Seminar 2, Internrevisjon: Kjønnsforskning & institusjonskritikk

7nov
7. november 2018 - 13:15 til 15:00

Trondheim

I høstens andre seminar “Internrevisjon: Kjønnsforskningen og institusjonskritikk” går GenderHub ved NTNU internrevisjonistisk til verks og vender blikket mot kjønnsforskningens historie og dens relasjon til institusjonen som den har kjempet seg til en plass innenfor. 

Les mer om arrangementet