Christian Lund, Forskningsrådet

Email: 

De dristigste vitenskapelige prosjektene står ofte i fare for å falle gjennom når komiteer skal vurdere kvalitet. Kjønn er en faktor som påvirker utfallet av slike vurderinger.

09. desember 2011