Astrid Sverresdotter Dypvik

Email: 

Rekordmange jenter vil studere teknologi ved NTNU. Fleire menn søker seg til barnehagen. Men dei fleste vel tradisjonelt.

23. juni 2011

Kvinnelege forskarar blir mindre sitert enn sine mannlege kollegaer, viser ny forsking frå Nifu.

10. juni 2011

Stortingspolitikarar rosar Forskingsrådet si kvinnesatsing, men vil ikkje garantere løyvingar til prosjektet.  

09. mai 2011

Rektorane ved norske universitet og høgskolar helsar Forskingsrådet si nye kvinnesatsing velkomen.

29. april 2011

– Vi er fornøgde, for vi har jobba systematisk for dette, seier Eli Bergsvik, rektor ved Høgskolen i Bergen.

18. januar 2011

Regjeringa stansar ikkje med øyremerking av stillingar til kvinnelige forskarar. No varslar Tora Aasland at målet er å få EU til å endra sitt regelverk på området.

13. oktober 2008