college in record numbers.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
17. september 2006
"Positive action not positive discrimination" - this is the maxim of UCC's WiSET initiative which was launched today (18 September 2006) by Professor Dervilla Donnelly, Chairman of the Dublin Institute of Advanced Studies.
Folkebladet.no
16. september 2006
Et utvalg kun bestående av menn skulle fordele 30 millioner kroner i forskningsmidler.
Statistisk sentralbyrå
13. september 2006
Om lag 33 prosent av den norske befolkningen i aldersgruppen 16 år og over har en utdanning på grunnskolenivå, 42 prosent har en utdanning på videregående nivå og 25 prosent en utdanning på universitets- og høgskolenivå.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
12. september 2006
Fylkesmann Hans J. Røsjorde overrakte H. M. Kongens gull til Sølvi Sogner den 9. september 2006.
Dn.no
11. september 2006
Norske kvinner dominerer til og med innenfor yrkesfag.
På Høyden (UiB)
07. september 2006
- Likestilling handler ikke bare om kjønnsbalanse, mener førsteamanuensis Dag Øistein Endsjø ved institutt for religionsvitenskap.
Cordis
05. september 2006
More women than men work in the science and technology sectors in the majority of EU Member States. However, a minority of these women hold science and engineering posts, according to new figures issued by Eurostat, the EU's statistical office.
På Høyden (UiB)
05. september 2006
I lys av de siste dagers kjønnsdebatt og livsfasepolitikk, blant annet i På Høyden, vil vi komme med et innspill til debatt som gjelder alle unge forskeres arbeidsvilkår, skriver Inger E. Måren og Anne E. Bjune.
Studvest (UiB)
05. september 2006
Veien mot flere kvinnelig professorer bør ikke gå ut over denne generasjonens mannlige professorspirer, skriver Ingrid Dahlen Rogstad i denne kommentaren.
LO-Aktuelt
04. september 2006
Kvinner i næringslivet finner hverandre i nettverk. De siste årene har det dukket opp kvinnenettverk på kryss og tvers, for det er ikke alltid like jenter leker best. Det vesentlige er at de er kvinner og kan snakke sammen.
Fremover
03. september 2006
På Høgskolen i Narvik er det få kvinner som er hekta på data, og enda færre menn som kan ta blodprøver. Norske studenter velger fremdeles tradisjonelt, men noen nekter å følge strømmen.
På Høyden (UiB)
03. september 2006
UiB skal bli best i landet på likestilling – og har handlingsplanen klar. Men ifølge professor Kari Wærness, kan et stort hinder for bedre kjønnsbalanse på universitetet ligge i Kvalitetsreformen og andre endringsprosesser.
Andre aviser/tidsskrifter/nettsteder
03. september 2006
In the early part of the 20th century, the Herald consistently stood up for the right of women to vote.
På Høyden (UiB)
31. august 2006
Sparebanken Vest delfinansierer en professor II-stilling ved Institutt for biologi. 200.000 kroner skal være med på å sikre at professor Kathy J. Willis ved Oxford University skal knytte sin kompetanse til Universitetet i Bergen.
Berlingske Tidende
31. august 2006
Universitetet i Bergen ønsker å bli et foregangsuniversitet for likestilling. Særlig skal rekruttering av kvinner til professorstillinger prioriteres.

Sider