Gerd Bjørhovde, professor ved Universitetet i Tromsø og leder for Kif-komiteen, og Linda Rustad, seniorrådgiver for Kif-komiteen

Email: 

Lars Holden, styreleder i Forskningsinstituttenes fellesarena beskriver forskningsinstituttene som mer likestilte enn høgskolene og universitetene i et innlegg i Aftenposten 8. november. Hvorfor lykkes de da ikke bedre i å rekruttere kvinner, spør Linda Rustad og Gerd Bjørhovde i dette svaret.

16. desember 2009